Osprey Migration: een complete gids

Visarenden (Pandion haliaetus) zijn kosmopolitische roofvogels die verschillende migratieroutes over de hele wereld hebben. Het zijn deskundige visjagers die op en neer patrouilleren op rivieren en estuaria of jagen over meren en baaien. Hun overwinteringsgebieden zijn vaak totaal verschillend van aard dan hun broedplaatsen.

De meeste populaties visarenden zijn migrerend. Ze broeden op het noordelijk halfrond en reizen naar het zuiden voor de winter om te ontsnappen aan barre weersomstandigheden en te genieten van rijke visgronden. In het voorjaar keren deze opmerkelijke vogels meestal terug om jaar na jaar op dezelfde plaats en met dezelfde partner te nestelen.

Visarendmigratie is een goed bestudeerd en verbazingwekkend fenomeen dat zich op bijna elk continent op aarde afspeelt. Lees mee terwijl we de fascinerende visarendmigratie in meer detail behandelen!

De migratie van Visarenden is een fascinerend onderwerp

De migratie van Visarenden is een fascinerend onderwerp

Migreren visarenden?

Visarenden zijn overtrekvogels. Ze migreren van en naar elk continent op aarde, met uitzondering van Australië en Antarctica. De meeste populaties visarenden zijn migrerend, hoewel er ook inheemse populaties zijn.

Visarenden uit verschillende delen van de wereld migreren naar verschillende gebieden en gebruiken verschillende routes om er te komen. Vogels die broeden in Oregon en de Pacific Northwest, bijvoorbeeld, migreren naar het zuiden om te overwinteren in Mexico en andere delen van Midden-Amerika. Visarenden die in het Verenigd Koninkrijk broeden, migreren ook lange afstanden en brengen de winter door in West-Afrika.

Lees verder om meer te weten te komen over wanneer, hoe en waarom deze vogels migreren.

Wanneer migreren visarenden?

De meeste visarenden migreren in de herfst en vliegen naar het zuiden om de winter door te brengen op het zuidelijk halfrond, of op zijn minst dichter bij de evenaar. Ze keren terug om te nestelen in de volgende lente, wanneer de dagen langer worden en de temperaturen beginnen te stijgen.

Osprey Migratie uit de VS

In de Verenigde Staten beginnen visarenden hun migratie in de herfst. De werkelijke datum varieert, meestal tussen juli en september. Vrouwtjes beginnen meestal hun migratie (en komen aan op hun overwinteringsgebieden) vóór mannetjes. De terugreis van overwintering vindt de volgende lente plaats, waarbij individuen tussen maart en mei terugkeren naar hun broedgebieden, afhankelijk van de plaats.

Osprey Migratie uit het Verenigd Koninkrijk

Visarenden in het Verenigd Koninkrijk volgen een vergelijkbaar schema. Deze populatie vertrekt meestal in september naar West-Afrika en keert eind maart of begin april terug. De exacte timing van aankomst en vertrek varieert afhankelijk van de breedtegraad en zelfs de weersomstandigheden.

Visarend in vlucht, van onderaf afgebeeld

Visarend in vlucht, van onderaf afgebeeld

Waarom migreren visarenden?

Visarenden migreren om te voorkomen dat ze in de winter de uitdagingen van overleving onder ogen zien. Langeafstandsmigratie brengt veel energie met zich mee en is ook een riskante zet waarbij sommige vogels nooit hun overwinteringsgebied halen. Migratie is echter essentieel voor deze vogels om te ontsnappen aan vriesomstandigheden en slinkende voedselbronnen.

Hoe ver migreren visarenden?

De afstanden die visarenden migreren variëren sterk over de hele wereld. Enkele van de langste afstanden die worden afgelegd, zijn door Noord- en Oost-Europese populaties die overwinteren in Zuid-Afrika.

Visarenden die vanuit Zweden migreerden, bleken bijvoorbeeld een gemiddelde afstand van 6.700 km (4.200mi) af te leggen op hun migratie naar Afrika. Een jonge vogel die vluchtte in Massachusetts, VS, reisde 4.345 km (2.700 mijl) naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika tijdens zijn eerste migratie.

Een close-up van een Visarend in vlucht, Cairngorms National Park, Schotland

Een close-up van een Visarend in vlucht, Cairngorms National Park, Schotland

Waar migreren visarenden naartoe?

Visarenden migreren naar het noorden en zuiden tussen veel verschillende delen van de wereld. Verbazingwekkend genoeg lijken de gebieden waar ze de winter doorbrengen vaak in niets op hun zomerbroedplaatsen! Deze vogels zijn afhankelijk van vissen om te overleven, dus migreren ze tussen rivieren, meren en kustgebieden aan weerszijden van de evenaar.

Visarenden die broeden in het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten migreren naar het zuiden naar Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Venezuela. Aan de westkust migreren Visarenden naar het zuiden naar Midden-Amerika en kunnen tot in Argentinië reizen.

In Groot-Brittannië trekken visarenden ook naar het zuiden voor de winter, vliegend over de Middellandse Zee en de Westelijke Sahara om de winter door te brengen in warmere landen zoals Gambia en Senegal in West-Afrika.

Visarenden zijn afhankelijk van vis voor hun dieet

Visarenden zijn afhankelijk van vis voor hun dieet

Hoe lang duurt het voordat een visarend migreert?

De migratietijd varieert tussen verschillende visarenden omdat verschillende populaties en individuen verschillende afstanden vliegen. Individuele visarenden nemen zelfs verschillende routes. Noord-Europese visarenden kunnen zes weken nodig hebben om naar Zuidelijk Afrika te migreren, maar Amerikaanse vogels voltooien hun migratie meestal in twee tot vier weken.

Vliegen visarenden non-stop?

Visarenden zijn meestal niet in staat om hun migraties in één keer te voltooien. Ze zullen onderweg veel stops maken tijdens hun migratie om te jagen en uit te rusten, vaak meerdere dagen achter elkaar op verschillende locaties doorbrengen. Studies hebben aangetoond dat ze 95-380 kilometer (59-236mi) per dag afleggen, maar ze kunnen veel verder reizen in een enkele vlucht wanneer dat nodig is.

Soms is stoppen om te rusten gewoon geen optie. Visarenden die migreren tussen het noordoosten van de Verenigde Staten en Brazilië, bijvoorbeeld, moeten aanzienlijke afstanden afleggen over de Atlantische Oceaan. In dit geval zijn afstanden tot 2.400 km (1.491mi) en vluchttijden van 54 uur gemeld!

Een visarend die door de lucht zweeft

Een visarend die door de lucht zweeft

Migreren visarenden in koppels?

Visarenden migreren meestal alleen, hoewel bekend is dat ze in kleine groepen van twee tot vier individuen reizen. Op sommige plaatsen, zoals eilanden waar trekvogels van nature samenkomen, zijn maar liefst 92 visarenden samen gezien.

Migreren visarendparen samen?

Visarenden paren voor het leven en paren zullen jaar na jaar terugkeren naar dezelfde nestplaats. Het paar komt echter op verschillende tijdstippen aan op hun broedplaatsen.

Een parend paar Visarenden samen in een boom

Een parend paar Visarenden samen in een boom

Zijn alle visarenden migrerend?

Niet alle populaties visarenden zijn migrerend. In feite kun je in veel delen van de wereld visarenden vinden, waaronder delen van de Verenigde Staten. Deze gebieden zien geen seizoensgebonden klimaatveranderingen die gemarkeerd genoeg zijn om migratie te forceren.

In het zuiden van Florida en het zuiden van Californië zijn de omstandigheden geschikt om visarenden het hele jaar door te ondersteunen. Vergelijkbare omstandigheden komen voor rond een groot deel van de Australische kust en in delen van het Middellandse Zeegebied.

Waar gaan visarenden naartoe in de winter?

Migrerende visarenden reizen naar het zuiden tijdens de winter op het noordelijk halfrond. Noord-Amerikaanse vogels reizen naar het zuiden naar Midden- en Zuid-Amerika, terwijl Britse visarenden naar West-Afrika migreren.

Tijdens het niet-broedseizoen zijn visarenden te vinden in een groot deel van Afrika, helemaal tot in de meest zuidelijke delen van Zuid-Afrika. Centraal-Aziatische populaties vliegen ook naar het zuiden voor de winter en zijn te vinden tijdens overwintering in Zuidoost-Azië, het Indiase subcontinent.

Een Visarend die naar vis duikt

Een Visarend die naar vis duikt

Waar gaan visarenden naartoe in de zomer?

In de zomer op het noordelijk halfrond zijn visarenden te vinden in Noord-Amerika, Europa en Azië. Deze vogels zijn altijd te vinden in de buurt van water waar ze jagen op vissen.

In Amerika kunnen visarenden zowat overal opduiken op migratie, hoewel ze niet in een groot deel van het binnenland broeden. In het Verenigd Koninkrijk zijn visarenden teruggekeerd nadat ze in het begin van de 20e eeuw tot uitsterven werden gedreven. Ze zijn het talrijkst in Schotland, hoewel herintroductieprogramma’s opnieuw succesvol zijn geweest in het vestigen van broedparen in Engeland.

Migreren visarenden uit het Verenigd Koninkrijk?

Alle visarenden in het Verenigd Koninkrijk zijn migrerend. De meerderheid van de Britse visarenden migreert zuidwaarts via Frankrijk, Spanje en over de Middellandse Zee naar Afrika. Ze moeten dan door uitgestrekte woestijnen over landen als Marokko en Mauritanië reizen.

Visarend neergestreken op de paal van een vissteiger, uitkijkend naar prooi

Visarend neergestreken op de paal van een vissteiger, uitkijkend naar prooi

Migreren visarenden uit de VS?

De meeste Amerikaanse visarenden zijn migrerend, hoewel er in het zuiden inwonende populaties zijn. Visarenden die in het westen van de VS broeden, vliegen zuidwaarts door Mexico en Midden-Amerika, maar oostelijke populaties leggen vaak lange afstanden af over de Atlantische Oceaan en de Caribische zee om het Zuid-Amerikaanse vasteland te bereiken.

Visarend die opstijgt met een recent gevangen vis

Visarend die opstijgt met een recent gevangen vis

Veelgestelde vragen over ospreymigratie

Migreren visarenden ’s nachts?

Visarenden migreren meestal overdag. Af en toe moeten ze ’s nachts vliegen bij het maken van langeafstandsoversteken over de oceaan, omdat er gewoon geen plaatsen zijn om te zitten en te rusten.

Keren visarenden elk jaar terug naar dezelfde plek?

Studies hebben aangetoond dat that visarenden keren elk jaar terug naar dezelfde broedgebieden. Deze sitetrouw is echter niet beperkt tot hun broedgebieden. Deze vogels keren over het algemeen ook elk jaar terug naar hun overwinteringsgebieden.

Eten visarenden tijdens de migratie?

Visarenden maken verschillende stops tijdens hun migratie om te jagen en te voeden. Interessant is dat veel visarenden zijn waargenomen die vis dragen tijdens de vlucht, wat aangeeft dat sommige individuen zich ‘onderweg’ zullen voeden. De omvang van dit gedrag is echter niet volledig bekend.

Blijven visarenden wel eens in de winter?

Visarenden brengen vaak hun eerste winter door op hun zuidelijke niet-broedgebieden. Ze keren 18 maanden na het verlaten van hun nest terug naar de broedgebieden. Volwassen vogels uit trekpopulaties overwinteren echter zelden in hun broedgebieden.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.