Mannelijke versus vrouwelijke visarenden: hoe het verschil te zien

De Visarend (Pandion haliaetus) is een wijdverspreide en veel voorkomende trekvogel. Ze zijn het hele jaar door te zien in sommige delen van Californië en Florida, hoewel ze zomerbezoekers zijn van de rest van hun brede broedgebied dat zich uitstrekt tot Alaska en het grootste deel van Canada en grote delen van de oostelijke en westelijke aaneengesloten Verenigde Staten omvat.

Deze kosmopolitische vogels zijn ook te zien op elk ander continent behalve Antarctica en broeden bezoekers van het Verenigd Koninkrijk en andere delen van Europa.

Mannelijke en vrouwelijke visarenden zijn erg moeilijk uit elkaar te houden in het veld. Het meest zichtbare verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is de borstband, die meestal prominenter is bij vrouwen. Een betrouwbaarder, maar minder zichtbaar, fysiek verschil tussen mannelijke en vrouwelijke Visarenden is hun gewicht.

Vrouwtjes zijn gemiddeld 15 tot 20 procent zwaarder. Het vrouwtje is ook groter in andere metingen, hoewel er te veel overlap is om die statistieken veel te gebruiken.

De moeilijkheid om te vertellen tussen mannelijke en vrouwelijke visarenden kan een welkome uitdaging zijn voor enthousiaste vogelaars, omdat zorgvuldige observatie van hun gewoonten zeer nuttig kan zijn voor het maken van een positieve identificatie.

Verschillen in gedrag op hun zomerbroedplaatsen zijn vaak veel gemakkelijker waar te nemen dan de kleine fysieke verschillen tussen de geslachten.

Een bezoek aan een Visarend-nestplaats is een prachtige manier om deze vogels te zien interageren en de verschillende verschillen in hun uiterlijk en gedrag te observeren.

Lees verder om te leren hoe vrouwelijke visarenden verschillen van mannen en hoe u de geslachten kunt identificeren tijdens het vogels kijken.

Mannetje (links) en vrouwtje (rechts) - Visarenden lijken extreem op elkaar, waarbij grootte een van de beste manieren is om onderscheid te maken

Mannetje (links) en vrouwtje (rechts) – Visarenden lijken extreem op elkaar, waarbij grootte een van de beste manieren is om onderscheid te maken

Hoe kun je zien of een visarend mannelijk of vrouwelijk is?

Mannelijke en vrouwelijke Visarenden lijken erg op elkaar. Het verschil in de hoeveelheid donker verenkleed in de borstband is de meest voor de hand liggende visuele marker, hoewel het vergelijken van de grootte van de vogels in een paar ook effectief kan zijn. Mannelijke en vrouwelijke Visarenden worden waarschijnlijk het meest betrouwbaar uit elkaar gehouden door het broedgedrag van een broedpaar te bekijken.

Lees verder om meer te weten te komen over de visuele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke visarenden.

Hoe ziet een mannelijke Visarend eruit?

Mannelijke Visarenden zijn grote haviken met lange, smalle vleugels. Ze lijken allemaal donker boven en wit onder. Er is een gedurfde, donkerbruine streep die zich uitstrekt van het gele oog tot de nek, terwijl de keel en achterkant van het hoofd wit zijn.

Er is een variabele hoeveelheid donkere strepen op de kroon en meestal kleine donkere patronen rond de nek. Visarenden hebben langere veren op de nek en achterkant van het hoofd die enigszins kunnen worden opgetild.

Mannelijke visarend tijdens de vlucht - mist de kleuring van de bovenste borstband

Mannelijke visarend tijdens de vlucht – mist de kleuring van de bovenste borstband

Hoe ziet een vrouwelijke Visarend eruit?

Vrouwelijke visarenden zien eruit als mannetjes, maar hebben de neiging om meer donkergekleurde veren over de bovenste borst (borstband) te hebben.

Welke kleur heeft een vrouwelijke visarend?

Vrouwelijke visarenden zijn, net als mannetjes, meestal donkerbruin van boven en wit van onder. De snavel is zwartachtig en het oog is geel.

Close-up van een hooggelegen vrouwelijke Visarend - zie de donkere bovenste borstband

Close-up van een hooggelegen vrouwelijke Visarend – zie de donkere bovenste borstband

Hoe heet een vrouwelijke Visarend?

Er zijn geen bekende namen die specifiek van toepassing zijn op vrouwelijke visarenden, hoewel de meeste vrouwelijke haviken kippen kunnen worden genoemd.

Zijn vrouwelijke Visarenden groter dan mannetjes?

Vrouwelijke Visarenden zijn aanzienlijk groter dan mannetjes. Het verschil is het meest merkbaar bij het vergelijken van hun gewichten. Mannelijke visarenden wegen meestal tussen 42 en 53 ounces (1200 – 1500 g), terwijl de meeste vrouwtjes tussen 56 en 70 oz (1600 – 2000 g) wegen. Het verschil ligt meestal tussen de 15 en 20%.

Vrouwelijke visarenden hebben ook langere vleugels, staarten, klauwen en snavels, hoewel er meer overlap is in deze metingen.

Vrouwelijk (links) en mannelijk (rechts) nestelend paar Visarenden

Vrouwelijk (links) en mannelijk (rechts) nestelend paar Visarenden

Gedragsverschillen

Uitkijken naar gedragsverschillen is een geweldige manier om mannelijke en vrouwelijke visarenden te identificeren. Deze verschillen zijn het duidelijkst wanneer de vogels broeden en nestelen.

Lees verder om meer te weten te komen over de gemakkelijkst waarneembare verschillen in mannelijk en vrouwelijk osprey-gedrag.

Roosting

During het broedseizoen, de mannelijke Visarend slaapt meestal in de buurt van het nest, maar niet erop. Hij gebruikt deze baars ook om overdag te voeren en te ontspannen. Het vrouwtje beweegt zich van het nest af en begint in de buurt te rusten wanneer de kuikens bijna op vluchtige leeftijd zijn.

Jacht

Het mannetje doet vrijwel alle jacht terwijl het paar nestelt. Hij voedt het vrouwtje nog voordat de eieren zijn gelegd en de incubatie begint. De tijd die hij besteedt aan jagen neemt aanzienlijk toe zodra de eieren zijn uitgekomen.

Tijdens het nestelen doen mannetjes praktisch alle jacht

Tijdens het nestelen doen mannetjes praktisch alle jacht

Bedelarij

De vrouwelijke Visarend smeekt om voedsel van het mannetje door voorover te leunen om haar lichaam parallel aan het nest te houden en door haar kuifveren lichtjes op te heffen. Ze kan smeken wanneer het mannetje terug is aangekomen bij het nest met voedsel, of hem aanmoedigen om te gaan jagen.

Verkering

Mannelijke visarenden zetten een dramatische vertoning op tijdens het hof maken van een vrouwtje en tijdens de vroege stadia van het nestelen. Dit scherm staat algemeen bekend als sky-dancing en bestaat uit een hoge, golvende vlucht met veel roeping. Het mannetje voert vaak de luchtdans uit wanneer het voedsel of materialen terugbrengt naar het nest.

Bewaken

Mannelijke visarenden beschermen hun partners, vooral in de tijd voorafgaand aan het leggen van de eieren. Hij zal zijn partner volgen en voorkomen dat rivaliserende mannetjes haar of de nestplaats naderen. Dit lijkt vrij effectief te zijn, omdat paring met rivaliserende mannetjes zeldzaam is.

Een mannelijke visarend die een laatste benadering maakt naar de rug van een vrouwelijke vogel op het nest met het oog op paring

Een mannelijke visarend die een laatste benadering maakt naar de rug van een vrouwelijke vogel op het nest met het oog op paring

Zingen en bellen

Zowel mannelijke als vrouwelijke Visarenden bellen vaak. De geluiden die ze produceren zijn vergelijkbaar, maar het observeren van het gedrag van het bellen van Visarenden kan een betrouwbare manier zijn om mannetjes van vrouwtjes te onderscheiden.

Zowel mannetjes als vrouwtjes produceren vergelijkbare oproepen, maar vaak om verschillende redenen. Beide geslachten produceren een alarmroep wanneer een roofdier of mens het nest nadert, hoewel het vrouwtje deze oproep meestal produceert.

Vrouwtjes hebben ook een bedelroep die gedurende de hele broedperiode te horen is. Mannetjes hebben meer kans om een opgewonden schreeuwende roep te produceren, vaak tijdens het weergeven.

Volwassen Visarend op het nest met twee kuikens

Volwassen Visarend op het nest met twee kuikens

Verschil in levensduur

Visarenden zijn langlevende vogels. Individuen van beide geslachten zijn ouder dan 25 jaar geworden.

Nestelen en voeren

Visarenden zijn meestal monogaam en paren zullen jaar na jaar terugkeren naar dezelfde nestplaats. Het is echter meestal het mannetje dat als eerste aankomt. Beide partners werken samen om de overleving van hun kuikens te garanderen, hoewel elke ouder verschillende verantwoordelijkheden heeft.

Lees verder voor meer informatie over de rollen van nestelende visarenden en hoe u hun gedrag kunt gebruiken om mannetjes en vrouwtjes te identificeren.

Locatie selectie & nestbouw

De mannelijke Visarend is meestal verantwoordelijk voor het selecteren van de nestplaats, hoewel het vrouwtje ook vaak betrokken is. Beide partners nemen deel aan nestbouw en hebben elk verschillende rollen. Het mannetje brengt het grootste deel van het nestmateriaal binnen terwijl het vrouwtje de stokken plaatst en rangschikt.

Mannetjes brengen meestal het grootste deel van het nestmateriaal binnen, terwijl het vrouwtje het rangschikt

Mannetjes brengen meestal het grootste deel van het nestmateriaal binnen, terwijl het vrouwtje het rangschikt

Broeden &broeden

Vrouwelijke Visarenden brengen het grootste deel (tot 95%) van hun tijd door op of in de buurt van het nest. Mannetjes helpen echter wel bij het uitbroeden van de eieren en zijn vaak verantwoordelijk voor maar liefst 30% van het broeden gedurende de dag. In sommige gevallen doen mannen zelfs meer dagbroed dan vrouwtjes.

Zodra de eieren zijn uitgekomen, doet het vrouwtje bijna al het broeden. Zodra de kuikens te groot zijn om te broeden, zal ze ze op warme, zonnige dagen met haar open vleugels blijven schaduwen.

Voederen

Mannetjes zijn verantwoordelijk voor het voeden van het vrouwtje en de kuikens zodra ze zijn uitgekomen. De hoeveelheid tijd die hij moet besteden aan jagen neemt dramatisch toe wanneer hij maar liefst vier of vijf hongerige monden heeft om te voeden.

Het vrouwtje verplaatst zich meestal op korte afstand van het nest om zich te voeden. Het mannetje neemt de taak over om de eieren uit te broeden terwijl ze voedt. Zodra de eieren zijn uitgekomen, voedt het vrouwtje de kuikens met het voedsel dat het mannetje binnenbrengt.

Mannelijke Visarend die een vis terugpest om het vrouwtje en de kuikens te voeden

Mannelijke Visarend die een vis terugpest om het vrouwtje en de kuikens te voeden

Kan vrouw Visarenden voeden alleen jongen op?

Het is mogelijk voor vrouwelijke Visarenden om alleen jongen groot te brengen, hoewel hun kansen op succes erg laag zijn. Er is een record van een vrouwelijke Visarend die met succes een enkel kuiken grootbrengt om helemaal alleen te vluchten.

De mannelijke Visarend is verantwoordelijk voor het voeden van het vrouwtje terwijl ze de eieren uitbroedt en vervolgens de kuikens voedt wanneer ze zijn uitgekomen.

Zonder de hulp van een mannetje komen de meeste eieren niet uit omdat het vrouwtje tijd moet besteden aan het foerageren weg van het nest. Dit maakt de eieren kwetsbaar voor roofdieren en grote temperatuurschommelingen.

Hoewel het mogelijk is voor vrouwelijke visarenden om alleen jongen groot te brengen, is de kans meestal erg laag

Hoewel het mogelijk is voor vrouwelijke visarenden om alleen jongen groot te brengen, is de kans meestal erg laag

Roepen vrouwelijke Visarenden?

Vrouwelijke Visarenden roepen om verschillende redenen. Hun oproepen zijn luider en dieper dan die van mannen, hoewel dit moeilijk te vergelijken kan zijn, tenzij beide geslachten roepen.

De volgende oproepen zijn vaak te horen terwijl ze op het nest is:

  • Er worden bewakingsoproepen gedaan wanneer andere Visarenden te dicht bij haar nest komen.
  • Alarmbellen wanneer roofdieren of indringers het nest naderen.
  • Er wordt vaak een bedeloproep gedaan om haar partner aan te moedigen om voedsel te verstrekken.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.