Woudaap

Snelle feiten

Metingen

Lengte:

33cm tot 38cm

Spanwijdte:

52cm tot 58cm

Gewicht:

140 gram
tot 150g

De Kleine Roerdomp is niet zeldzaam op Mallorca en het best te zien in de S’Albufera, Tucan Marsh en de S’Albufereta. Het is zomerbezoeker die broedt in de moerassen en is moeilijk te zien omdat ze meestal roerloos zijn en vaak dezelfde plek gebruiken om te rusten.

Technische beschrijving

De kleine roerdomp (Ixobrychus minutus) broedt in Midden- en Zuid-Europa terwijl hij overwintert in Afrika. Het uiterlijk is dat van een kleine reiger ongeveer even groot als een Kievit. De lengte is 29cm.