Hoe heet een groep meeuwen? (Volledige lijst + waarom?)

Meeuwen – die eigenlijk gewoon meeuwen uit de familie zijn Laridae – zijn enkele van ’s werelds meest wijdverspreide en succesvolle vogels. Er zijn 54 soorten meeuwen en ze bewonen elk continent op de planeet. Een bezoek aan de kust betekent vaak dat je jezelf blootstelt aan grote zwermen vraatzuchtige meeuwen, maar hoe heet een groep meeuwen?

De meest voorkomende collectieve zelfstandige naamwoorden voor groepen meeuwen zijn een kolonie, kudde en aaseten van meeuwen. De term kolonie wordt gebruikt voor veel zeevarende vogels en beschrijft hoe meeuwen en andere zeevogels kliffen, eilanden en andere kustgebieden koloniseren. Meeuwen zijn zeer gezellig en sociaal, daarom heb je meer kans om ze in groepen te zien in plaats van alleen.

Groepen meeuwen zijn vaak luid en prominent aanwezig in kustgebieden – ze zijn niet bang voor mensen. Als je wat voedsel aan de kust laat vallen, zal een groep meeuwen er binnen enkele seconden helemaal overheen zijn – vandaar dat je ze een aaseter kunt noemen!

Meeuwen staan over het algemeen niet goed aangeschreven – de meeste mensen denken dat ze smerig en agressief zijn. Maar in werkelijkheid zijn meeuwen uitzonderlijk slimme en nieuwsgierige vogels die niet agressiever zijn dan de meeste.

Lees verder om meer te weten te komen over het kuddegedrag van deze zeer gezellige vogel!

Een kleine zwerm kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus)

Een kleine zwerm kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus)

Andere termen voor groepen meeuwen

  • Een flottielje van meeuwen
  • Een roedel meeuwen
  • Een gekrijs van meeuwen
  • Een ruzie van meeuwen
  • Een zwerm meeuwen

Een gekibbel en gekrijs van meeuwen zijn beide treffende termen. Meeuwen hebben een breed scala aan luide vocalisaties, evenals een onmiddellijk herkenbaar gekrijs als ze overvliegen. Ze lijken ook veel te kibbelen en ruzie te maken en schreeuwen naar elkaar met een verscheidenheid aan toeters, gekrijs en andere luide vocalisaties.

Komen meeuwen in groepen bij elkaar?

Meeuwen zijn zeer gezellige en sociale vogels die met duizenden bij elkaar komen.

Veel meeuwenkolonies in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en het Sub-Antarctisch en Subarctisch gebied tellen honderdduizenden vogels. Als je ooit een kustplaats of -stad hebt bezocht, ben je misschien zelf getuige geweest van de volle kracht van een meeuwenkudde!

Dit zijn dappere, onverschrokken en luidruchtige vogels die niet bang zijn om schouders met mensen te poetsen. Ze kunnen zelfs je fish and chips uit je handen stelen. Meeuwen behoren tot de meest sociale van alle vogels en hebben honderden complexe vocalisaties ontwikkeld die geavanceerde niveaus van communicatie vergemakkelijken.

Grote kolonie meeuwen

Grote kolonie meeuwen

Meeuwen en studie van vogel sociaal gedrag

Meeuwen sociaal gedrag speelt eigenlijk een grote rol in ons begrip van vogelgedrag. In de jaren 1940 en 1950 bracht de baanbrekende Nederlandse ornitholoog Nikolaas Tinbergen vele maanden door met het observeren van kolonies Europese Zilvermeeuwen, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. In 1954 publiceerde hij The Herring Gull’s World, een baanbrekende studie van vogelgedrag.

Daarvoor was het sociale gedrag van vogels relatief onopgemerkt. Tinbergen’s studie onthulde het ingewikkelde sociale gedrag en de sociale structuren van meeuwen – hij ontdekte dat individuele meeuwen en groepen meeuwen sterke banden vormden die hun gedrag op verschillende complexe manieren leken te beïnvloeden. Meeuwen hebben bijvoorbeeld een zeer sterk repertoire aan vocalisaties en zijn vertederend en beschermend voor elkaar.

Helaas krijgt de intelligentie van meeuwen vanwege hun nogal agressieve reputatie – hoewel dit vaak wordt overdreven – zelden de eer die het verdient. Deze uitzonderlijk intelligente vogels behoren tot de meest nadrukkelijke communicatoren van alle dieren.

Een kudde Europese zilvermeeuwen (Larus argentatus) op een bevroren rivier

Een kudde Europese zilvermeeuwen (Larus argentatus) op een bevroren rivier

Waarom komen meeuwen in grote groepen bij elkaar?

Meeuwen koppel tijdens het broedseizoen en de migratie. De meeste soorten meeuwen zijn sterke migranten en sommigen reizen vele duizenden kilometers. Dit is deels de reden waarom meeuwen op elk continent te vinden zijn – ze hebben de wereld gekoloniseerd door overal naartoe te vliegen!

Meeuwen komen ook samen om zichzelf en elkaar te beschermen tegen roofdieren. Bovendien hebben meeuwenkolonies geavanceerde alarmsystemen die helpen waarschuwingen door de kolonie te verspreiden.

Migratie

Tijdens de migratie vormen meeuwen zwermen van tientallen tot honderden vogels en trekken meestal naar het zuiden. Meeuwen uit Scandinavië en het Noordpoolgebied trekken richting Midden- en West-Europa. Sommige Noord-Europese colonies vliegen naar Afrika of het Midden-Oosten. Meeuwen uit Canada en Alaska gaan richting de VS, en sommige gaan zo ver naar het zuiden als Midden- en Zuid-Amerika.

Zodra ze hun overwinteringsgebieden bereiken, hebben meeuwen de neiging om weer koppels te vormen. Ze brengen hun zomer door met eten, rusten, slapen en gewoon over het algemeen ontspannen voordat ze terugvliegen naar hun broedgebieden. Zodra meeuwen broedkolonies vormen, hebben ze de neiging om elk jaar naar dezelfde plek terug te keren, wat ook verklaart waarom meeuwenkolonies zo groot zijn.

Wanneer meeuwen migreren, vormen ze soms een ‘V’ of lijnpatroon. Ze kunnen ook schijnbaar meedrijven, wat betekent dat ze een thermische stroom van stijgende lucht hebben gevonden om op te rijden.

Zwerm meeuwen in vlucht samen boven Californië

Zwerm meeuwen in vlucht samen boven Californië

Veiligheid in cijfers

Net als veel andere vogels en dieren komen ook meeuwen samen om veiligheid in aantallen te bieden. Studies hebben aangetoond dat meeuwen hun roofdieren omringen in wat volgens sommigen een vertoning van intimidatie is.

Door hun roofdieren te omringen in plaats van te vluchten, maken ze zichzelf luid en opvallend, wat het roofdier wegjaagt.

Ze kunnen zelfs zo ver gaan dat ze roofdieren lastigvallen – zwermen meeuwen worden waargenomen die adelaars en andere grote roofvogels lastigvallen, ze afschrikken en ze in retraite sturen!

Voederen

Last but not least komen meeuwen samen om zich te voeden. Het is niet ongewoon om grote zwermen meeuwen de velden van boeren te zien plunderen of menselijke restjes uit kustgebieden op te ruimen. Wanneer een handvol meeuwen een goede bron van voedsel vindt, zullen er meer volgen!

Wanneer er meerdere soorten meeuwen op één plaats eten, vormen ze vaak grote geaggregeerde gemengde soorten koppels van duizenden vogels. Meeuwen zullen zich graag voeden met andere soorten meeuwen.

Een grote groep Lachende Meeuwen

Een grote groep Lachende Meeuwen

Wanneer komen meeuwen in groepen samen?

De meeste soorten meeuwen zwermen het hele jaar door samen. De enige keer dat ze tijd alleen doorbrengen, is wanneer ze afdwalen tijdens het migreren – sommige meeuwen kunnen de hele winter zo’n 12.000 km ronddwalen!

Paren meeuwen zullen zich tijdens het broedseizoen ook afsplitsen om kuikens groot te brengen, hoewel ze zelden te ver van de kudde afdwalen. Er zijn uitzonderingen, zoals de Grote Mantelmeeuw, die tijdens het broedseizoen vrij solitair wordt.

Voor de rest van het jaar brengen meeuwen het grootste deel van hun tijd door in groepen, samen om te voeden, te rusten en te rusten.

In het late broedseizoen voegen jonge meeuwen zich vaak bij hun eigen kleinere koppels juvenielen die de neiging hebben om in de buurt van grotere volwassen koppels te blijven die ook hun ouders bevatten. Jonge meeuwen brengen deze tijd door met kijken en leren over jagen en balts. Jonge meeuwen kunnen een jaar lang samen met hun ouders taggen totdat ze zich afsplitsen om een partner te vinden.

Een paar grote mantelmeeuwen vechten om een krab

Een paar grote mantelmeeuwen vechten om een krab

Hoeveel meeuwen zitten er in een kudde?

Meeuwenkolonies kunnen in de honderdduizenden lopen. Bij het migreren kunnen vliegende zwermen meeuwen in de honderden lopen. Het is gebruikelijk om zwermen van honderden meeuwen in de winter landinwaarts te zien migreren.

Blijven meeuwenfamilies bij elkaar?

Meeuwenouders zijn zeer beschermend voor hun kuikens en voeden ze minstens 4 tot 8 weken op. De meeste meeuwen zijn eeuwig monogaam, wat betekent dat ze voor het leven paren.

Er zijn gevallen waarin meeuwenparen uiteenvallen, zoals wanneer ze er niet in slagen om een broedsel op te voeden voor opeenvolgende broedseizoenen. Over het algemeen zijn meeuwen toegewijde en sterk verbonden ouders die coöperatief jongen grootbrengen.

Nadat ze zijn uitgevlogen, blijven jonge meeuwen vaak dicht bij hun ouders, die zich bij een nabijgelegen kudde kunnen voegen. Sommige jonge meeuwen krijgen ongeveer een jaar ouderlijke zorg voordat ze een eigen partner vinden.

Dus ja, meeuwenfamilies blijven langer bij elkaar dan veel andere vogels.

Kleinste stern (Sternula antillarum) die hun kuiken voeren

Kleinste stern (Sternula antillarum) die hun kuiken voeren

Komen alle meeuwen samen?

Sommige meeuwen zijn socialer dan andere. Grote mantelmeeuwen worden bijvoorbeeld vrij solitair in het broedseizoen, waar gepaarde paren zich afsplitsen om op meer geïsoleerde locaties te nestelen.

Niet alle meeuwen migreren in grote koppels. Sommigen migreren in paren, of in kleine groepen, en stoppen onderweg. Zwervende meeuwen kunnen het grootste deel van de winter alleen over de zeeën dwalen – de redenen waarom sommige meeuwen dit doen, is enigszins een mysterie.

Hoe heet een paar meeuwen?

Er is geen specificatieic naam voor een paar meeuwen. De meeste meeuwen paren voor het leven, maar sommige paren scheiden als ze geen succesvol broedsel van kuikens kunnen grootbrengen.

Meeuwen onderhouden sterke banden met hun partners en zijn toegewijde en attente ouders. Beide ouders helpen bij het grootbrengen en voeren van de kuikens.

Een paar Kelp meeuwen (Larus dominicanus)

Een paar Kelp meeuwen (Larus dominicanus)

Hoe heet een groep baby meeuwen?

Er is geen specifieke naam voor een groep baby meeuwen. Jonge meeuwen blijven meestal ongeveer 2 maanden onder strikte bewaking van hun ouders. Dus zelfs als je een baby-meeuw weg van zijn ouders ziet, is de kans groot dat zijn ouders een oogje goed in de gaten houden!

Zodra ze uitvliegen, hebben meeuwenjuvenielen de neiging om samen met hun ouders mee te gaan en hun eigen kleine juveniele koppels te vormen. Veel soorten meeuwen doen er vrij lang over om volwassen te worden – sommigen brengen een jaar of zo door met hun ouders voordat ze zich losmaken van de familie-eenheid en een eigen partner vinden.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.