Zijn kraaien gevaarlijk? (Redenen waarom ze aanvallen + hoe te vermijden)

Kraaien zijn lid van de Corvidae familie (de Corvids), waaronder eksters, raven, gaaien, roeken en kauwtjes. Volgens sommige studies zijn deze bekende en wijdverspreide vogels ongelooflijk intelligent – ongeveer net zo intelligent als een 7-jarige, maar zijn kraaien agressief of territoriaal?

Kraaien hebben een ongelooflijke sociale intelligentie en zijn bedreven in het leren wie of wat gevaarlijk of potentieel gevaarlijk is. Als ze gevaar voelen, zullen ze niet aarzelen om proactief te handelen, naar hun tegenstanders te duiken om hen weg te jagen. Dit gedrag komt echter alleen voor in het broedseizoen, wanneer de meeste vogels steeds territoriaver worden.

Vogels worden vaak steeds agressiever en territoriaal tijdens de broedseizoenen, terwijl ze nestelen en kuikens grootbrengen. Dit komt zeer vaak voor bij vogels, die zich tijdens het broedseizoen vaak isoleren van anderen, zodat ze al hun inspanningen kunnen richten op het succesvol grootbrengen van hun jongen. Dit is wanneer kraaien het meest waarschijnlijk agressie vertonen tegenover mensen, dieren en andere vogels.

Het is niet ongewoon om groepen kraaien raven of andere dieren te zien “mobbing”. Raven en kraaien lijken een grote rivaliteit te hebben in de Corvid-familie!

Natuurlijk is er nog veel meer te leren over het agressieve gedrag van kraaien – lees verder om erachter te komen!

Een paar kraaien vechten in de lucht

Een paar kraaien vechten in de lucht

Hoe gevaarlijk zijn zwarte kraaien?

Voor mensen vormen kraaien eigenlijk niet veel gevaar, omdat ze vanwege hun relatief kleine formaat helemaal niet veel schade kunnen aanrichten. Over het algemeen hebben kraaien alleen de neiging om mensen aan te vallen wanneer ze tijdens het broedseizoen in de buurt van hun nest komen.

Kraaien houden zich meestal voor zichzelf en zullen alleen aanvallen als ze zich zelf bedreigd voelen, of tegenover hun kuikens of andere familieleden.

Meestal zullen kraaien eerst gewoon vluchten wanneer bedreigingen of mensen naderen. Agressie is meestal slechts een laatste redmiddel. Kraaien zijn zeer intelligente vogels die het vermogen hebben om te herkennen wanneer iemand net langskomt versus iemand die recht op hen af loopt.

Als een kraai je zou pesten en aanvallen, is het ergste resultaat meestal slechts een paar snijwonden of krassen, maar dit is een uiterst zeldzaam iets dat gebeurt.

Lees verder terwijl we ingaan op wat te doen als een kraai je aanvalt, samen met wanneer kraaien agressief of territoriaal zijn.

Kraaien vormen geen gevaar of bedreiging voor de mens

Kraaien vormen geen gevaar of bedreiging voor de mens

Hoe beschermen kraaien zichzelf?

Kraaien gebruiken hun intelligentie om bedreigingen te identificeren. Studies tonen aan dat kraaien opmerkelijk efficiënt zijn in het uitkiezen van potentiële milieubedreigingen. Dus in plaats van te wachten tot ze worden aangevallen, ondernemen kraaien vaak proactieve actie om vogels, dieren of zelfs mensen uit hun habitat te jagen.

Een van de belangrijkste technieken die kraaien gebruiken om hun territorium te verdedigen, is mobbing. Kleine groepen kraaien slaan vaak de handen ineen op andere dieren, vooral vogels. Het is redelijk gebruikelijk om groepen kraaien adelaars, haviken, vliegers, meeuwen en andere grote roofvogels te zien achtervolgen.

Zelfs als ze geen groep hebben om aan te vallen, nemen kraaien het graag alleen op tegen grote vogels. Er zijn zelfs enkele kraaien waargenomen die met geweld adelaars achtervolgen die vele malen groter zijn dan zijzelf!

Een tweede tactiek die kraaien gebruiken om zichzelf te beschermen, en hun nesten is duikbombardementen. Er zijn een paar hotspots in de VS en Canada waar kraaien regelmatig duiken en mensen bombarderen, onder meer in Vancouver en buiten de Acadia University in Nova Scotia.

Als een kraai in de buurt nestelt, zijn ze heel goed in staat om naar binnen te duiken om voorbijgangers te pikken! Natuurlijk zijn de wonden die hierdoor worden toegebracht in het slechtste geval bijna altijd oppervlakkig, maar toch laat het zien hoe agressief deze intelligente vogels worden wanneer ze worden ‘geprovoceerd’.

American Crow die een Roodstaarthavik lastigvalt

American Crow die een Roodstaarthavik lastigvalt

Zijn kraaien agressief voor mensen?

Kraaien discrimineren de grootte van hun doelwit niet als ze zich bedreigd voelen en kunnen zeker mensen aanvallen als ze zich voldoende defensief voelen!

In het broedseizoen duiken kraaien vaak mensen die in de buurt van hun nesten passeren, wat in Noord-Amerika regelmatig voorkomt. In feite is de Amerikaanse kraai een van de meest agressieve soorten kraaien, terwijl de kleinere Carrion-kraai minder agressief is tegenover grotere dieren, waaronder mensen.

In de Canadese Acadia University in Nova Scotia moest de universiteitscampus studenten en personeel waarschuwen omdat agressieve kraaien mensen op de campus aan het bombarderen waren. Er zijn nieuwsberichten over duikbombardementen van kraaien van veel staten en steden in de VS en Canada!

Wanneer kraaien mensen bombarderen, brengen ze zelden ernstige wonden toe. Oppervlakkige krassen zijn waarschijnlijk het ergste dat je kunt verwachten. In feite resulteert kraaienagressie zeer zelden in verwonding – het doel is om het roofdier weg te jagen, niet om deel te nemen aan een echt gevecht!

Kraaienagressie is behoorlijk indrukwekkend, omdat kraaien zich degenen herinneren die hen het meest ‘beledigen’ en zich op hen richten. Kraaien herinneren gezichten al jaren – zo niet hun hele leven – dus als je door een bepaalde kraai als een bedreiging wordt gemarkeerd, kan het je achtervolgen wanneer ze je zien.

Dit overkwam een man in Madhya Pradesh, India, die voortdurend werd achtervolgd door boze kraaien buiten zijn huis. De kraaien kozen hem waarschijnlijk uit als een potentiële bedreiging – en vergaten niet wie hij was!

Aaskraai met een snavel vol meelwormen

Aaskraai met een snavel vol meelwormen

Zijn kraaien agressief tegen andere vogels?

Kraaien zijn vooral in het broedseizoen in staat tot hoge agressie. Dit is echter verre van uniek voor kraaien – de meeste vogels worden agressief tijdens het broedseizoen.

Wanneer kraaien agressief worden, vallen ze andere vogels aan en achtervolgen ze andere vogels in en rond hun nesten en territoria. Kraaien zijn niet alleen agressief tegenover andere vogels, maar ook tegenover elkaar.

Het is echter belangrijk om erop te wijzen dat kraaien zelden andere vogels aanvallen om ze ernstig te verwonden of te doden. Hoewel groepen kraaien bekend staan als een ‘moord op kraaien’, zijn ze niet slecht.

In plaats daarvan is hun doel om het roofdier weg te jagen. Dat kan krassen en pikken met zich meebrengen, maar kraaien gaan zelden verder dan ze nodig hebben om een roofdier af te schrikken!

Kraaien maken zich echt geen zorgen over de grootte van de andere vogel!

Kraaien maken zich echt geen zorgen over de grootte van de andere vogel!

Wat doe je als een kraai je aanvalt?

Als een kraai je aanvalt, zal het waarschijnlijk snel en onschadelijk zijn. Blijf kalm en loop weg. Als je klapt of de kraai achtervolgt, zal hij je waarschijnlijk blijven aanvallen.

Kraaien worden meestal territoriaal als je inbreuk maakt op hun nest, dus als je het gebied verlaat, zullen ze je vrijwel zeker met rust laten. Als je weet dat er een kraaiennest is langs een pad of trottoir dat je meestal neemt, is het misschien verstandig om het in de toekomst een brede ligplaats te geven!

Kraai die een grijze reiger in de lucht rammelt

Kraai die een grijze reiger in de lucht rammelt

Vechten kraaien tot de dood?

Kraaien vallen elkaar meestal niet aan om te doden of ernstige schade toe te brengen. In plaats daarvan is dit een territoriaal gedrag dat is ontworpen om de kraai en zijn nest te beschermen – niet om andere kraaien te doden.

Er zijn echter enkele uitzonderingen, omdat kraaien soms gewonde of zieke kraaien aanvallen en zelfs doden. Het overgrote deel van de tijd zijn kraaien redelijk sociaal en volgzaam met elkaar, vooral buiten het broedseizoen.

Kraaien doden en eten soms nestvogels en andere kleine vogels, maar dit komt ook niet bijzonder vaak voor. Dus hoewel kraaien zeker in staat zijn tot hoge agressie, zijn het geen slechte vogels en zijn ze niet agressiever dan de meeste andere vogels.

Drie kraaien vechten op het ijs

Drie kraaien vechten op het ijs

Veelgestelde vragen

Waarom heeft een kraai mij gebombardeerd?

Waarschijnlijk omdat je zijn persoonlijke ruimte bent binnengedrongen, of te dicht bij zijn nesten of baby’s bent gekomen! Kraaien zijn fel defensief van hun territoria, vooral tijdens het broedseizoen in de lente. Gedurende deze tijd zullen kraaien niet aarzelen om iedereen aan te vallen die te dicht bij hun nest komt. Amerikaanse kraaien zijn bijzonder agressief, vandaar dat de meeste kraaiduikbombardementen plaatsvinden in de VS en Canada!

Heeft een kraai ooit een mens gedood?

Gelukkig hebben kraaien nog nooit een mens gedood en zullen ze dat waarschijnlijk ook nooit doen. Hoewel kraaien naar vogelnormen niet klein zijn, zouden ze nog steeds moeite hebben om een serieuze klap op een mens te krijgen. Krassen en snijwonden zijn waarschijnlijk het ergste dat je kunt verwachten. In theorie zou een enorme zwerm van honderden kraaien ernstige schade kunnen toebrengen aan een mens, maar dit is nog niet gebeurd!

Vallen kraaien katten aan?

Er zijn een paar anekdotische meldingen geweest van kraaien die kittens aanvallen, maar dit is zeer onwaarschijnlijk. Hoewel kraaien een kat uit hun territorium zouden jagen zoals de meeste andere dieren, willen ze zelf nog steeds niet gewond raken. Een kat heeft veel meer kans om de kraai te doden in een open gevecht!

Vallen kraaien honden aan?

Kraaien herkennen honden als roofdieren op dezelfde manier als veel andere dieren. Daarom zullen kraaien honden aanvallen als ze een eerlijke reden hebben om dit te doen, zoals het verdedigen van hun nesten of kuikens. Kraaien zijn echter uitzonderlijk intelligent en kiezen alleen gevechten die ze zullen winnen, dus ze zullen niet oog in oog komen te staan met een hond als ze het kunnen helpen!

Vraag een question

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.