Sneeuwuil migratie (alles uitgelegd)

De meest kenmerkende roofvogel van het Noordpoolgebied, de sneeuwuil, brengt het grootste deel van zijn leven door in de toendralandschappen van de meest noordelijke regio’s van de wereld.

Sommige populaties kunnen naar het zuiden vliegen naar overwinteringsgebieden in heel Canada en de noordelijke helft van de Verenigde Staten, maar migratiepatronen zijn onvoorspelbaar en variëren van jaar tot jaar.

Sommige jaren migreren sneeuwuilen misschien helemaal niet, maar blijven in plaats daarvan het hele jaar door in hun arctische broedgebieden in de zomer.

Hoe migreren sneeuwuilen?

Sneeuwuilen hebben geen vaste of voorspelbare migratiepatronen, maar worden vaak geassocieerd met seizoensgebonden of periodieke bewegingstrends die irrupties worden genoemd. Irrupties worden waargenomen wanneer aanzienlijk hogere aantallen vogels dan normaal migreren naar gebieden verder naar het zuiden dan die waarin ze regelmatig worden aangetroffen.

Ingegeven door populatiehausses in sneeuwuilenpopulaties en het daaropvolgende gebrek aan voldoende voedsel op hun zomerbroedplaatsen om ze tijdens de wintermaanden te ondersteunen, kunnen sneeuwuilenirrupties leiden tot de aanwezigheid van deze onmiskenbare goudoogroofdieren in gebieden waar ze normaal gesproken niet worden gespot.

Dergelijke gebeurtenissen worden met grote belangstelling ontvangen, vooral wanneer de vogels onverwacht en in grote aantallen aankomen. Een dergelijke massale irruptie werd geregistreerd in 2013-14, toen duizenden sneeuwuilen werden geregistreerd op locaties in de Verenigde Staten, waaronder meer dan 80 vogels op Logan Airport in Boston.

Sneeuwuilen zijn behoorlijk onvoorspelbaar als het gaat om migratie en hebben in plaats daarvan irrupties.

Sneeuwuilen zijn behoorlijk onvoorspelbaar als het gaat om migratie en hebben in plaats daarvan irrupties.

Wanneer migreren sneeuwuilen?

De komst van sneeuwuilen op overwinteringsplaatsen is geregistreerd vanaf eind oktober, hoewel half november vaker voorkomt. Begin april zijn de meeste vogels vertrokken om terug te keren naar hun broedgebieden in de poolcirkel, hoewel sommige vogels in zeldzame gevallen tot in juli op hun winterlocaties zijn geregistreerd.

Waarom migreren sneeuwuilen?

Een theorie is dat fluctuerende lemmingpopulaties de sleutel kunnen zijn tot het voorspellen en begrijpen van de migratie van sneeuwuilen. Sneeuwuilen mogen alleen migreren als er geen voedselbronnen in overvloed zijn in hun zomerbroedplaatsen. Omdat lemmingen een ‘boom-or-bust’-populatiecyclus volgen, kan een boomjaar voor lemmingen leiden tot een toename van goed gevoede sneeuwuilen en vervolgens tot succesvollere broedomstandigheden.

Deze toename van sneeuwuilenpopulaties kan een onhoudbare vraag stellen aan Arctische voedselbronnen, wat betekent dat sneeuwuilen in de wintermaanden gedwongen kunnen worden om tijdelijk te verhuizen.

Wanneer voedselbronnen voldoende zijn in hun zomerbroedplaatsen, kunnen sneeuwuilen ervoor kiezen om niet te migreren en het hele jaar door op de kale toendralandschappen te blijven. De uilen zijn bestand tegen de zwaarste Arctische omstandigheden, zelfs in de koudste winters, op voorwaarde dat ze toegang hebben tot voldoende voedsel.

Sneeuwuil op de rotsen

Sneeuwuil op de rotsen

Hoe ver migreren sneeuwuilen?

Sneeuwuilen hebben geen regelmatige migratieroutes of overwinteringsgebieden waar ze elk jaar gewoonlijk naar terugkeren. In plaats daarvan komen wat bekend staat als irruptiegebeurtenissen periodiek voor, waarbij sneeuwuilenpopulaties zich in grote aantallen kunnen verspreiden en tijdelijk kunnen verhuizen naar regio’s verder weg dan hun gebruikelijke verspreidingsgebieden.

Waar migreren sneeuwuilen naartoe?

Hoewel sneeuwuilen niet altijd migreren, wanneer ze hun Arctische broedgebieden verlaten, gaan ze naar het zuiden en kunnen ze mogelijk in de winter in het noordoosten van de Verenigde Staten worden gezien.

Voorkeursgebieden voor overwintering zijn open velden en toendra-achtige gebieden van New York en New England, evenals minder vaak in de regio’s Midwest en Pacific Northwest. Verder naar het oosten zijn sneeuwuilen te zien in de wintermaanden in heel Noord-Continentaal Europa en Centraal-Rusland, en kunnen af en toe worden waargenomen op IJsland en de Britse eilanden.

Sneeuwuil op het punt om op te stijgen om op prooi te jagen

Sneeuwuil op het punt om op te stijgen om op prooi te jagen

Hoe lang duurt het voordat een sneeuwuil migreert?

Het hangt er uiteindelijk van af hoe ver een sneeuwuil reist hoe lang zijn migratiereis zal duren. Gegevens van trackingzenders tonen relatief snelle vluchten aan op zowel wintermigratie als bij terugkeer naar broedgebieden de volgende zomer.

Afstanden van enkele honderden kilometers kunnen in slechts een paar dagen worden afgelegd door migrerende sneeuwuilen. Het is gebruikelijk dat vogels gedurende langere perioden rusten op tussenstopplaatsen, voordat ze uiteindelijk hun vlucht voortzetten.

Vliegen sneeuwuilen non-stop?

Records van individuele sneeuwuilen die zijn vrijgelaten met tracking-apparaten bieden een fascinerend inzicht in typische migratiereizen. Deze gegevens tonen aan dat migrerende sneeuwuilen niet non-stop vliegen, maar in plaats daarvan ervoor kiezen om hun reizen in kortere fasen op te splitsen, geleidelijk naar het zuiden (of naar het noorden, op het terugtraject van hun migraties), in plaats van de reis in één lange vlucht te voltooien.

Sneeuwuilen kunnen enkele dagen of weken pauzeren op een locatie voordat ze doorgaan naar hun ultieme winterbestemming.

Sneeuwuilen hebben de neiging om hun migratiereizen in kleinere stadia op te splitsen

Sneeuwuilen hebben de neiging om hun migratiereizen in kleinere stadia op te splitsen

Migreren sneeuwuilen in koppels?

Van sneeuwuilen is niet bekend dat ze in koppels migreren, hoewel het niet ongebruikelijk is dat meer dan één vogel op een overwinteringsplaats wordt gezien, omdat ze de neiging hebben om een bepaald type landschap te kiezen. Observatiegegevens van individuele vogels geven aan dat waar migratie plaatsvindt, vogels op vergelijkbare tijden kunnen reizen, volgens vergelijkbare routes, in plaats van samen te reizen als onderdeel van een kudde.

Zijn alle sneeuwuilen migrerend?

Niet alle sneeuwuilen zijn trekvogels en zelfs individuele vogels die bij eerdere gelegenheden zijn gemigreerd, kunnen niet besluiten om elk jaar dezelfde of vergelijkbare reizen te maken. De migratiepatronen van een sneeuwuil volgen geen vaste regels of indicatoren en zijn grotendeels afhankelijk van de voortdurende beschikbaarheid van prooien, zoals lemmingen, woelmuizen, hazen en wildvogels, in het Noordpoolgebied tijdens de wintermaanden.

Sneeuwuil stond op de grond

Sneeuwuil stond op de grond

Waar gaan sneeuwuilen naartoe in de winter?

Wanneer voedselbronnen schaarser zijn, vaak als gevolg van een toename van de sneeuwuilenpopulatie na een succesvol broedseizoen, kunnen sommige vogels naar het zuiden reizen op zoek naar mildere klimaten en meer overvloedige prooien.

Typische overwinteringsgebieden strekken zich uit over heel Canada en in het noorden van de Verenigde Staten, met name New England, maar ook in de regio’s Midwest en Pacific Northwest.

Overwinteringsgebieden in Europa zijn niet bijzonder goed ingeburgerd, maar locaties, waar sneeuwuilenpopulaties zijn waargenomen in de wintermaanden, omvatten IJsland, de Shetlandeilanden, Scandinavië en Centraal-Rusland.

Waar gaan sneeuwuilen naartoe in de zomer?

Sneeuwuilen brengen zomers door op toendragebieden in de poolcirkel rond de Noordpool. Broedplaatsen bevinden zich meestal in de buurt van open water, waaronder de kustgebieden van Alaska, Scandinavië, Noord-Rusland, Canadese eilanden binnen de poolcirkel en de Aleoeten.

In de zomermaanden zullen sneeuwuilen vaak nomadisch worden en regelmatig verhuizen op zoek naar een grotere beschikbaarheid van lemmingen, woelmuizen en andere kleine knaagdieren.

Sneeuwuil die in het vroege ochtendlicht vliegt

Sneeuwuil die in het vroege ochtendlicht vliegt

Migreren sneeuwuilen of overwinteren ze?

De migratiepatronen van sneeuwuilen zijn onvoorspelbaar en kunnen van jaar tot jaar variëren. Ze volgen geen reguliere of vastgestelde migratieroutes of tijdschema’s en verlaten misschien zelfs helemaal hun zomerbroedplaatsen niet. Ze houden zich bezig met irruptieve migratie en verhuizen sporadisch naar nieuwe jachtgebieden als voedselvoorraden problematisch schaars worden.

Sneeuwuilen overwinteren niet en blijven actief tijdens de wintermaanden. In plaats van te overwinteren door de zwaarste omstandigheden van de winter, passen ze zich aan hun omgeving aan en jagen ze overdag in plaats van ’s nachts, wanneer prooien kunnen worden geïmmobiliseerd als gevolg van temperaturen onder nul.

Veelgestelde vragen over migratie van sneeuwuilen

Migreren sneeuwuilen ’s nachts?

Het zicht van sneeuwuilen is aangepast om hen in staat te stellen bij daglicht te jagen en ’s nachts actief te zijn. Deze aanpassing is vooral belangrijk, met de lange daglichturen in Arctische gebieden tijdens de zomermaanden, waar ze niet kunnen vertrouwen op dekking van duisternis om zich te voeden.

Omdat sneeuwuilen niet migreren in de traditionele zin van het woord, is het tijdstip van de dag niet van bijzonder belang voor hun migratieactiviteiten, als ze ervoor kiezen om in de wintermaanden verder weg te reizen.

Migreren sneeuwuilen naar Florida?

In de regel migreren sneeuwuilen niet naar Florida. In zeer zeldzame gevallen, tijdens zogenaamde grote verstoringen, zijn individuele vogels gespot in de Sunshine State, maar het zou niet worden beschouwd als binnen hun gebruikelijke verspreidingsgebied.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.