Waar leven gravende uilen? (Habitat + Verspreiding)

De gravende uil is een van de kleinste uilensoorten en, zoals de naam al doet vermoeden, een van de weinige uilen die het grootste deel van hun leven op de grond leven. Deze unieke vogels leven in holen in de vlaktes en woestijnen van Noord- en Zuid-Amerika.

Gravende uilen hebben open grasland, prairie of woestijnhabitats nodig. Af en toe zullen ze ook hun intrek nemen in landbouwvelden. Deze vogels graven zelden hun holen uit. In plaats daarvan nestelen ze vaak in dezelfde gebieden als gravende zoogdieren, zoals prairiehonden.

In dit artikel zullen we de verspreiding en habitat van de gravende uil in meer detail bespreken. Lees verder om meer te ontdekken over deze fascinerende vogels!

Gravende uilen worden meestal gevonden in woestijn-, grasland- of prairiehabitats

Gravende uilen worden meestal gevonden in woestijn-, grasland- of prairiehabitats

Wat is het verspreidingsgebied van de Gravende Uil?

De gravende uil heeft een breed verspreidingsgebied in Noord- en Zuid-Amerika. Deze vogels zijn te vinden in het grasland, de woestijn en de vlaktes van de westelijke Verenigde Staten, Canada en Mexico. Gravende uilen leven ook in Midden- en Zuid-Amerika, waar geschikt leefgebied voorkomt.

Gravende Uil in vlucht

Gravende Uil in vlucht

Wat is het leefgebied van een Gravende Uil?

Geschikt leefgebied voor gravende uilen varieert enigszins tussen broed- en overwinteringsgebieden. Broedgebiedhabitat omvat over het algemeen open, dunbegroeide gebieden in woestijn-, grasland- of steppe-ecosystemen. Deze uilen verblijven af en toe ook in “door de mens beïnvloede” omgevingen, waaronder landbouwvelden, begraafplaatsen, braakliggende percelen, golfbanen en kermissen.

Omdat deze uilen bestaande holen gebruiken om te nestelen, worden ze vaak gevonden in gebieden waar andere gravende zoogdieren leven. Prairiehondensteden binnen het leefgebied van de gravende uil zijn een van de meest voorkomende plaatsen om ze te vinden.

Over het algemeen zijn bestaande holen cruciaal voor de uil bij het bepalen van een nestplaats. Een ondersoort uit Florida van gravende uil graaft echter zijn eigen ondergrondse nesten op.

Gravende uilen zijn minder specifiek over het leefgebied van de winterrust. Over het algemeen blijven hun habitatbehoeften vrijwel hetzelfde, open en dun begroeid.

De gravende uil is echter veel minder geneigd om zich aan één rustplaats te houden en kan meer kunstmatige “holen” kiezen, zoals bouwpijpen, duikers of stapels puin.

Gravende Uil buiten nestgat

Gravende Uil buiten nestgat

Hoe zeldzaam is het om een Gravende Uil te zien?

Gravende uilenpopulaties hebben geleden onder het verlies van leefgebied. Het is dus zeldzaam om ze te zien, vooral in de buurt van gebieden die door mensen worden bevolkt.

Waar is de beste plek om een Gravende Uil te zien?

De beste plaatsen om gravende uilen te zien zijn woestijn-, grasland- of prairiehabitats waar andere gravende zoogdieren aanwezig zijn.

Zoek een prairiehondenstad om in de vroege ochtenduren te bezoeken en zit rustig met een verrekijker. Als er een gravende uil of nestelend paar aanwezig is, zie je ze rondvliegen terwijl ze jagen op insecten en kleine zoogdieren.

Gravende uil op zoek naar voedsel bij zonsondergang

Gravende uil op zoek naar voedsel bij zonsondergang

Hoe laat komen Burrowing Owls naar buiten?

Gravende uilen zijn de hele dag wakker, maar zijn meestal het meest actief bij zonsopgang en zonsondergang. Dit zijn de beste tijden voor de uil om te jagen, omdat insecten en kleine zoogdieren op deze momenten actiever zijn.

Op het heetst van de dag zijn gravende uilen nog steeds buiten hun hol te vinden of rustend op een hekpaal, maar ze zijn over het algemeen minder actief op dit moment.

Blijven Burrowing Owls op één plek?

De meerderheid van de gravende uilenpopulaties is niet-migrerend, wat betekent dat ze het hele jaar door op één plek blijven. Permanente bewoners zijn onder meer degenen die in Florida, het zuidwesten van de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Amerika wonen.

Migrerende gravende uilenpopulaties omvatten die in Canada en regio’s van de VS buiten het zuidwesten. De winters in deze gebieden zijn te koud en besneeuwd voor de gravende uil om het hele jaar door te blijven. Zo migreren vogels die in deze regio’s broeden naar het zuidwesten en Mexico.

Een paar Gravende Uilen neergestreken op een paal met gekantelde hoofden

Een paar Gravende Uilen neergestreken op een paal met gekantelde hoofden

Waar leven Burrowing Owls in de VS?

In de VS verblijven gravende uilen in de meeste westerse staten. Populaties zijn te vinden in de graslanden en woestijnen van New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Oregon, Washington, en Californië.

Gravende uilen zijn ook aanwezig in de prairies en vlaktes van Noord- en Zuid-Dakota, Texas, Oklahoma, Nebraska en Kansas. Bovendien is een ondersoort van gravende uilen (Floridana) is het hele jaar door inwoner van de graslanden van centraal en zuid Florida.

Waar leven Burrowing Owls in Canada?

Canada’s gravende uilenpopulaties broeden in het zuidoosten van Alberta en Saskatchewan. Kleine populaties zijn ook te vinden in het zuidwesten van Manitoba en het binnenland van British Columbia.

Gravende uil die het nestgat beschermt

Gravende uil die het nestgat beschermt

Waar leven Burrowing Owls in Zuid-Amerika?

Gravende uilen zijn aanwezig in een groot deel van Midden- en Zuid-Amerika tot aan de uiterste zuidpunt van het continent in Vuurland. Populaties zijn ook aanwezig in Hispaniola, Cuba, Bahama’s, de noordelijke Kleine Antillen en voor de westkust van Mexico.

Waar leven Gravende Uilen in de wintermaanden?

Gravende uilen in Canada en het grootste deel van de VS migreren naar de woestijnzuidwestelijke staten, waaronder het zuiden van Arizona, New Mexico en Texas. Sommigen verhuizen zo ver naar het zuiden als Mexico voor de wintermaanden.

Binnen de VS zijn populaties het hele jaar door aanwezig in Florida en de meest zuidelijke regio’s van het zuidwesten. Hoewel voorvallen zeldzaam zijn, zijn individuen in de winter zo ver naar het noorden als Montana geregistreerd.

Mexico en Zuid-Amerika gravende uilen zijn ook permanente bewoners, voornamelijk blijven in hun territoria gedurende de winter. Midden-Amerikaanse populaties kunnen echter iets naar het zuiden migreren naar Honduras en Guatemala.

Tijdens de winter migreren de meeste gravende uilen in het noorden naar zuidelijke woestijnstaten

Tijdens de winter migreren de meeste gravende uilen in het noorden naar zuidelijke woestijnstaten

Waar leven Burrowing Owls in de zomermaanden?

In de zomermaanden keren migrerende gravende uilenpopulaties terug naar hun broedgebieden in de vlaktes en prairies van de westelijke Verenigde Staten en Canada. Populaties in Florida, Mexico, Midden- en Zuid-Amerika blijven vrijwel onveranderd.

Leven Gravende Uilen in groepen?

In tegenstelling tot de meeste andere uilensoorten zijn gravende uilen socialer dan solitair. Ze leven vaak in groepen van maximaal enkele honderden van hun soort. Zoals eerder vermeld, delen deze roofvogels ook vaak de ruimte met andere soorten, met name gravende zoogdieren.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.