Ontdek Welke Vogels Onder Dakpannen Nestelen

Ben jij benieuwd welke vogels er onder jouw dakpannen nestelen? Dan ben je niet de enige! Veel mensen zijn zich er niet bewust van dat er bijzondere vogelsoorten onder hun dak broeden. Denk bijvoorbeeld aan gierzwaluwen, mezen, kauwen en roodborstjes. Het is belangrijk om deze broedende vogels onder dakpannen te koesteren en te beschermen. Ze spelen namelijk een waardevolle rol in ons ecosysteem.

Onlangs hebben Vogelbescherming en Waarneming.nl een oproep gedaan aan Nederlanders om de locaties van gierzwaluwnesten te delen. Ruim 500 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en hun waarnemingen ingevoerd via het speciale invoerportal van Waarneming.nl. Het ecologisch onderzoek naar gierzwaluwnesten is nog in volle gang.

Belangrijke punten:

 • Gierzwaluwen zijn honkvast en keren elk jaar terug naar hetzelfde nest onder dakpannen.
 • Veel mensen zijn zich niet bewust van broedende vogels onder dakpannen.
 • Het is belangrijk om bij renovaties rekening te houden met beschermde nesten.
 • Vogelbescherming en Waarneming.nl roepen op om gierzwaluwnesten te delen.
 • Het ophangen van nestkasten kan vogels een veilige broedplaats bieden.

Vogelsoorten die Onder Dak Nestelen

Er zijn verschillende vogelsoorten die ervoor kiezen om onder dakpannen te nestelen. De meest opvallende en belangrijkste vogelsoort die je onder dakpannen kunt vinden, zijn gierzwaluwen. Deze vogels zijn bekend om hun honkvastheid, ze keren elk jaar terug naar hetzelfde nest.

Naast gierzwaluwen zijn er ook andere vogels die ervoor kiezen om onder daken te broeden. Enkele van deze vogelsoorten zijn:

 • Mezen
 • Boomklevers
 • Kauwen
 • Spreeuwen
 • Spechten
 • Roodborstjes
 • Winterkoninkjes
 • Veldleeuweriken

Deze vogels maken hun nesten in holtes, spleten of inhammen tussen dichte begroeiing. De nesten bestaan uit verschillende materialen, zoals veren, mos, takjes en gras. Het nest van een gierzwaluw kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Vogelsoorten

Vogelsoort Voorkomen
Gierzwaluw Wijdverspreid
Mezen Overal in Nederland
Boomklevers Vooral in bosrijke gebieden
Kauwen Voorkomend in stedelijke gebieden
Spreeuwen Overal in Nederland
Spechten Vooral in bosrijke gebieden
Roodborstjes Voorkomend in tuinen en parken
Winterkoninkjes Overal in Nederland
Veldleeuweriken Vooral in agrarische gebieden

Sommige vogelsoorten, zoals de veldleeuwerik, nestelen zelfs op de grond. Het is fascinerend om te zien welke vogelsoorten ervoor kiezen om onder dakpannen te broeden en deze kennis kan bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in onze omgeving.

Kies de Juiste Nestkast voor de Vogels

Elke vogelsoort heeft specifieke eisen voor een nestkast. Het is belangrijk om de juiste nestkast te kiezen om de vogels onder de pannen tevreden te stellen.

De grootte van de invliegopening is een belangrijke factor bij het bepalen welke vogel de nestkast zal bezoeken. Verschillende vogelsoorten vereisen verschillende afmetingen voor een optimale toegang en veiligheid.

Als we kijken naar de diverse vogelsoorten die onder dakpannen nestelen, moeten we letten op de grootte van de invliegopening:

Vogelsoort Invliegopening
Pimpelmezen Ø 28 mm
Zwarte mezen Ø 28 mm
Koolmezen Ø 32 mm
Kuifmezen Ø 32 mm
Spreeuwen Ø 45 mm

Spreeuwen broeden vaak onder dakpannen en hebben een grotere invliegopening van Ø 45 mm nodig. Het is belangrijk om bij het ophangen van nestkasten rekening te houden met de behoeften van de verschillende vogelsoorten.

vogels onder dakpannen

Tips voor het Ophangen van een Nestkast

Als je vogels onder de pannen wilt helpen en een veilige broedplaats wilt bieden, is het ophangen van een nestkast een goede optie. Hier zijn enkele handige tips om ervoor te zorgen dat de nestkast goed geplaatst wordt:

 1. Hang de nestkast op een rustige plek in de buurt van bomen of struiken waar vogels snel kunnen wegduiken. Dit biedt extra bescherming tegen roofdieren en geeft de vogels een veilig gevoel.

 2. Plaats de nestkast uit de volle zon, uit de wind en weg van slagregen. Hiermee voorkom je dat de nestkast te warm of te nat wordt, wat schadelijk kan zijn voor de eieren en jonge vogels.

 3. Let op de hoogte waarop de nestkast wordt opgehangen, dit varieert per vogelsoort. Sommige vogels geven de voorkeur aan hogere plekken, terwijl andere juist liever dicht bij de grond nestelen.

 4. Zorg voor een vrije invliegopening en vermijd takken die de weg blokkeren. Vogels moeten gemakkelijk in en uit de nestkast kunnen vliegen zonder obstakels.

 5. Zorg voor natuurlijk nestmateriaal in de tuin, zoals takjes en stro, maar stop dit niet direct in de nestkast. De vogels bouwen zelf hun nest en hebben alleen een veilige plek nodig om dit te doen.

Met deze tips kun je een ideale broedplaats voor vogels creëren en hun kans op succesvol broeden vergroten. Door bewust om te gaan met het ophangen van nestkasten, kunnen we bijdragen aan het behoud van broedende vogels onder de pannen.

broedende vogels onder dakpannen

Vogelsoort Hoogte nestkast (in meters)
Gierzwaluw 2-3
Pimpelmees 1,5-2,5
Zwarte mees 1,5-2,5
Koolmees 1,5-2,5
Kuifmees 1,5-2,5
Spreeuw 2-4

Conclusie

Het is belangrijk om bewust te zijn van vogels die onder dakpannen nestelen en hun nesten te beschermen. Gierzwaluwen zijn bijzonder loyaal aan hun nest en keren elk jaar terug naar hetzelfde plekje onder de dakpannen. Maar ze zijn niet de enige vogelsoort die gebruikmaakt van holtes, spleten en inhammen om hun nesten te bouwen.

Door het ophangen van nestkasten kunnen we vogels een veilige broedplaats bieden. Het is essentieel om rekening te houden met de behoeften van de verschillende vogelsoorten en de juiste nestkasten op te hangen. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het behoud van deze broedende vogels onder dakpannen en hun nesten beschermen.

Onthoud: vogels nestelen onder dakpannen en het is onze verantwoordelijkheid om deze broedplaatsen te behouden. Laten we samenwerken om deze prachtige vogels een veilige plek te bieden om te broeden.

FAQ

Welke vogels nestelen onder dakpannen?

Gierzwaluwen zijn de belangrijkste vogelsoort die onder dakpannen nestelt. Andere vogelsoorten die ook onder daken nestelen zijn mezen, boomklevers, kauwen, spreeuwen, spechten, roodborstjes, winterkoninkjes en veldleeuweriken.

Waarom is het belangrijk om deze beschermde nesten te vinden bij renovaties?

Het is belangrijk om deze beschermde nesten te vinden bij renovaties omdat veel mensen zich niet bewust zijn van de broedende vogels onder hun dak. Door op de hoogte te zijn van deze nesten kunnen renovaties worden gepland zonder schade aan te brengen aan de nesten en de vogels te behouden.

Hoe kan ik bijdragen aan het behoud van broedende vogels onder dakpannen?

Je kunt bijdragen aan het behoud van broedende vogels onder dakpannen door nestkasten op te hangen. Het is belangrijk om de juiste nestkast te kiezen voor de specifieke vogelsoort en deze op te hangen op een rustige plek in de buurt van bomen of struiken waar vogels snel kunnen wegduiken.

Welke invliegopening heeft een nestkast nodig voor verschillende vogelsoorten?

Voor kleinere vogels zoals pimpelmezen en zwarte mezen is een invliegopening van Ø 28 mm geschikt. Voor koolmezen en kuifmezen is een invliegopening van Ø 32 mm geschikt. Spreeuwen hebben een invliegopening van Ø 45 mm nodig en broeden vaak onder dakpannen.

Waar moet ik op letten bij het ophangen van een nestkast?

Let op de hoogte waarop de nestkast wordt opgehangen, dit varieert per vogelsoort. Zorg voor een vrije invliegopening en vermijd takken die de weg blokkeren. Hang de nestkast op een rustige plek in de buurt van bomen of struiken waar vogels snel kunnen wegduiken. Plaats de nestkast uit de volle zon, uit de wind en weg van slagregen.