Hoe lang leven Sandhill Cranes? (Sandhill Crane Levensduur)

Sandhill kraanvogels zijn een van de oudste levende vogelsoorten ter wereld. Ze hebben ook een aanzienlijk lange levensduur. Natuurlijk, of de kraanvogels wild zijn of in gevangenschap leven, kan een aanzienlijke invloed hebben op hoeveel jaar ze leven. Welke milieu- en menselijke impact ze ondervinden, zal ook een verschil maken. Dus laten we er eens op ingaan, hoe lang leven zandheuvelkranen?

Een gezonde, volwassen kraanvogel heeft het potentieel om 20-40 jaar te leven, zelfs in het wild. Jonge zandheuvels lopen een groter risico vanwege hun kwetsbaarheid, maar als ze volwassen worden, zijn ze minder vatbaar voor predatie door zoogdieren en andere vogels.

In dit artikel gaan we dieper in op de levensduur en levenscyclus van de kraan. We zullen ook ingaan op de factoren die hun levensduur kunnen verkorten. Lees verder om meer te ontdekken!

Gemiddeld leven sandhill cranes ergens tussen de 20 en 40 jaar oud.

Gemiddeld leven sandhill cranes ergens tussen de 20 en 40 jaar oud.

Hoe lang leven kraanvogels in het wild?

In het wild sterven veel kraanvogels jong als gevolg van predatie. Als ze echter hun eerste twee jaar kunnen doorstaan, zullen ze waarschijnlijk 15 of 20 jaar oud worden.

Hoe lang leven kraanvogels in gevangenschap?

Sandhill-kranen in gevangenschap kunnen 30 of meer jaar oud worden. Deze vogels zijn minder kwetsbaar voor predatie en menselijke impact, zoals aantasting van habitat.

Een paar kraanvogels in een geoogst graanveld

Een paar kraanvogels in een geoogst graanveld

Hoe sterven de meeste kraanvogels?

Veel jonge kraanvogels sterven op natuurlijke wijze door predatie door zoogdieren en andere vogels. Habitatverlies en overbejaging zijn echter de grootste bedreigingen voor de zandheuvel. Hun wetlandhabitats worden drooggelegd en prairies worden uitgegraven voor woningbouw en agrarisch gebruik.

Populaties van broedende zandheuvelkranen in het zuidoosten van de Verenigde Staten nemen af als gevolg van deze factoren. Over het algemeen wordt de soort als geheel nog steeds als minst zorgwekkend vermeld, maar kleine subpopulaties, zoals de A. c. pulla in Mississippi of de A. c. nesioten in Cuba worden vermeld als bedreigd.

Wat is de levenscyclus van een zandkraan?

Sandhill kraanvogeljongen verlaten het nest meestal binnen een dag na het uitkomen. Ze beginnen hun ouders te volgen door de moerassen waar de volwassenen foerageren voor zichzelf en hun kuikens. Geleidelijk aan leren de jonge kraanvogels zelfstandig te voeden, totdat ze niet langer afhankelijk zijn van voedsel van hun ouders.

Na 65 tot 75 dagen beginnen de kraanvogelveulens van Sandhill hun eerste vluchten te maken. Ze zijn echter nog lang niet klaar om hun familie te verlaten. Jongen blijven na het uitkomen negen tot tien maanden bij hun ouders en vliegen met hen mee tijdens de migratie.

Sandhill-kraanvogels bereiken geslachtsrijpheid op tweejarige leeftijd. Op dit moment kiezen de vogels partners en beginnen ze te broeden. Een volwassen kraanvogel zal waarschijnlijk bijna 20 jaar in het wild leven, gedurende welke tijd ze blijven migreren van en naar hun noordelijke broedgebieden en zuidelijke overwinteringshabitat.

Een kraanvogel die een van zijn jongen een sprinkhaan voert

Een kraanvogel die een van zijn jongen een sprinkhaan voert

Wat zijn de roofdieren van zandheuvelkranen?

Sandhill-kraanvogels staan niet onderaan de voedselketen wat vogels betreft, maar ze hebben wel een paar roofdieren. Bobcats en coyotes zullen over het algemeen jagen op jonge of ziekelijke volwassenen, terwijl wasberen en gewone raven kraanvogeleieren eten.

Hoe oud is de oudste kraanvogel?

De oudst bekende kraanvogel was minstens 36 jaar oud. Het werd in 1973 gebandeerd in Wyoming en gevonden in New Mexico in 2010.

Sandhill Crane spreidt zijn vleugels

Sandhill Crane spreidt zijn vleugels

Hoe lang kunnen kraanvogels leven zonder voedsel?

Sandhill kraanvogels zijn dagactief, wat betekent dat ze overdag actief zijn. Veel van hun daglichturen worden besteed aan foerageren en eten. Juvenielen brengen aanzienlijk meer tijd door met foerageren dan volwassenen, misschien als gevolg van een hoger metabolisme. Volwassen kraanvogels consumeren meestal minstens één pond voedsel per dag, maar kunnen tot drie pond eten. Deze vogels zouden waarschijnlijk niet langer dan een week overleven zonder voedsel.

Overleven kraanvogels de winter?

Migrerende populaties van zandheuvelkranen overleven de winter door vanuit hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden te migreren. Aan de andere kant hoeven niet-migrerende populaties die in het zuidoosten van de Verenigde Staten en Cuba wonen en broeden zich geen zorgen te maken over de winter, klimaten zijn het hele jaar door mild genoeg voor de vogels om zich te herinnerenain op één plek.

De kleinere, grotere en Canadese subpopulaties van zandheuvels migreren vanwege hun verre noordelijke broedgebieden. Deze vogels zouden het niet overleven als ze zouden overwinteren in Siberië, Alaska of Canada. In plaats daarvan vliegen ze naar het zuiden naar Texas, Florida, Zuid-Californië en Noord-Mexico.

Sandhill Crane in vlucht, Gainesville, Florida

Sandhill Crane in vlucht, Gainesville, Florida

Zijn zandheuvelkranen beschermd?

Sandhill-kraanvogels worden beschermd door de Migratory Bird Treaty Act (MBTA) van 1918 – die iedereen verbiedt om een beschermde vogel zonder voorafgaande toestemming te nemen (vangen, doden, verhandelen, verkopen of vervoeren). Ooit werden alle populaties van zandheuvelkranen ook beschermd tegen de jacht als gevolg van ernstige bevolkingsafname.

In de eerste helft van de twintigste eeuw had de kraanvogel veel last van habitatverlies en menselijke activiteit in zijn bestaande habitat, waaronder de jacht.

In de late jaren 1950, toen de kraanvogels zich hadden hersteld, werd de jacht hersteld. Tegenwoordig staan 14 Amerikaanse staten, twee Canadese provincies en Mexico kraanvogeljachten toe, redenerend dat het helpt gewasschade te verminderen en populaties te beheren.

Florida sandhills zijn de enige populatie die momenteel wordt vermeld als bedreigd. Er is echter een zorg voor de toekomst van deze vogel. Habitatdegradatie en verstoring door menselijke activiteit gaan door.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.