Waar wonen steenarenden? (Habitat + Verspreiding)

De steenarend (Aquila chrysaetos |) is een spectaculaire roofvogel, bedreven in jagen en een bedreven vlieger. Ze zijn wijdverspreid over meerdere continenten, maar blijven een ongrijpbare vogel en wonen liever in wildere, onontwikkelde regio’s.

Steenarenden zijn te vinden in heel Noord-Amerika en Eurazië. In Noord-Amerika komen deze enorme vogels voornamelijk voor in de westelijke staten, Canadese provincies en Alaska. Euraziatische populaties variëren van Noord-Europa tot Oost-Siberië. Ze reiken ook zuidwaarts naar Noord-Afrika.

Kleine populaties van de steenarend migreren in de winter en breiden hun bereik uit naar regio’s waar ze in andere seizoenen niet voorkomen. We zullen de omvang van het bereik van deze roofvogel, hun habitat en waar ze het meest voorkomen in het volgende artikel bespreken!

Hoewel steenarenden meestal worden geassocieerd met open gebieden, zijn ze te vinden in naaldbossen

Hoewel steenarenden meestal worden geassocieerd met open gebieden, zijn ze te vinden in naaldbossen

Wat is het verspreidingsgebied van de steenarend?

De steenarend heeft een brede verspreidingsspreiding, voornamelijk tussen breedtegraden 20 ° tot 70 ° N, waarbij sommige populaties verder naar het zuiden reiken. Het primaire bereik van de adelaars omvat Noord-Amerika, Europa en Azië.

Steenarenden in Noord-Amerika hebben broedgebieden in de Canadese provincies en Alaska. Ze zijn ook het hele jaar door gewone inwoners in het westen van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. Deze vogels zijn in de winter te vinden in de onderste 48 staten, omdat vogels uit Canada naar het zuiden migreren naar de oostelijke helft van de VS.

Euraziatische steenarendenpopulaties zijn over het algemeen permanente bewoners in hun hele verspreidingsgebied. De adelaar komt voor in het grootste deel van Noord-Europa, oostwaarts door Siberië en het schiereiland Kamtsjatka. Steenarenden komen ook voor in Zuid-Europa, Centraal- en Zuid-Azië en Noord-Afrika. Van één populatie is bekend dat ze zo ver naar het zuiden wonen als het Bale-gebergte van Ethiopië.

Een vrouwelijke Steenarend met prooi

Een vrouwelijke Steenarend met prooi

Wat is het leefgebied van een steenarend?

Steenarenden geven over het algemeen de voorkeur aan open gebieden om te jagen, omringd door heuvels, klifranden of bergen waar ze kunnen rusten en nestelen. Ze worden vaak gezien zwevend over open gras en struikgewas, toendra, woestijn of landbouwgebieden op zoek naar prooi.

Ondanks hun sterke associatie met open land, maken steenarenden gebruik van een verscheidenheid aan habitats. Deze vogels verblijven ook in naaldbossen of katoenhoutgalerijen langs rivieren en beken. Deze gebieden zijn gemeenschappelijke nest- en winterrustplaatsen.

Hoe zeldzaam is het om een steenarend te zien?

Hoewel beschermd, zijn steenarenden geen bedreigde of bedreigde soort. Populaties zijn stabiel en hun leefgebied is breed, maar het is nog steeds vrij zeldzaam om er een te zien. Deze roofvogel blijft liever uit de buurt van mensen en houdt zich vast in de wildere regio’s van zijn verspreidingsgebied.

De kans om een steenarend te observeren is groter in Alaska, Canada en het westen van de Verenigde Staten, waar ze vaker voorkomen. Houd een oogje in het zeil voor een jacht tussen landbouwgebieden of open graslanden, of gebruik een verrekijker om kliflijnen en boomtoppen van dichterbij te observeren waar een nest zou kunnen zijn.

Steenarend zweeft door de lucht

Steenarend zweeft door de lucht

Waar leven steenarenden in Noord-Amerika?

Steenarenden variëren in heel Noord-Amerika. Waar u er een zou kunnen zien, hangt af van de regio en de tijd van het jaar. Ze zijn permanente bewoners in de meeste westelijke staten en het noorden van Mexico. Er zijn ook populaties met broedgebieden in alle Canadese provincies en Alaska.

Veel steenarenden die in Canada en Alaska broeden, migreren in de winter naar het zuiden naar het oosten van de Verenigde Staten. De populaties in deze regio zijn klein en verspreid, maar zijn over het algemeen aanwezig tussen eind augustus en april.

In welke staten leven steenarenden?

Steenarenden komen vooral voor in westerse staten. Hun oostelijke grens strekt zich uit naar het zuiden door Noord- en Zuid-Dakota, Nebraska, Colorado, New Mexico en Zuidwest-Texas. Steenarenden zijn het hele jaar door bewoners in alle staten ten westen van deze grens.

Overwinteringspopulaties komen voor in de oostelijke helft van de Verenigde Staten – met name in het noordoosten en midwesten. Steenarendwaarnemingen in het oosten komen veel minder vaak voor dan in het westen.

Close-up portret van een Steenarend

Close-up portret van een Steenarend

Waar leven steenarenden in Canada?

Steenarenden komen voor in de Canadese provincies, maar komen het meest voor in de prairies en bergen van het westen. Ze komen ook veel voor in Labrador en Quebec.

Waar leven steenarenden in Europa?

De steenarend komt in het grootste deel van Europa voor. Ze komen het meest voor in Scandinavië, de Britse eilanden, Noord- en Zuid-Frankrijk, Oostenrijk en Italië.

In het Verenigd Koninkrijk is de beste plek om ze te zien in de hooglanden van Schotland en westelijke delen van Noord-Ierland, waar een inwonerpopulatie te vinden is.

Steenarend in de heidevelden, Schotland

Steenarend in de heidevelden, Schotland

Waar komen steenarenden het meest voor?

Populaties van de steenarend komen het meest voor in het westen van Noord-Amerika. Deze adelaars geven de voorkeur aan het gras en de struiken omringd door hoge kliffen en bergachtige habitats die wijdverspreid zijn in deze regio.

Waar is de beste plek om een steenarend te zien?

De beste plek om een steenarend te zien is een open gebied omringd door hoge punten waar de vogels kunnen zitten of nestelen. Open grasland of woestijn struikgewas habitat biedt uitstekende jachtmogelijkheden voor de adelaar, net als landbouwgebieden. Bij het nestelen geven steenarenden de voorkeur aan klifranden of hoge bomen.

Close-up vooraanzicht van een steenarend

Close-up vooraanzicht van een steenarend

Waar leven steenarenden in de winter?

Overwinteringsgebieden voor de steenarend in Noord-Amerika omvatten de meeste van de onderste 48 staten, zuid-Canada en Mexico. Populaties die de zomer doorbrengen in het noorden van Canada en Alaska migreren meestal naar het zuiden naar midwestelijke en noordoostelijke staten. In Eurazië overwinteren steenarendenpopulaties over het algemeen in of nabij hun broedgebieden.

Waar leven steenarenden in de zomer?

In Noord-Amerika zijn steenarenden voornamelijk te vinden in Canada, Alaska en het westen van de Verenigde Staten tijdens de zomer. Hun populaties zijn meestal geconcentreerd rond de bergen en het open land van het westen.

Euraziatische populaties worden gevonden over de hele omvang van hun verspreidingsgebied in de zomer. Deze gebieden omvatten Scandinavië, de Britse eilanden en grote delen van Centraal- en Zuid-Azië.

Steenarend die laag vliegt

Steenarend die laag vliegt

Waar gaan steenarenden ’s nachts naartoe?

Steenarenden slapen over het algemeen de hele nacht door. Slaaplocaties omvatten vaak slaapplaatsen in bomen of op kliffen, onder een overstek.

Golden Eagle Distribution Veelgestelde vragen

Leven steenarenden in de woestijn?

Steenarenden worden vaak gevonden in de woestijngebieden van het zuidwesten van de Verenigde Staten en Mexico.

Zijn steenarenden in New York?

Steenarenden zijn zeldzaam in New York, maar komen wel voor. In de winter migreren kleine populaties naar het zuiden van Canada naar het noordoosten. Veel van de adelaars die in New York overwinteren, komen voor op grotere hoogten.

Zijn er steenarenden in Texas?

Steenarenden zijn permanente bewoners in het zuidwesten van Texas. Winterpopulaties komen breder voor in de hele staat – over het algemeen aanwezig van eind augustus tot april.

Zijn er steenarenden in Massachusetts?

Kleine populaties steenarenden zijn te vinden in Massachusetts tijdens de winter. Ze verblijven over het algemeen in open land op hogere hoogten – in de buurt van heuvels, kliffen en bergen.

Wonen Golden Eagles in New England?

Steenarenden zijn te vinden in New England tijdens de wintermigratie. Waarnemingen zijn echter vaak zeldzaam.

Zijn er steenarenden in Connecticut?

Steenarenden zijn te vinden in Connecticut in de wintermaanden, vooral tijdens herfst- en lentemigraties. Waarnemingen van deze adelaars zijn echter zeldzaam.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.