Waarom zitten vogels op hoogspanningslijnen? (Alles uitgelegd)

Of je nu over een landweg rijdt of gewoon uit je raam naar de straat staart, de kans is groot dat je een aantal vogels op de hoogspanningslijnen ziet zitten.

Vogelaars weten dat hoogspanningslijnen een geweldige plek zijn om te zoeken naar een verscheidenheid aan baarspaarden. Dus wat trekt vogels aan naar hoogspanningslijnen?

Hoogspanningslijnen maken deel uit van het moderne landschap en vogels hebben geleerd ze in hun dagelijks leven op te nemen. De draden bieden een handige plek voor vogels om te zitten, vooral als er geen hoge bomen of vegetatie in de buurt zijn. In feite heeft de aanwezigheid van hoogspanningslijnen in sommige delen van de wereld sommige vogelsoorten geholpen hun verspreidingsgebied uit te breiden naar woestijn- en prairiegebieden waar hoge vegetatie moeilijk te vinden is. Vogels gebruiken hoogspanningslijnen om te rusten, te rusten en zelfs te jagen.

Vogels zijn veilig voor grondroofdieren zoals katten en coyotes terwijl ze op hoogspanningslijnen zitten. Met het open uitzicht dat ze hebben, is het ook gemakkelijk voor vogels zoals haviken en klauwieren om hun prooi op de grond beneden te spotten.

Lees verder om meer te weten te komen over waarom vogels op hoogspanningslijnen zitten.

Een grote zwerm spreeuwen op een hoogspanningslijn

Een grote zwerm spreeuwen op een hoogspanningslijn

Waarom schrikken vogels niet als ze op hoogspanningslijnen zitten?

Vogels kunnen schrikken door op hoogspanningslijnen te zitten, maar alleen als ze twee lijnen tegelijk aanraken. Dit is zeldzaam voor kleine vogels, maar het gebeurt af en toe bij grotere soorten. Soms kunnen twee vogels die op afzonderlijke draden zitten, geschokt zijn als ze fysiek contact met elkaar maken.

Vogels kunnen op hoogspanningslijnen zitten zonder geschokt te zijn omdat hun lichaam geen ander elektrisch potentieel heeft dan de draad. Als ze echter een draad en de grond zouden raken, of een draad en de nutspaal die de grond raakt, zouden de elektronen in de draad door de vogel naar de grond stromen, wat resulteert in elektrocutie.

Dus een kleine vogel die op een enkele draad zit, is volkomen veilig, maar we weten dat vogels geëlektrocuteerd worden op hoogspanningslijnen. Hoe gebeurt dit?

Laten we eens kijken naar een paar scenario’s die elektrocutie bij vogels kunnen veroorzaken:

 • De vogel staat in contact met twee draden (fase tot fase). Dit is waarschijnlijker dat grote vogels gebeuren. Het kan vogels met een grote spanwijdte overkomen als ze tussen twee draden proberen te vliegen.
 • De vogel staat in contact met een vogel op een andere draad. Dit kan gebeuren wanneer een oudervogel een bedelende jongeling voedt, of als een vogel zijn partner voedt tijdens de verkering.
 • De vogel staat in contact met een nutspaal en een draad (fase naar aarde). Dit is ook waarschijnlijker bij grotere vogels zoals roofvogels die vaak op de nutspaal zitten, in plaats van op de draad.
Zingend LiedLijster neergestreken op een hoogspanningslijn

Zingend LiedLijster neergestreken op een hoogspanningslijn

Kunnen we vogels beschermen tegen elektrische schokken op hoogspanningslijnen?

Vanaf 2006 waren 59 soorten Amerikaanse vogels geregistreerd als elektrocutieslachtoffers op hoogspanningslijnen. Dit omvat meer dan de helft van de uilen- en roofvogelsoorten in de Verenigde Staten.

In Amerika worden al meer dan een halve eeuw inspanningen geleverd om vogels te beschermen tegen hoogspanningslijnen. Een effectieve methode is het vergroten van de ruimte tussen draden om te voorkomen dat vogels tegelijkertijd contact maken met meer dan één draad.

Een andere effectieve veiligheidsmaatregel is het bedekken van blootgestelde bekrachtigde delen. Door nestplatforms te installeren, is het ook mogelijk om vogels te ontmoedigen om te nestelen op nutspalen en andere elektriciteitskabelinfrastructuur.

Lees verder om meer te weten te komen over de vogels die op hoogspanningslijnen zitten.

Grotere vogelsoorten, zoals Merlijnvalken, kunnen vaak op hoogspanningslijnen worden gespot.

Grotere vogelsoorten, zoals Merlijnvalken, kunnen vaak op hoogspanningslijnen worden gespot.

Welke vogels zitten op hoogspanningslijnen?

Een verscheidenheid aan vogels zit op hoogspanningslijnen, hoewel de grotere soorten eerder op de nutspaal zitten dan op de draad. Alleen vogels met grijpvoeten kunnen de draad effectief vasthouden, dus dit sluit veel watervogels uit.

De volgende vogelsoorten worden allemaal vaak gezien op de draad van hoogspanningslijnen:

 • Duiven en duiven
 • Kleine roofvogels zoals Amerikaanse torenvalken
 • Zwaluwen en martins
 • Europese spreeuwen
 • Bluebirds
 • Onechte klauwieren
 • Westelijke Kingbirds
 • Grackles
 • Merels
Een Amerikaanse torenvalk neergestreken op een hoogspanningslijn

Een Amerikaanse torenvalk neergestreken op een hoogspanningslijn

Welke vogels zitten niet op hoogspanningslijnen?

Op een stille dag en met een little balance, de meeste vogels konden op een hoogspanningslijn zitten. De nutspaal van een hoogspanningslijn biedt echter een comfortabelere baars dan de draden voor sommige vogels.

De volgende soorten worden vaker gezien op nutspalen dan op draden:

 • Grotere roofvogels zoals haviken, visarenden en adelaars
 • Ganzen
 • Reigers
 • Kalkoengieren

Veel vogels vermijden het zitten in open posities zoals hoogspanningslijnen omdat ze van nature geheimzinnig en schuw zijn. Dit geldt voor veel vogels die foerageren op de grond, in het bladerdak van bomen of in dicht struikgewas.

Sommige roofvogels zoals scherp glanzende haviken vermijden ook de jacht vanaf hoogspanningslijnen omdat ze afhankelijk zijn van stealth en verrassing om hun prooi te vangen.

Grijze reiger bovenop een elektriciteitspaal

Grijze reiger bovenop een elektriciteitspaal

Waarom verzamelen vogels zich op hoogspanningslijnen?

Vogels kunnen zich om verschillende redenen verzamelen op hoogspanningslijnen. Het is gebruikelijk dat zwermen vogels op hoogspanningslijnen landen, vooral als er geen andere zitstokken beschikbaar zijn in de directe omgeving. Dit gedrag kan vooral vaak voorkomen als vogels zich voorbereiden om te migreren.

Slapen vogels op hoogspanningslijnen?

Grotere vogels zoals kraaien, raven en monniksgieren rusten vaak op hoogspanningslijnen, vooral in open habitats waar hoge vegetatie en rotsachtige gebieden niet beschikbaar zijn.

In feite werden meer dan tweeduizend raven (de grootste rustgroep ooit geregistreerd) waargenomen die op hoogspanningslijnen in Idaho rustten. Hoogspanningslijnen bieden niet veel beschutting tegen wind en regen, maar ze bieden zeker bescherming tegen grondjagende roofdieren zoals katten, coyotes en vossen.

Kraaien die 's nachts op een hoogspanningslijn rusten

Kraaien die ’s nachts op een hoogspanningslijn rusten

Nestelen vogels op hoogspanningslijnen?

Hoogspanningslijndraden zijn niet van veel nut voor nestelende vogels, maar nutspalen en andere elektriciteitskabelinfrastructuur bieden stevige ondersteuning waar veel vogels ervoor kiezen om hun nesten te bouwen. Hierdoor hebben sommige vogelsoorten gebieden zonder bomen kunnen bevolken waar ze normaal gesproken zouden nestelen. Dit zijn meestal grotere vogelsoorten zoals roofvogels.

Van de volgende soorten vogels is bekend dat ze nestelen op nutspalen:

 • Roodstaarthaviken
 • Visarenden
 • Steenarenden
 • Kraaien en raven
 • Oostelijke &westerse koningsvogels
 • Schaarstaartvliegenvangers
 • Grote blauwe reigers
 • Monniksparkieten
 • Grote gehoornde uilen
Een Visarend nestelt op een hoogspanningslijn

Een Visarend nestelt op een hoogspanningslijn

Wat symboliseren vogels op een draad?

Vogels op een draad kunnen verschillende dingen symboliseren voor verschillende mensen. Voor sommigen roept deze beeldspraak een gevoel van vrijheid op, terwijl het voor anderen juist het tegenovergestelde kan suggereren. De titels ‘Bird On The Wire’ en ‘Birds On A Wire’ zijn respectievelijk gebruikt voor een nummer geschreven door Leonard Cohen in 1969, en een film geproduceerd door Rob Cohen in 1990.

Veelgestelde vragen

Waarom zitten vogels op hoogspanningslijnen die op dezelfde manier zijn gericht?

Vogels hebben de neiging om in dezelfde richting te kijken als er een wind waait. Door naar de wind te kijken, kunnen vogels hun gestroomlijnde lichamen en naar achteren gerichte veren gebruiken om te balanceren en veilig te zitten. Hun veren zouden de wind vangen en de vogels zouden van de draad worden geblazen als ze met de rug naar de wind stonden.

Waarom zitten vogels op hoogspanningslijnen voor stormen?

Er is een oud gezegde dat als vogels zich op draden verzamelen, je regen kunt verwachten. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een zwerm trekvogels tijdens de migratie achterover hangt om een storm te voorkomen. Dit is echter eerder een toevallige gebeurtenis. Moderne weersvoorspellingen zijn waarschijnlijk betrouwbaarder, aangezien vogels in allerlei weersomstandigheden op hoogspanningslijnen te zien zijn!

Waarom zitten vogels in de winter op hoogspanningslijnen?

Sommigen suggereren dat hoogspanningslijnen kleine hoeveelheden warmte afgeven waar vogels van genieten. Het is waarschijnlijker dat vogels in de winter op hoogspanningslijnen zitten om dezelfde redenen als op andere tijden van het jaar. De belangrijkste redenen zijn veiligheid, comfort en zichtbaarheid tijdens het jagen.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.