Vrouwelijke Oosterse Towhees (Mannelijke versus Vrouwelijke Identificatie)

De Oostelijke Towhee (Pipilo erytrophthalmus) is een prachtige zangvogel afkomstig uit de oostelijke helft van de Verenigde Staten – zoals de naam al doet vermoeden. Vrouwelijke Oostelijke Towhees zijn gemakkelijk te onderscheiden van de mannelijke towhee door hun verenkleed.

Vrouwelijke oosterse towhees hebben een rijk bruin verenkleed, terwijl de mannetjes zwart zijn. Vrouwtjes vertonen ook verschillende gedragsverschillen met hun mannelijke tegenhangers. Het meest opvallende is dat ze minder territoriaal zijn dan mannetjes en verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen tijdens het nestelen.

Vrouwtjes zijn rustiger en meer passief als het gaat om sociale interacties, maar zeer beschermend voor hun nest en jongen. Ze dragen ook meer verantwoordelijkheid voordat ze eieren uitkomen.

Dit artikel zal de kenmerken bespreken die de vrouwelijke Oosterse towhee onderscheiden. Lees verder om meer te ontdekken!

Close-up van een hooggelegen vrouwtje Eastern Towhee

Close-up van een hooggelegen vrouwtje Eastern Towhee

Hoe kun je zien of een Oosterse Towhee mannelijk of vrouwelijk is?

Mannelijke en vrouwelijke oosterse towhees zijn niet seksueel dimorf, wat betekent dat hun verenkleed verschilt, waardoor het gemakkelijker is om ze te onderscheiden.

De mannelijke Oosterse towhee is stevig zwart op zijn hoofd, rug, vleugels en staart. Zijn zijkanten en flanken zijn roestoranje en zijn buik is wit. Vrouwelijke oosterse towhees delen dezelfde markeringen. Het vrouwtje is echter rijk, aards bruin (in plaats van zwart) op haar hoofd, rug, vleugels en staart.

Noch mannetjes noch vrouwtjes hebben enige spotting of streaking in hun verenkleed.

Mannelijke oostelijke towhee
Oosters towhee vrouwtje

Hoe ziet een vrouwelijke Eastern Towhee eruit?

Vrouwelijk Oosters towhee verenkleed doet denken aan een herfstdag. Haar bovenlichaam (hoofd, rug, vleugels en staart) is warm kaneelbruin, terwijl haar zijkanten en flanken rufous zijn. De vleugels en staart hebben ook een paar witte balken en vlekken. De borst en buik van een vrouw zijn effen wit.

De staart van de vrouwelijke Oostelijke towhee is relatief lang, met witte randen die zichtbaar zijn tijdens de vlucht. Haar snavel is conisch en meestal zwart of houtskool van uiterlijk.

Vrouwelijke Oostelijke Towhee op de sneeuw

Vrouwelijke Oostelijke Towhee op de sneeuw

Zijn vrouwelijke Oosterse Towhees groter dan mannetjes?

Vrouwelijke Oosterse towhees zijn niet groter dan mannetjes. Gemiddeld weegt een vrouwtje 32 tot 52 gram, terwijl een mannetje gemiddeld 32 tot 50 gram weegt. Het potentiaalverschil is onbeduidend genoeg om onmerkbaar te zijn.

Gedragsverschillen

Hoewel het het gemakkelijkst is om een vrouwelijke Oosterse towhee te herkennen aan haar verenkleed, verschillen deze vogels ook gedragsmatig van mannetjes. Deze verschillen zijn merkbaar in zang en oproepen, nestingspraktijken en territorialiteit.

Deze zullen hieronder in meer detail worden besproken.

Mannelijke Oostelijke Towhee foerageren naar voedsel op de grond

Mannelijke Oostelijke Towhee foerageren naar voedsel op de grond

Zingen en bellen

Vrouwelijke Oosterse towhees zingen, maar niet op dezelfde manier als mannen.

Het lied van het vrouwtje is een rasperig, plat Shreeee triller, vaak gezongen vanaf hoge zitstokken tijdens de paartijd. Mannen hebben een langer, complexer lied dat vaak wordt vertaald als drink-je-teeeee. Dit lied wordt het vaakst gehoord tijdens het broedseizoen, met name voor het leggen van eieren.

Vrouwelijke en mannelijke towhees hebben ook een repertoire van andere oproepen die ze gebruiken. De Chewink call wordt misschien wel het meest geassocieerd met deze soort. Het wordt gegeven door beide geslachten, inclusief volwassenen en jongeren.

Kauwink wordt meestal beschouwd als een alarmoproep omdat deze meestal wordt gegeven wanneer er een verstoring optreedt in de buurt van het nest. Het wordt echter in verschillende situaties gebruikt.

De lisp (of seee) vocalisatie is een andere veel voorkomende oproep die door beide geslachten wordt gegeven. Het wordt over het algemeen gehoord in sociale contexten, zoals tussen gepaarde paren, tussen families of binnen winterkoppels.

De zeurderige roep is de enige andere vocalisatie die voornamelijk door vrouwen wordt gegeven. Meestal worden whinnies gehoord tijdens de paring en worden ze gecombineerd met ander seksueel gedrag.

Vrouwelijke Oostelijke Towhee neergestreken op een tak

Vrouwelijke Oostelijke Towhee neergestreken op een tak

Nestelen en voeren

De vrouwelijke oostelijke towhee selecteert de nestplaats en bouwt het nest alleen, waarbij het mannetje in de buurt blijft als bewaker fungeert. De bouw van het nest duurt ongeveer vijf dagen.

Zodra de eieren zijn gelegd, broedt het vrouwtje uit. Ze blijft op het nest en vertrekt alleen periodiek om voor zichzelf te zorgen. Het mannetje keert af en toe terug met voedsel of om de vrouwelijke oorlog te helpend van roofdieren. Wanneer de eieren uitkomen, begint het vrouwtje haar jongen te broeden.

Tijdens de broedperiode brengt het mannetje voedsel voor zijn jongen en wordt het veel attenter dan tijdens de incubatie. Wanneer deze periode eindigt, zorgen beide ouders voor voedsel voor hun nestjongen.

Een vrouwelijke oostelijke towhee op een platform vogelvoeder in Ontario, Canada

Een vrouwelijke oostelijke towhee op een platform vogelvoeder in Ontario, Canada

Territorialiteit

Vrouwelijke Oosterse towhees zijn veel minder territoriaal dan mannetjes. Mannetjes vestigen hun territoria en verdedigen ze, achtervolgen en vechten tegen andere mannelijke concurrenten.

Ze vertonen zelfs een paar dagen agressie tegenover vrouwtjes voordat paarbinding optreedt.

Mannelijke Oosterse towhees vertonen intense vluchtvertoningen bij het achtervolgen van een tegenstander. Deze omvatten vaak uitgewaaierde staarten en snelle vleugelslagen. Beide geslachten kunnen neergestreken dreigingsvertoningen uitvoeren wanneer een verstoring optreedt.

Vogels die dit aanvalssignaal geven, laten hun hoofd en nek zakken terwijl ze naar hun tegenstander staren met een open of gesloten snavel.

Vrouwelijke Oostelijke Towhee foeragerend naar voedsel op de grond

Vrouwelijke Oostelijke Towhee foeragerend naar voedsel op de grond

Kunnen vrouwelijke Oosterse Towhees alleen jongen grootbrengen?

Een vrouwelijke Oosterse towhee is waarschijnlijk in staat om alleen met succes jongen groot te brengen, maar de slagingspercentages kunnen laag zijn. Er zou meer onderzoek naar dit onderwerp moeten worden gedaan.

We weten wel dat mannetjes relatief onoplettend zijn tijdens de incubatie. Het vrouwtje zorgt in deze periode voornamelijk voor zichzelf, waarbij het mannetje periodiek terugkeert met voedsel of om als bewaker te fungeren.

Zodra nestvogels echter zijn uitgekomen, wordt het mannetje attenter en is het de enige leverancier van voedsel voor de kuikens tijdens de broedperiode.

Om het vrouwtje alleen voor zichzelf en haar jongen te laten zorgen, zou ze het nest vaker moeten verlaten, waardoor de nestjongen in een meer kwetsbare toestand zouden achterblijven.

Vrouwelijke Oosterse Towhee die een zonnebloempit openbreekt

Vrouwelijke Oosterse Towhee die een zonnebloempit openbreekt

Welke kleur hebben vrouwelijke Oosterse Towhees?

Vrouwelijke oosterse towhees zijn rijk kaneelbruin op het hoofd, de rug, de vleugels en de staart. Hun zijkanten en flanken zijn roestoranje en hun buiken zijn wit.

Roepen vrouwelijke Oosterse Towhees?

De vrouwelijke Oosterse towhee roept wel. Ze heeft echter niet hetzelfde uitgebreide repertoire als een man. Vrouwtjes gebruiken voornamelijk de Chewink en lisp vocalisaties.

Kauwink is de meest herkenbare oproep van de towhee, vaak gebruikt als alarm. De lisp vocalisatie is gereserveerd voor sociale interacties.

Zingen vrouwelijke Oosterse Towhees?

Vrouwelijke oosterse towhees hebben een lied dat over het algemeen tijdens de paartijd wordt gegeven. Het is echter korter en minder complex dan het lied dat mannetjes geven om een partner aan te trekken.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.