Zijn Sneeuwuilen bedreigd? (Bedreigingen, cijfers + veelgestelde vragen)

Sneeuwuilen behoren tot de meest algemeen erkende, ondanks dat ze een van de zeldzaamste zijn. Deze noordbewonende uilen maken hun thuis in een groot deel van het Noordpoolgebied, variërend van de verste uithoeken van Noord-Canada en Rusland tot zo ver naar het zuiden als de Grote Meren, geïsoleerde delen van de VS, Noord-Europa en het VK.

Deze emblematische soort bewoont enkele van de meest onherbergzame omgevingen op de planeet en vertrouwt op een fragiel evenwicht van voedselbronnen, nestplaatsen en gunstige weersomstandigheden om te overleven. Hier zullen we de vraag beantwoorden: worden sneeuwuilen bedreigd?

In 2018 werden sneeuwuilen vermeld als kwetsbaar op de rode lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). De Rode Lijst is de inventaris van bedreigde, kwetsbare en bedreigde dieren door de IUCN. Studies tonen aan dat de populaties sneeuwuilen zijn gedaald tot ongeveer 28.000 van 200.000 in 2013.

De IUCN citeert dat als de achteruitgang van sneeuwuilen “nog hoger blijkt te zijn, de soort in aanmerking kan komen voor verdere uplisting naar ‘bedreigd’.

Het schatten van sneeuwuilenpopulaties is altijd lastig geweest omdat ze een “boom and bust” -patroon lijken te volgen dat fluctueert met de beschikbaarheid van prooien. Het is mogelijk dat recente cijfers een “buste” in de sneeuwuilenpopulatie weerspiegelen, maar klimaatmodellering suggereert dat de opwarming van de aarde de cijfers sterk beïnvloedt.

Lees verder om meer te weten te komen over hoe en waarom de glorieuze Sneeuwuil wordt bedreigd.

Sneeuwuilen staan op de lijst van kwetsbare soorten

Sneeuwuilen staan op de lijst van kwetsbare soorten

Waarom zijn Sneeuwuilen in gevaar gekomen?

Sneeuwuilenpopulaties zijn buitengewoon moeilijk in te schatten, deels omdat ze in grotendeels onbevolkte en geïsoleerde delen van de wereld leven en deels omdat hun populaties van nature fluctueren.

Verder hebben sneeuwuilen een enorm bereik van een ongelooflijke 12.000.000 km2 (4.600.000 vierkante mijl), en sommige migreren heen en weer tussen continenten. Een vrouwelijke sneeuwuil die in 2012 werd gevolgd, reisde bijvoorbeeld ongeveer 7.000 mijl heen en weer van Boston, Massachusetts, naar Nunavut, Canada.

Ondanks hoe lastig het is om sneeuwuilpopulaties te kwantificeren, suggereren de huidige gegevens dat de populatie is afgenomen van meer dan 200.000 vogels tot ongeveer 28.000 in 2018. De Noord-Amerikaanse bevolking is sinds de jaren 1960 met ongeveer 52% tot 64% afgenomen. Dit plaatste de soort op de Rode Lijst van de IUCN in 2018, waar ze als kwetsbaar worden vermeld.

Sneeuwuil die landt in een besneeuwd veld, Ottawa, Canada

Sneeuwuil die landt in een besneeuwd veld, Ottawa, Canada

Sneeuwuilen vertrouwen op lemmingen

Sneeuwuilen vertrouwen voornamelijk op lemmingen als voedselbron. Er zijn aanwijzingen dat lemmingpopulaties noordwaarts dichter bij het Noordpoolgebied komen naarmate de temperaturen opwarmen.

Gegevens tonen aan dat noordwaartse lemmingbewegingen van invloed zijn op veel roofdieren die van hen afhankelijk zijn voor voedsel, zoals stoats, sneeuwuilen, poolvossen en langstaartskuas.

De gefragmenteerde noordwaartse bewegingen van lemmingen zijn een belangrijke factor in waarom Sneeuwuilen bedreigd worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ‘lemming-cyclus’ is ingestort, wat een domino-effect heeft op dieren die afhankelijk zijn van lemmingen als voedselbasis. Wanneer lemmingen verdwijnen uit de voedselgebieden van de uilen, verhongeren ze onvermijdelijk.

Op jaren waarin lemmingpopulaties moeilijk te voorspellen zijn, of gewoon wanneer lemmingen niet broeden, of wanneer ze te vroeg in de winter sterven, dalen sneeuwuilenpopulaties tot gevaarlijk lage niveaus. Dit wordt bevestigd door studies in Groenland die instortingen in lemmingpopulaties koppelen aan een enorme afname van de productiviteit van uilen, stoeten en poolvossen.

Lemmingen zijn de primaire bron van een Sneeuwuilen dieet

Lemmingen zijn de primaire bron van een Sneeuwuilen dieet

Sneeuwuilen en klimaatverandering

Veranderingen in lemmingpopulaties gaan gepaard met tal van andere klimaatgerelateerde factoren, zoals veranderd migratiegedrag, veranderingen in de vegetatiesamenstelling, verhoogd ziekte- en parasietrisico, risico op hyperthermie, snelle veranderingen in weersomstandigheden, enz.

Hoewel bekend is dat sneeuwuilenpopulaties van nature fluctueren, suggereren klimaatmodellen en talrijke gegevens dat dalingen niet langer deel uitmaken van een natuurlijke cyclus.

Het is bijna ondubbelzinnig dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering van invloed is op sneeuwuilenpopulaties, waardoor hun leven moeilijker wordt in de toch al onherbergzame randen van het Noordpoolgebied.

Close-up van een sneeuwuil die laag vliegt

Close-up van een sneeuwuil die laag vliegt

Welke bedreigingen hebben Sneeuwuilen?

Sneeuwuilen zijn toppredatoren die als volwassenen geen natuurlijke roofdieren hebben. In plaats daarvan komen hun belangrijkste bedreigingen van hun omgeving, klimaatverandering, illegale jacht en collisions met voertuigen en hoogspanningslijnen.

Recente studies tonen aan dat klimaatverandering een belangrijke rol speelt in de snelle bevolkingsafname van deze elegante en emblematische vogel.

Deze sneeuw- en ijsbewonende vogels evolueerden om te gedijen in habitats waarin weinig andere grote dieren kunnen overleven. Hoewel de Arctische omgeving dynamisch is en nooit constant blijft, pasten sneeuwuilen zich voorheen aan seizoensgebonden en jaar-op-jaar veranderingen aan door verder naar het zuiden of noorden te migreren.

Tegenwoordig veranderen de versnellende veranderingen in het Noordpoolgebied het landschap in een ongekend tempo. Sneeuwuilen zijn een van de vele soorten die lijden aan veranderingen in hun habitat – hun rol in het ecosysteem hangt af van een fragiel evenwicht dat is aangetast door klimaatverandering.

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor Sneeuwuilen

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor Sneeuwuilen

Wat is de grootste bedreiging voor Sneeuwuilen?

Recente dalingen in sneeuwuilenpopulaties worden grotendeels toegeschreven aan veranderingen in hun primaire voedselbron: lemmingen.

Lemmingen komen veel voor in de Arctische en toendragebieden en zijn het basisvoedsel van veel Arctische roofdieren.

Veranderingen in arctische omgevingen als gevolg van de opwarming van de aarde en klimaatverandering zorgen ervoor dat lemmingpopulaties fluctueren en instorten. Dit heeft een domino-effect dat de belangrijkste bedreiging van sneeuwuilen blijkt te zijn. Studies in Groenland bevestigen dat sneeuwuilen afhankelijk zijn van lemmingpopulaties, die in sommige delen van de wereld bijna zijn ingestort.

Hoe beïnvloeden mensen Sneeuwuilen?

Mensen hebben tientallen jaren direct op sneeuwuilen gejaagd en gevangen. Menselijke nederzettingen verdringen uilen uit regio’s in hun verspreidingsgebied en verstoren hun voedselvoorziening.

De grootste impact die mensen hebben op Sneeuwuilen is echter grotendeels indirect. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering en opwarming van de aarde smelten de ijskappen en veroorzaken dramatische veranderingen in de fragiele ecosystemen waarvan sneeuwuilen en andere soorten afhankelijk zijn.

Net als ijsberen, pinguïns, zeehonden en tal van andere geliefde koud levende dieren, sterven sneeuwuilen uit vanwege de opwarming van de aarde.

Close-up van een Sneeuwuil die roept terwijl hij op de grond zit

Close-up van een Sneeuwuil die roept terwijl hij op de grond zit

Hoe kunnen we Sneeuwuilen helpen?

De populaties sneeuwuilen nemen af als gevolg van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Om ze te redden, moeten we dezelfde stappen nemen die nodig zijn om vele andere duizenden kwetsbare en bedreigde soorten te redden.

De al lang bestaande rol van menselijke activiteit in de opwarming van de aarde moet veranderen. Het vertragen en omkeren van de opwarming van de aarde zal een enorme inspanning vergen, maar als elke persoon bijdraagt, wordt deze schijnbaar onmogelijke taak mogelijk.

Energie besparen, voedingsgewoonten veranderen, minder plastic gebruiken, recyclen en groene en duurzame bewegingen en gedragingen uitvoeren, zullen sneeuwuilen en duizenden andere kwetsbare soorten helpen.

Ondertussen zijn instandhoudingsinspanningen instrumenteel in het stabiliseren van sneeuwuilpopulaties en het beschermen van broedende vrouwtjes en jonge kuikens.

Close-up portret van een Sneeuwuil neergestreken op een paal

Close-up portret van een Sneeuwuil neergestreken op een paal

Hoeveel Sneeuwuilen zijn er in het wild?

Huidige gegevens suggereren dat er tegenwoordig ongeveer 28.000 sneeuwuilen in de wereld zijn (14.000 broedparen), maar dit kan zo laag zijn als 14.000 individuen.

Dit is gedaald sinds vóór 2018, toen er naar schatting 200.000 tot 257.000 Sneeuwuilen in het wild waren. Het is echter een uitdaging om populaties te schatten als gevolg van natuurlijke jaar-op-jaar fluctuaties, maar de gegevens zijn niettemin indicatief voor een snelle bevolkingsafname.

Sneeuwuilen staan als Kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN.

Hoe zeldzaam is het om een Sneeuwuil te zien?

Het spotten van een Sneeuwuil in het wild is uiterst zeldzaam. Hoewel er enkele waarnemingen zijn zo ver naar het zuiden als de Amerikaanse steden Washington en Boston, het noorden van het Verenigd Koninkrijk en Midden-Europa, zijn sneeuwuilen meestal beperkt tot de koude toendra en het noordpoolgebied.

Zeer zelden worden landlopers nog verder naar het zuiden gevonden in Midden- en Zuid-Europa en de zuidelijke staten.

Sneeuwuil op jacht naar prooi in een veld

Sneeuwuil op jacht naar prooi in een veld

Welke staat heeft de meeste Sneeuwuilen?

Sneeuwuilen zijn te vinden in de meeste Canadese staten op een bepaald moment in het jaar. Ze broeden verder naar het noorden, in Nunavut, Yukon, Northwest Territories, Newfoundland en het noorden van Quebec.

In de VS komen ze het meest voor in de noordoostelijke staten, maar worden ze ook in de winter gevonden in de Pacific Northwest en midwest. Ze broeden ook in Alaska.

Welk land heeft de meeste Sneeuwuilen?

Canada, Rusland en Scandinavia zijn de thuisbasis van de meerderheid van ’s werelds sneeuwuilenpopulatie.

De Arctische en Arctische toendra beslaat een uitgestrekt gebied in de richting van de Noordpool, waar de meeste sneeuwuilen leven. Hun overwinteringsbereik strekt zich echter zuidwaarts uit tot Zuid-Canada, het noorden van de VS en delen van Noord- en Midden-Europa.

Sneeuwuil neergestreken in de sneeuw, Manitoba, Canada

Sneeuwuil neergestreken in de sneeuw, Manitoba, Canada

Is het illegaal om een Sneeuwuil te doden?

In de VS is het volgens de federale en staatswetgeving illegaal om een roofvogel, inclusief sneeuwuilen, te verwonden, lastig te vallen, te doden of te bezitten. Sommige autoriteiten zijn echter vrijgesteld, zoals luchthavens.

De jachtvoorschriften van Alaska staan de inwoners van sommige staten echter toe om sneeuwuilen in bepaalde gebieden te oogsten, zolang de vogels worden gebruikt voor voedsel of kleding.

Het doden van sneeuwuilen is ook illegaal in Canada en een groot deel van Europa.

Zijn Sneeuwuilen bedreigd in Canada?

Sneeuwuilen worden in elk deel van de wereld als kwetsbaar beschouwd, volgens de IUCN. Canada’s on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) beschouwt de vogel niet als bedreigd, maar is sinds 1995 niet opnieuw beoordeeld.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.