Jan-van-gent

Uiterlijk &identificatie

Hoe zien Jan-van-Genten eruit?

Jan-van-Genten vertonen geen duidelijk seksueel dimorfisme, dus mannetjes en vrouwtjes lijken erg op elkaar in grootte en uiterlijk. Volwassenen zijn grote witte zeevogels, met hun vleugels in zwart boven en onder. De kroon, nek en zijkanten van het hoofd hebben een rijke gelige wassing die het meest intens is tijdens het broedseizoen.

De webbing van hun grote voeten is zwart, hoewel nadere inspectie blauwachtige of groene kleuring op de schenen en langs de lengte van de tenen onthult. Jan-van-Genten hebben grote blauwgrijze snavels die zijn omlijnd in zwarte en opvallende helderblauwe huid rond hun zilverachtige ogen.

Juveniele jan-van-genten hebben 4-5 jaar nodig om hun witte volwassen verenkleed te ontwikkelen. Ze lijken over het algemeen veel donkerder, met fijne witte vlekken die van dichtbij zichtbaar zijn. De snavel en poten zijn zwart en de ogen zijn blauwgrijs.

Close-up van twee noordelijke jan-van-genten

Close-up van twee noordelijke jan-van-genten

Hoe groot zijn Jan-van-Genten?

Jan-van-Genten zijn de grootste zeevogels in het Verenigd Koninkrijk en de noordelijke Atlantische Oceaan. Volwassen jan-van-genten meten over het algemeen tussen 93,5 cm en 110 cm (36,8 en 43,3 inch) van snavelpunt tot staart, waarbij mannetjes marginaal langer zijn dan vrouwtjes.

Jan-van-genten zijn relatief zware vogels, met volwassen gewichten tussen 2470 en 3470 gram (87,1 – 122,4 oz). Vrouwtjes hebben de neiging om iets zwaarder te zijn dan mannen, en juvenielen zijn zelfs zwaarder dan hun ouders rond de vluchttijd.

De meeste Jan-van-Genten meten 180 cm -184 cm (70,9 tot 72,4 inch) van vleugeltip tot vleugeltip. Sommige vogels hebben echter een spanwijdte van bijna 2 m (6,5 ft).

Oproepen &geluiden

Welk geluid maakt een Jan-van-Gent?

Jan-van-Genten kunnen zeer luidruchtige vogels zijn, vooral in hun broedkolonies. De typische roep is een nogal rauw Arrrr Arrrr Arrrr-geluid dat een wisselend aantal keren wordt herhaald, afhankelijk van of de vogel interactie heeft met een rivaal of op de kolonie landt. Jan-van-genten produceren ook een zachtere raafachtige roep terwijl ze weg zijn van de kolonie op zee.

Close-up van een Jan-van-Gent-oproep

Close-up van een Jan-van-Gent-oproep

Wist je dat?

Bij het duiken naar vis kunnen jan-van-genten tot 60 mph reizen. Ze zwemmen 15 meter naar beneden en slikken een vis in voordat ze terugkeren naar de oppervlakte, allemaal in een kwestie van seconden.

Dieet

Wat eten Jan-van-Genten?

Jan-van-genten zijn gespecialiseerde feeders van oppervlaktescholende pelagische vissen en inktvissen. Hun prooigrootte varieert tussen ongeveer 2,5 – 30 cm (1 en 12 in).

Hun belangrijkste prooien zijn:

 • Makreel
 • Haring
 • Lodde
 • Kabeljauw
 • Koolvis
 • Atlantische zalm
 • Menhaden
 • Sandlance
 • Smelten
 • Wijting
 • Schelvis
 • Pilchards

Wat eten baby Jan-van-Genten?

Baby Jan-van-genten krijgen een dieet van geregenereerde vis. Ze steken hun hoofd in de snavel van hun ouder om te bedelen om voedsel, hoewel dit niet altijd lukt. De jonge vogels groeien snel op dit rijke, olieachtige voedsel en wegen op de leeftijd van tien weken maar liefst 50% meer dan hun ouders. Ze verliezen een deel van dit overtollige vet tegen de tijd dat ze uitvliegen en tijdens het leren vliegen na het verlaten van het nest.

Zijn Jan-van-Genten hebzuchtig?

Jan-van-Genten staan bekend om hun vraatzuchtige eetlust. Voedselinname bereikt een piek in het broedseizoen wanneer volwassen Jan-van-Genten hun baby maar liefst 650 gram (1,4 lb) geregenereerde vis per dag voeden.

Jan-van-gent duiken voor vis in de zee

Jan-van-gent duiken voor vis in de zee

Habitat &Distributie

Wat is de habitat van een Jan-van-Gent?

Jan-van-Genten zijn zeevogels die voorkomen in kustgebieden, meestal zo ver uit de kust als het continentaal plat. Ze variëren van koude, gematigde oceanen tot de subtropen en worden niet vaak gezien boven diepe oceanische wateren.

Wat is het bereik van een Jan-van-Gent?

Jan-van-Genten strekt zich uit over de noordelijke Atlantische Oceaan van Noord-Europa en Noord-Afrika in het oosten, tot de Verenigde Staten en Canada in het westen.

Waar leven Jan-van-Genten?

Jan-van-Genten brengen een groot deel van hun leven door op zee. Ze slapen zelfs op het open water als ze niet broeden. Volwassen Jan-van-Genten brengen het broedseizoen door in de buurt van dee kolonie. Deze vogels foerageren meestal elke dag binnen ongeveer 60 km (37 mijl) van de nestplaats en keren elke nacht terug, hoewel ze indien nodig veel verder zullen reizen.

Jan-van-Gent tijdens de vlucht

Jan-van-Gent tijdens de vlucht

Hoe zeldzaam zijn Jan-van-Genten?

Jan-van-Genten zijn veel voorkomende zeevogels binnen hun verspreidingsgebied. Ze zijn betrouwbaar en in grote aantallen te zien in de buurt van hun broedkolonies in het voorjaar en de zomer.

Waar te zien Jan-van-Genten in de VS

Jan-van-genten broeden niet in de Verenigde Staten, maar ze vliegen in de herfst wel naar het zuiden vanuit hun broedkolonies rond Newfoundland. In de winter zijn Jan-van-Genten te zien voor de oostkust van de VS van de kust van New England tot aan de Golf van Mexico

Waar te zien Jan-van-Genten in het Verenigd Koninkrijk

Jan-van-genten zijn zowat overal voor de Britse kust te zien. Hun broedkolonies zijn echter de beste plek om deze vogels op het land te zien. Een bezoek aan reservaten als Bempton Cliffs in het noordoosten van Engeland, Troup Head in Schotland of, voor de meer avontuurlijken, Noup Cliffs in Orkney is een aanrader.

Een paar Jan-van-Genten die elkaar begroeten bij Bempton Cliffs, VK

Een paar Jan-van-Genten die elkaar begroeten bij Bempton Cliffs, VK

Levensduur &predatie

Hoe lang leven Jan-van-Genten?

De oudste geregistreerde Jan-van-Gent leefde tot 26 jaar, hoewel gegevens verzameld in de jaren 1960 en 70 aangeven dat de gemiddelde levensduur van vogels die volwassen worden iets meer dan 16 jaar is.

Wat zijn de roofdieren van Jan-van-Genten?

Jan-van-genten hebben niet veel roofdieren. Zeehonden en Kale en Zeearenden doden af en toe volwassen jan-van-genten. Eieren en jongen zijn echter kwetsbaarder en kunnen ten prooi vallen aan grote meeuwen, raven, vossen en wezels.

Zijn Jan-van-Genten beschermd?

Jan-van-genten worden beschermd door de Wildlife and Countryside Act van 1981 in het Verenigd Koninkrijk. In de VS worden noordelijke jan-van-genten beschermd door de Migratory Bird Treaty Act.

Worden Jan-van-Genten bedreigd?

Jan-van-genten worden niet bedreigd. Deze vogels zijn geclassificeerd als een Least Concern-soort door de IUCN, met een toenemende populatie van tussen de 1,5 en 1,8 miljoen individuen.

Close-up van een noordelijke jan-van-gent tijdens de vlucht, met gespreide vleugels

Close-up van een noordelijke jan-van-gent tijdens de vlucht, met gespreide vleugels

Fokkerij

Waar nestelen Jan-van-Genten?

Jan-van-genten nestelen op de grond in dichte kolonies die bekend staan als jan-van-genten. Er zijn 38 bekende jan-van-genten, waaronder 21 rond de kust van Groot-Brittannië en Ierland, en 6 aan de Canadese kustlijn.

Hun nesten zijn gelijkmatig verdeeld en meestal op richels en kliffen geplaatst, hoewel ze op sommige locaties meer vlakke grond zullen gebruiken. Het nest zelf is opgebouwd uit een verscheidenheid aan materialen, waaronder veren, zeewier, gras, modder en hun eigen uitwerpselen.

Hoe zien Jan-van-Gent-eieren eruit?

Jan-van-genten produceren elk jaar een enkel blauwachtig of groenachtig ei. Het ei is groot, weegt gemiddeld iets meer dan 100 gram (3,5 oz) en meet ongeveer 80 mm x 49 mm (3,1 x 1,9 inch). De gemiddelde eigrootte varieert marginaal tussen verschillende broedkolonies.

Paren Jan-van-Genten voor het leven?

Jan-van-genten vormen sterke, levenslange paarbindingen en beide zijn betrokken bij het grootbrengen van hun kuiken. Mannetjes broeden meestal pas als ze 5 of 6 jaar oud zijn. Paren begint wanneer een mannetje een nestplaats verwerft en een vrouwtje aantrekt, dat meestal een jaar jonger is dan hijzelf. Het paar zal daarna elk jaar op dezelfde nestplaats broeden.

Een jong Noord-Jan-van-Gent-kuiken geknuffeld met zijn moeder

Een jong Noord-Jan-van-Gent-kuiken geknuffeld met zijn moeder

Gedrag

Zijn Jan-van-Genten agressief?

Het gedrag van de Jan-van-Genten in hun dicht opeengepakte broedkolonie brengt veel agressie met zich mee. Dit is belangrijk voor het handhaven van de orde en individuele afstand in zo’n drukke omgeving. Jan-van-genten bedreigen elkaar door te prikken met hun scherpe snavels, hun hoofd te draaien en met hoofdbuigende vertoningen.

Migratie

Migreren Jan-van-Genten?

Jan-van-genten trekken in de herfst naar het zuiden en keren in het voorjaar terug. Juvenielen beginnen te migreren nog voordat ze goed kunnen vliegen en kunnen wel de eerste 70 km (40 mijl) van de zuidwaartse reis zwemmen. Ze mogen de eerste 3 of 4 jaar niet terugkeren naar de gronden waar ze zijn geboren, hoewel volwassenen een sterke trouw aan hun nestplaatsen vertonen en elk jaar naar dezelfde plaats terugkeren.

Juvenielen reizen het verst en bewegen zelfs zo ver naar het zuiden als de evenaar van West-Afrika. Veel volwassenen komen de Middellandse Zee binnen tijdens hun zuidwaartse migratie, maar de meesten reizen niet verder naar het oosten dan Italië.

Jonge Jan-van-Genten voor de kust van de Verenigde Staten brengen de winter door tot aan de warme wateren bij Florida en de Golf van Mexico. Veel volwassenen brengen de winter door voor de kust van Massachusetts en North Carolina.

Drie jan-van-genten jagen op vissen onder water

Drie jan-van-genten jagen op vissen onder water

Veelgestelde vragen

Hoe kwam de Jan-van-Gent aan zijn naam?

Het woord Jan-van-Gent komt waarschijnlijk van het oude Germaanse woord voor een mannelijke gans. Hun geslachtsnaam, Morus, betekent dwaas, een verwijzing naar hun gebrek aan angst voor mensen tijdens het nestelen.

Hoeveel Jan-van-Genten zijn er in het wild?

Volgens de International Union for Conservation of Nature ligt de wereldbevolking van Noordelijke Jan-van-Genten tussen de 1,5 en 1,8 miljoen individuen. Er zijn naar schatting 293.000 broedparen rond het Verenigd Koninkrijk en ongeveer 116.000 paren die broeden aan de oostkust van Noord-Amerika.

Wat betekent het om iemand een Jan-van-Gent te noemen?

Jan-van-Genten kunnen prachtige zeevogels zijn, maar iemand een Jan-van-Gent noemen is in feite een belediging. Iemand met een bijzonder gezonde (lees vraatzuchtige) eetlust kan worden aangeduid als een Jan-van-Gent.

Close-up front-facing portret van een noordelijke jan-van-gent

Close-up front-facing portret van een noordelijke jan-van-gent

Worden Jan-van-Genten blind van het duiken?

Jan-van-Genten worden niet blind van het duiken. Ze hebben een transparant membraan dat het oog bedekt tijdens duiken om hen te beschermen tegen trauma. Hun neusgaten openen aan de binnenkant van hun snavels als een verdere aanpassing. Dit voorkomt dat water tijdens het duiken in de neusgaten wordt gedwongen.

Hoe diep kunnen Jan-van-Genten duiken?

Jan-van-genten duiken vanaf een hoogte van 10 – 40 meter (33 tot 130 ft) boven het water. Ze duiken meestal naar diepten van ongeveer 5 meter (16 ft), maar ze kunnen duiken tot ongeveer 24 meter (80 ft) door met hun vleugels te klapperen en door het water naar beneden te zwemmen.

Hoe lang kunnen Jan-van-Genten duiken?

Jan-van-genten brengen meestal minder dan 10 seconden onder water door, hoewel ze zijn geregistreerd terwijl ze tot een halve minuut beneden blijven tijdens diepe duiken.