Waar wonen sneeuwuilen? (Habitat + Verspreiding)

De sneeuwuil (Bubo scandiacus |) – soms aangeduid als de Arctische uil – is een mooie en fascinerende vogel. In tegenstelling tot veel soorten zijn deze uilen bestand tegen vrij extreme winterse omstandigheden. Zijn broed- en overwinteringsgebieden liggen verder naar het noorden dan welke andere uil dan ook.

Sneeuwuilen leven en nestelen in Arctische toendrahabitats rond de Noordpool. Tijdens de winter zijn de uilen ook te vinden in heel Canada en het noorden van de Verenigde Staten. Scandinavië, de Britse eilanden en centraal Rusland zijn andere gebieden waar sneeuwuilen mogelijk kunnen overwinteren.

Het bereik van de sneeuwuil is uniek en biedt de gemiddelde persoon niet veel kijkmogelijkheden. Het observeren van deze prachtige vogel is echter niet onmogelijk. Lees verder om meer te ontdekken over het leefgebied van de sneeuwuil en waar je misschien de kans hebt om er een in het wild te zien!

Sneeuwuil in vlucht over een veld in Ottawa, Canada

Sneeuwuil in vlucht over een veld in Ottawa, Canada

Wat is het verspreidingsgebied van de Sneeuwuil?

De sneeuwuil is een circumpolaire soort. Hun verspreidingsgebied bestaat voornamelijk uit de meest noordelijke regio’s rond de Noordpool. Ze zijn te vinden van ongeveer 60⁰ tot 82⁰ N breedtegraad tijdens het broedseizoen. In Noord-Amerika omvatten deze regio’s de Aleoeten, de kust van Alaska, de Canadese Arctische eilanden en noordelijke gebieden van de Canadese territoria, zoals Yukon en Quebec.

Sneeuwuil broedgebieden in Europa en Azië bestrijken Groenland, de meest noordelijke regio’s van andere Scandinavische landen en Rusland. Ze worden ervan verdacht (althans historisch) ook op de Shetlandeilanden van het Verenigd Koninkrijk te nestelen.

Het overwinteringsgebied van de uilen omvat territorium ten zuiden van waar de vogels meestal broeden. De sneeuwuil is mogelijk te zien in heel Noord-Continentaal Europa en Centraal-Rusland. Ze worden ook onregelmatig waargenomen in IJsland en de Britse eilanden.

In Noord-Amerika is het gebruikelijk dat de sneeuwuil migreert naar het zuiden van Canada en het noorden van de Verenigde Staten – met name de staten van New England en rond de Grote Meren.

Sneeuwuilen zijn vooral te vinden in de meest noordelijke regio's rond de Noordpool.

Sneeuwuilen zijn vooral te vinden in de meest noordelijke regio’s rond de Noordpool.

Wat is het leefgebied van een Sneeuwuil?

Arctische toendra is het leefgebied van de sneeuwuil. In de toendra zullen sneeuwuilen overal leven met voldoende prooien – in de buurt van meren, rivieren en moerassen. De vogels geven de voorkeur aan open, rollende toendra met hoge punten voor nestelen en zitten. Ze nestelen vaak in de buurt van een waterbron, zoals een Arctische zee.

In de winter zullen sneeuwuilen migreren naar habitats die doen denken aan de toendra. Dergelijke plaatsen kunnen open kustgebieden en duinen, moerassen, graslanden en zelfs landbouwvelden omvatten. Van deze vogels is ook bekend dat ze overwinteren op zee-ijs in het Noordpoolgebied.

Hoe zeldzaam is het om een Sneeuwuil te zien?

Het is uiterst zeldzaam om een sneeuwuil te zien, aangezien de vogels het grootste deel van hun leven doorbrengen in de afgelegen Arctische toendra. Het is echter niet onmogelijk om er een te observeren in hun overwinteringsgebieden, vooral in Canada en de noordelijke Verenigde Staten.

Sneeuwuilen zijn vrij zeldzaam om te zien

Sneeuwuilen zijn vrij zeldzaam om te zien

Waar leven Sneeuwuilen in de VS?

Sneeuwuilen frequenteren het noordoosten van de Verenigde Staten in de winter. Ze zijn te vinden rustend of jagend in open velden en toendra-achtige gebieden van New York en New England. Deze uilen bezoeken ook onregelmatig de regio’s Midwest en Pacific Northwest van de VS.

Hoewel minder vaak, zijn sneeuwuilen waargenomen zo ver naar het zuiden als Oklahoma of Florida. Een dergelijke gebeurtenis gebeurt waarschijnlijk alleen wanneer voedselbronnen schaars zijn als gevolg van een opleving van de populatie van de uil.

Sneeuwuil (Bubo scandiacus) vliegt over toendra van Barrow, Alaska, Verenigde Staten

Sneeuwuil (Bubo scandiacus) vliegt over toendra van Barrow, Alaska, Verenigde Staten

Waar leven Sneeuwuilen in Canada?

Sneeuwuilen zijn het hele jaar door te vinden in Arctische gebieden in het noorden van Canada, in de hoge, rollende toendra waar ze nestelen. Deze vogels blijven vaak in hun broedgebieden tijdens de winter, maar zijn ook te vinden in de hele Canadese territoria.

Een sneeuwuil die in de winter op een paal landt in Quebec, Canada

Een sneeuwuil die in de winter op een paal landt in Quebec, Canada

Waar leven Sneeuwuilen in het Verenigd Koninkrijk?

Ooit was bekend dat sneeuwuilen broedden op het eiland Fetlar, op de Shetlandeilanden. Tegenwoordig is deze uil slechts een onregelmatige bezoeker van Shetland, eilanden in de Buiten-Hebriden en de Cairngorms.

Waar komen Sneeuwuilen het meest voor?

Sneeuwuilen komen het meest voor in de Arctische toendragebieden van Noord-Amerika, Scandinavië en Rusland. Deze regio’s zijn waar de vogels broeden en het grootste deel van hun leven doorbrengen. Binnen hun winterbereik komen de uilen veel voor in het zuiden van Canada en het noorden van de Verenigde Staten.

Sneeuwuil jagen over een veld

Sneeuwuil jagen over een veld

Waar is de beste plek om een Sneeuwuil te zien?

De beste plek om een sneeuwuil te zien is in de Arctische toendragebieden van Noord-Amerika, Scandinavië en Rusland – regio’s waar veel mensen nooit de kans hebben om zich te wagen. Als u echter graag een van deze prachtige besneeuwde vogels wilt zien zonder naar de Noordpool te reizen, is het niet helemaal uitgesloten.

In Noord-Amerika is de sneeuwuil een frequente winterbezoeker in het zuiden van Canada en de staten van New England in de VS. Ze kunnen ook overwinteren op de Shetlandeilanden ten noorden van Schotland of de Cairngorms. Rusland en regio’s van China vallen ook binnen het overwinteringsbereik van de vogel.

Houd ze in de gaten in habitats die vergelijkbaar zijn met de toendra-omgevingen waarvan ze zo goed zijn aangepast, zoals open vlaktes en kustduinen. Ze kunnen op een hek of lage struik zitten, maar zijn vaker grondbewoners.

Sneeuwuil roepen

Sneeuwuil roepen

Waar leven Sneeuwuilen in de winter?

Sneeuwuilen hebben overwinteringsgebieden in de Canadese gebieden en in het noorden van de Verenigde Staten, met name in New England, maar kunnen ook overwinteren in het Midwesten en de Pacific Northwest. De vogels worden af en toe gezien tot in het zuiden van Oklahoma, maar dit voorval is veel zeldzamer.

Sneeuwuilen zijn dol op het zijn in de buurt van open water en zijn ook bekend om te overwinteren aan de Beringzee, soms op pakijs. Ze hebben winterbereiken op de Shetlandse eilanden, continentaal Europa en centraal Rusland. Hoewel de aanwezigheid van de vogel in Europa op zijn best onregelmatig is.

Wanneer voedselbronnen overvloedig zijn, is het niet ongebruikelijk dat de sneeuwuil overwintert in zijn noordelijke broedgebieden. De uilen zijn gebouwd voor koude klimaten en zijn bestand tegen strenge Arctische winters zolang ze genoeg voedsel hebben om hun energieniveau op peil te houden.

Sneeuwuil neergestreken met een rust

Sneeuwuil neergestreken met een rust

Waar leven Sneeuwuilen in de zomer?

Sneeuwuilen leven in de zomer in Arctische toendragebieden rond de Noordpool. Ze nestelen vaak in de buurt van open water, zoals een Arctische zee. Veel voorkomende broedgebieden zijn de Canadese Arctische Eilanden, de Aleoeten, De kust van Alaska, Scandinavië en Noord-Rusland.

Deze uilen zijn soms de hele zomer nomadisch. Omdat deze vogels grotendeels afhankelijk zijn van hoge populaties van kleine knaagdieren, zoals lemmingen en woelmuizen, concentreren ze zich op gebieden met een grotere voedseldichtheid.

Waar gaan Sneeuwuilen ’s nachts naartoe?

Net als andere uilensoorten zijn sneeuwuilen nachtdieren en zijn ze dus ’s nachts het meest actief. De uilen zullen het grootste deel van de dag rustend op één plek doorbrengen. Dan, in de schemering, beginnen ze aan hun nachtelijke jachtroutine.

Sneeuwuil op de grond in de sneeuw

Sneeuwuil op de grond in de sneeuw

Snowy Owl Habitat Veelgestelde vragen

Leven er sneeuwuilen in Florida?

Sneeuwuilen leven niet in Florida. Ze maken daar echter wel een zeldzame verschijning. Deze vogels vliegen af en toe verder naar het zuiden wanneer voedselbronnen schaarser zijn door een toename van hun populatie.

Waar zijn sneeuwuilen in Michigan?

Sneeuwuilen zijn waargenomen overwinteren zo ver naar het zuiden als Lancing, Michigan. Ze zijn geen ongewone bezoeker van deze regio. Gebieden in de buurt van de Grote Meren doen denken aan hun toendrahabitats.

Zijn sneeuwuilen in Pennsylvania?

Sneeuwuilen kunnen in de winter in Pennsylvania voorkomen. Slechts een handvol worden echter elke winter waargenomen. Deze Arctische vogels hebben de neiging om verder naar het noorden in de Verenigde Staten te overwinteren.

Leven sneeuwuilen op het noordelijk of zuidelijk halfrond?

Sneeuwuilen leven op het noordelijk halfrond. Ze geven de voorkeur aan de Arctische toendrahabitat van het noordelijkste Noord-Amerika, Scandinavië en Rusland.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.