Spreeuw

Uiterlijk &identificatie

Hoe zien spreeuwen eruit?

Spreeuwen zijn kleine donkere zangvogels die door de seizoenen heen in kleur variëren. Het zijn rechtopstaande vogels met scherp gepunte snavels, lange poten en grote voeten. Spreeuwen zijn schuw en alert en ze foerageren door te lopen, in plaats van te springen.

Volwassen mannetjes zijn knappe vogels in het broedseizoen. Ze kunnen zwart lijken, hoewel het verenkleed iriserend groen en paars is bij goed licht. Het lichaam is gemarkeerd met witte vlekken en de snavel is een felgele kleur met een blauwachtige basis. Veel van de iriserende glans gaat verloren tijdens het niet-broedseizoen wanneer de vleugels en staart bruinachtig worden en de snavel zwart wordt.

Vrouwelijke spreeuwen zijn niet gemakkelijk te onderscheiden van mannetjes. Ze ontwikkelen ook de felgele snavel tijdens het broedseizoen, hoewel de snavelbasis bij vrouwtjes meestal rozeachtig is. Vrouwtjes hebben ook de neiging om iets minder glanzend te zijn dan mannetjes en hebben kortere veren op de keel.

Juveniele spreeuwen hebben een uniforme grijsbruine kleur en kunnen een lichtgele gap vertonen als ze erg jong zijn. Ze ontwikkelen zwarte onderdelen met prominente witte vlekken naarmate ze ouder worden. Juvenielen hebben roze poten, die lichter zijn dan de roodbruine benen van volwassenen.

Spreeuw

Hoe groot zijn spreeuwen?

Mannelijke spreeuwen zijn iets groter dan vrouwtjes, hoewel het verschil niet waarneembaar is in het veld. Spreeuwen zijn kleine vogels, met een lengte van ongeveer 7,9-9,1 inch (20-23 cm).

Volwassen spreeuwen wegen 2,1-3,4 oz (60-96 g). De mannetjes zijn meestal iets zwaarder dan vrouwtjes, hoewel het verschil geen betrouwbare identificatie is tussen de geslachten omdat er een hoge mate van overlap is.

De vleugels van spreeuwen lijken kort en puntig tijdens de vlucht, hoewel hun vliegvermogen buiten twijfel staat. Ze hebben een spanwijdte van 12,2-15,8 inch (31-40 cm).

Oproepen &geluiden

Welk geluid maakt een spreeuw?

Spreeuwen hebben een divers repertoire aan oproepen en liedjes. Ze zijn in staat tot lange en complexe warbled en gefloten liedjes. Hun liedjes worden door mannetjes gebruikt om vrouwtjes aan te trekken en hun territorium te verdedigen tegen andere mannetjes. Spreeuwen roepen vaak op om agressie te signaleren, contact te houden met andere spreeuwen en andere vogels te waarschuwen voor bronnen van gevaar.

Spreeuwen zijn uitstekende mimiek en imiteren vaak de roep van andere vogels en klinkt zelfs als sirenes en rinkelende telefoons. Gevangen spreeuwen kunnen zelfs leren om menselijke spraak na te bootsen.

Europese Spreeuw roept terwijl hij op een tak zit

Europese Spreeuw roept terwijl hij op een tak zit

Dieet

Wat eten spreeuwen?

Spreeuwen zijn alleseters. Het zijn opportunistische foerageerders die veevoedergebieden, boomgaarden, wijngaarden en zelfs gebieden bezoeken waar open afval beschikbaar is.

Ongewervelde dieren zijn het favoriete voedsel van de spreeuwen, hoewel ze ook van tijd tot tijd gewervelde dieren zoals kikkers en kleine hagedissen eten. Plantaardige materialen zoals graan, fruit, bessen en nectar zijn ook essentiële componenten van het spreeuwdieet, vooral in de koudere maanden wanneer insecten schaars worden.

Voor meer informatie over een spreeuwendieet, bekijk deze gids.

Wat eten babyspreeuwen?

Babyspreeuwen zijn altriciaal na het uitkomen en vertrouwen op hun ouders om hen voedsel te brengen. Spreeuwouders brengen vaak meer dan honderd keer per dag op bezoek om hun kuikens zachte insecten zoals rupsen en engerlingen te brengen.

Spreeuw die een Juveniel voedt

Spreeuw die een Juveniel voedt

Habitat &Distributie

Wat is het leefgebied van een spreeuw?

Spreeuwen geven de voorkeur aan door de mens veranderde habitats zoals landelijke, agrarische, voorstedelijke en stedelijke gebieden. Drinkwater en holte nestplaatsen zijn essentiële habitatvereisten.

Wat is het bereik van een spreeuw?

Spreeuwen werden geïntroduceerd in vele delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Ze werden voor het eerst met succes geïntroduceerd in Noord-Amerika met ongeveer 100 vogels die in 1890/91 in New York City werden vrijgelaten. Tegen 1940 hadden deze aanpasbare vogels zich verspreid over het grootste deel van de Verenigde Staten en Canada.

Europa vormt het centrum van het inheemse verspreidingsgebied van de spreeuw, hoewel hun broedgebied zich uitstrekt tot in het verre oosten tot Centraal-Azië. In de non-breeding seizoen, migreren ze zo ver naar het zuiden als Noord-Afrika.

Waar leven spreeuwen?

Spreeuwen hebben de neiging om in associatie met mensen te leven. Ze geven de voorkeur aan landbouwgrond en gebieden met kort gazongras waar ze kunnen foerageren. Spreeuwen staan erom bekend dat ze in grote koppels slapen. Het gemompel dat ze vormen als ze samenkomen, is een gedenkwaardig gezicht. Grote bomen, gebouwen, kliffen en rietvelden zijn typische rustplaatsen, hoewel paren en kleine groepen in holtes kunnen rusten.

Spreeuw Murmuratie

Spreeuw Murmuratie

Wist je dat?

Winterrustplaatsen van spreeuwen kunnen tot enkele miljoenen vogels bevatten.

Borden en spotting tips

Hoe zeldzaam zijn spreeuwen?

Spreeuwen komen veel voor in geschikte habitats en hun populaties zijn wereldwijd toegenomen, hoewel er in het Verenigd Koninkrijk en de VS afnames zijn geweest. Spreeuwen kunnen sinds de jaren 1970 met ongeveer 50% zijn afgenomen in de Verenigde Staten en 66% in het VK.

Waar zie je spreeuwen in de VS?

Je kunt spreeuwen spotten in de meeste dorpen, steden en landbouwgebieden in de Verenigde Staten. Ze zijn migrerend in het hoge noorden, maar wonen over het algemeen elders. Spreeuwen zijn nog steeds te zien in Central Park, New York, meer dan 100 jaar na hun eerste introductie.

Waar zie je spreeuwen in het Verenigd Koninkrijk?

Spreeuwen komen wijdverspreid voor in het Verenigd Koninkrijk, maar komen het meest voor in het zuiden. Hun aantal zwelt aan in de winter wanneer ze worden vergezeld door vogels die uit Noord-Europa migreren. Kijk uit voor spreeuwen in buitenwijken, schoolvelden, parken en landbouwgronden.

Spreeuw neergestreken op een houten boomstam

Spreeuw neergestreken op een houten boomstam

Levensduur &predatie

Hoe lang leven spreeuwen?

De typische levensduur van de spreeuw ligt tussen de 2 en 5 jaar, hoewel sommige vogels meer dan 20 jaar kunnen leven. In gevangenschap levende vogels hebben een langere gemiddelde levensduur.

Wat zijn de roofdieren van spreeuwen?

Spreeuwen hebben veel verschillende roofdieren gedurende hun levenscyclus. Kleine dieren zoals ratten en eekhoorns kunnen toegang krijgen tot hun nestholtes om op de eieren en kuikens te jagen. Volwassen vogels lopen het grootste risico op roofvogels zoals valken en haviken, terwijl huiskatten ze ook kunnen vangen terwijl ze foerageren.

Zijn spreeuwen beschermd?

Spreeuwen genieten geen enkele bescherming in de Verenigde Staten. Ze worden beschouwd als landbouwplagen met ernstige negatieve economische gevolgen, een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit en overlast.

In het Verenigd Koninkrijk worden spreeuwen beschermd door de Wildlife and Countryside Act van 1981.

Worden spreeuwen bedreigd?

Spreeuwen zijn geen bedreigde diersoort. Volgens de IUCN neemt hun wereldwijde populatie toe en staat de soort op de lijst van minst zorgwekkende soorten. Spreeuwen hebben echter een lokale achteruitgang ondergaan in het Verenigd Koninkrijk.

Volwassen Spreeuw in vlucht, met gespreide vleugels

Volwassen Spreeuw in vlucht, met gespreide vleugels

Fokkerij

Waar nestelen spreeuwen?

Spreeuwen zijn holte-nesters die vaak daken en andere holtes in gebouwen gebruiken. Ze gebruiken ook natuurlijke holtes in bomen en nestkasten die zijn uitgezet voor andere vogelsoorten. Nestholtes uitgegraven door spechten en vogels die zich in zandbanken ingraven, worden ook gebruikt.

Voor meer informatie over het nestelen van spreeuwen, bekijk dit artikel.

Hoe zien spreeuweieren eruit?

Europese spreeuwen leggen 3-6 blauwachtige eieren. Sommige eieren kunnen echter meer groenachtig of witachtig lijken dan blauw. Elk ei meet 1,1 tot 1,3 inch (2,8-3,3 cm) lang en 0,8-0,9 inch (2-2,3 cm) breed.

Paren spreeuwen voor het leven?

Spreeuwen paren niet voor het leven. Voor elk broedseizoen zal zich een nieuw paar vormen, hoewel mannetjes af en toe met twee of meer vrouwtjes zullen paren.

Vijf spreeuweieren in het nest van een Spreeuw

Vijf spreeuweieren in het nest van een Spreeuw

Gedrag

Zijn spreeuwen agressief?

Spreeuwen zijn zeer sociale vogels die vaak agressie gebruiken in hun interacties. Territoriale gevechten kunnen gewelddadig zijn en soms zelfs eindigen in de dood. Spreeuwen zijn ook agressief rond feeders en zullen onderling en met andere vogelsoorten vechten om toegang te krijgen tot beperkte voedselbronnen.

Migratie

Migreren spreeuwen?

De meeste spreeuwen in de Verenigde Staten zijn inwoners, hoewel veel van de vogels die in Canada en het uiterste noorden van de Lower 48 worden gezien, voor de winter naar het zuiden zullen trekken. Sommige Amerikaanse vogels overwinteren ook in Mexico en de Bahama’s.

Voor meer informatie over spreeuwmigratie, bekijk deze gids.

Spreeuw van dichtbij

Spreeuw van dichtbij

Starling Veelgestelde vragen

Waarom spreeuwen een probleem zijn

Spreeuwen worden beschouwd als een plaag in de landbouwsector van de Verenigde Staten omdat ze miljoenen dollars aan schade aan fruitgewassen veroorzaken en grote hoeveelheden veevoer consumeren. Ze zijn ook hinderlijk in stedelijke en voorstedelijke gebieden vanwege de puinhoop die ze achterlaten rond rustplaatsen en hun gewoonte om zich in gebouwen te nestelen. Spreeuwen concurreren vaak met inheemse soorten voor nestplaatsen en voedselbronnen.

Hoe kwam de spreeuw aan zijn naam?

De oorsprong van de wereldspreeuw is onzeker, hoewel de wetenschappelijke naam zich direct vertaalt als gewone spreeuw.

Hoeveel spreeuwen zijn er in het wild?

Op hun hoogtepunt varieerden schattingen van het aantal Europese spreeuwen in de Verenigde Staten tussen 150 miljoen en 200 miljoen vogels. Tegenwoordig wordt hun aantal geschat op iets van 85 miljoen tot 200 miljoen individuen.

Schattingen van een studie uit 2009 zetten de broedende Britse spreeuwpopulatie op 1,8 miljoen paren. Er wordt aangenomen dat het aantal spreeuwen daar in de afgelopen 50 jaar met maar liefst 66% is afgenomen.