Snowy Owl Nesting (complete gids)

De ongrijpbare sneeuwuil is een Arctische toendrabewonende soort. Ze brengen het grootste deel van hun leven door in de meest noordelijke regio’s rond de Noordpool, waar ze in de zomer nestelen. Sommige populaties vliegen naar het zuiden naar overwinteringsgebieden in heel Canada en de noordelijke helft van de Verenigde Staten, maar waarnemingen zijn ongewoon.

Sneeuwuilen maken hun nesten op hoge punten, zoals heuvels en hummocks, in hun uitgestrekte, open toendrahabitats. Nesten hebben zelden vegetatie die dekking of bescherming biedt. De grootste zorg van de sneeuwuil is nestelen in een gebied met voldoende voedselbeschikbaarheid.

Zo’n ruw landschap lijkt waarschijnlijk een onwaarschijnlijke plek voor een vogel om te gedijen, maar deze uilen doen dat wel. Als je meer wilt weten over deze fascinerende soort, lees dan verder! We hebben deze complete gids gemaakt om de meest gestelde vragen over het nestelen van sneeuwuilen te beantwoorden.

Sneeuwuilen bouwen hun nesten hoog op

Sneeuwuilen bouwen hun nesten hoog op

Bouwen sneeuwuilen nesten?

Sneeuwuilen bouwen nesten, maar niet op dezelfde manier als de meeste andere vogels. Deze uilen zijn grondbewoners. Hun nesten worden gevormd door een ondiep gat op de top van een kleine heuvel uit te schrapen. Nesten bevatten geen twijgen en ander plantaardig materiaal. Vervellte veren zijn meestal de enige materialen die aanwezig zijn.

Waar nestelen sneeuwuilen?

Sneeuwuilen bewonen toendra-ecosystemen rond de Noordpool, vaak in de buurt van kustlijnen. Ze bouwen hun nesten op de grond in gebieden die een indrukwekkend uitzicht op hun omgeving bieden – inclusief heuveltoppen, bergkammen, hummocks en verhoogde heuvels. Sites hebben vaak weinig tot geen vegetatie die het nest verduistert. Af en toe bevinden nesten zich in rotsachtige ontsluitingen of op hoge hummocks in moerassen.

De sneeuwuil geeft de voorkeur aan verhoogde gebieden omdat ze minder sneeuw verzamelen dan in lagere gebieden. Sneeuw smelt ook sneller van deze blootgestelde hoogtepunten.

Sneeuwuil roepen

Sneeuwuil roepen

Hoe zien sneeuwuilennesten eruit?

Sneeuwuilennesten zijn slechts cirkelvormige depressies in de grond, uitgegraven door het vrouwtje. Gras, mos en korstmossen worden af en toe waargenomen in deze nesten. Maar over het algemeen voegen de uilen geen materialen toe. Vervellde veren zijn vaak de enige items die rond de buitenranden en in de nestkom worden gevonden.

In welke tijd van het jaar nestelen sneeuwuilen?

De meeste sneeuwuilen keren tussen april en mei terug naar hun Arctische broedgebieden. Enige variatie komt voor tussen vogels die nestelen in de meest zuidelijke regio’s van hun broedgebieden en die het verst naar het noorden.

Snowy Owl-verkeringsactiviteiten beginnen over het algemeen rond half mei in Alaska. Dan worden er gemiddeld tussen half mei en begin juni eieren gelegd. Data kunnen variëren op basis van voedselbronnen en het weer.

Sneeuwuil neergestreken op een houten stronk

Sneeuwuil neergestreken op een houten stronk

Hoe lang nestelen sneeuwuilen?

Vanwege hun verre noordelijke breedtegraden hebben sneeuwuilen een kort broedseizoen. Het duurt over het algemeen tussen half mei en begin juni. Een overvloed aan voedselbronnen en mooi weer kunnen het broedseizoen enigszins verlengen. Of, op dezelfde manier, verkort het – als voedsel schaars is en de winter vroeg komt.

Hoe bouwen sneeuwuilen hun nesten?

De vrouwelijke sneeuwuil is de enige bijdrager aan het bouwen en onderhouden van nesten. Ze bouwt haar nest door met haar klauwen en snavel grond te graven en te verwijderen. Zodra het ondiepe gat is gegraven, vormt het vrouwtje haar nest in een cirkel door haar lichaam in de zijkanten te drukken.

De bouw vindt meestal plaats over een paar dagen en kan beginnen met het uitgraven van een paar nestschalen voordat de definitieve selectie wordt gemaakt. Zodra het vrouwtje een nest kiest, kan een paar de site enkele jaren hergebruiken.

Vrouwtjes zijn ook waargenomen bij het graven van een nieuwe nestkom downslope van het origineel. Dit gedrag wordt vaak gezien wanneer wind en weer bijzonder hard zijn. Het vrouwtje zal haar kuikens naar de meer beschermde nestkom verplaatsen totdat de omstandigheden stabieler zijn.

Een sneeuwuilenkuiken op de grond

Een sneeuwuilenkuiken op de grond

Wanneer verlaten baby sneeuwuilen het nest?

Baby sneeuwuilen verlaten over het algemeen het nest – met hun eerste vluchten – drie weken na het uitkomen. Vóór deze periode kunnen kuikens buiten het nest ronddwalen, maar in de buurt blijven om door hun ouders te worden gevoed.

Hoeveel broedsels hebben sneeuwuilen?

Sneeuwuilen hebben slechts één broedsel per seizoen – Arctisch weer laat niet meer toe. Een koppeling bevat meestal tussen de drie en elf eieren.

Een sneeuwuil die laag over een veld jaagt

Een sneeuwuil die laag over een veld jaagt

Nestelen sneeuwuilen elk jaar op dezelfde plek?

Als een sneeuwuil paar succvoedt een broedsel op één nestplaats op, ze kunnen er enkele jaren naar terugkeren. Om dit te laten gebeuren, moeten voedselbronnen overvloedig zijn.

Van sneeuwuilen is bekend dat ze verhuizen op basis van voedselbeschikbaarheid, zelfs tijdens het broedseizoen. Lemmingen zijn een bijzonder belangrijk onderdeel van hun dieet. De uilen blijken te nestelen in gebieden waar de lemmingpopulaties hoog zijn.

Hoe zien sneeuwuileneieren eruit?

Sneeuwuileieren zijn wit of gebroken wit en over het algemeen elliptisch. Gemiddeld zijn eieren 56,4 mm lang en 44,8 mm breed.

Sneeuwuil op jacht naar prooi

Sneeuwuil op jacht naar prooi

In welke maand leggen sneeuwuilen eieren?

Sneeuwuilen leggen hun eieren meestal tussen half mei en begin juni. Data kunnen variëren op basis van regio, weer en beschikbaarheid van eten. Een uil die bijvoorbeeld nestelt in de meest noordelijke uithoeken van zijn verspreidingsgebied heeft waarschijnlijk een korter eierlegvenster. Het zomerbroedseizoen is meestal korter in het hoge Noordpoolgebied dan voor degenen die verder naar het zuiden liggen.

Gebruiken sneeuwuilen nestkastjes?

Sneeuwuilen gebruiken geen nestkasten. Het zijn uitsluitend grondnesters die in afgelegen Arctische habitats verblijven.

Een paar Sneeuwuilen samen neergestreken

Een paar Sneeuwuilen samen neergestreken

Waar nestelen sneeuwuilen ’s nachts?

Zoals de meeste uilensoorten zijn sneeuwuilen nachtdieren. Ze brengen vaak de nacht door met jagen over de uitgestrekte Arctische toendra en slapen dan overdag. Overdag kunnen rustplaatsen een lage boomtak, rotsachtige uitloper, heuvel of hoge heuvel omvatten.

Nestelen sneeuwuilen in achtertuinen?

Sneeuwuilen zijn hoogst onwaarschijnlijk om in achtertuinen te nestelen. Hun broedgebieden komen voor in afgelegen Arctische gebieden rond de Noordpool, over het algemeen ver van door mensen bevolkte gebieden.

Dit betekent echter niet dat je nooit een sneeuwuil zult zien. Veel uilen overwinteren verder naar het zuiden in Canada en het noorden van de Verenigde Staten. Waarnemingen komen niet vaak voor, maar uilen zijn te vinden in open toendra-achtige habitats, zoals velden, graslanden en duinen in de buurt van kustlijnen.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.