Grauwe klauwier

Snelle feiten

Classificatie

Wetenschappelijke naam:

Lanius collurio |

Familie:

Klauwieren

Instandhouding:

Rood

Metingen

Lengte:

17cm

Spanwijdte:

24cm tot 27cm

Gewicht:

25g
tot 35g

Over de Roodrugklauwier

De roodrugklauwier is iets groter en slanker dan een huismus. Mannetjes zijn onderscheidend met grijsachtig blauwe koppen, zwarte gezichtsmaskers, kastanjeruggen en dikke zwarte snavels – die enigszins verslaafd zijn.

Deze klauwieren zitten graag hoog – waar ze goed zicht hebben op prooien – meestal op hekpalen, telefoondraden en de top van struiken. Als ze dingen vangen, nemen ze het mee terug naar hun voorraadkast. Eenmaal terug, impaleren ze items gevangen op doornen of wig in een vork.

Roodrugklauwieren zijn een rode lijst-soort, vanwege hun virtuele uitsterven als broedende soort hier in het VK.

Wat eet een Roodrugklauwier?

Hun dieet bestaat uit kleine vogels, zoogdieren en insecten.