Migreren zwanen? (Alles wat u moet weten)

Er zijn zes soorten zwanen verspreid over elk continent behalve Afrika en Antarctica. Zwanen zijn enkele van de meest majestueuze en elegante vogels die er zijn, en het zijn ook uitzonderlijk grote, sterke vliegers, dus migreren zwanen?

Zwanen zijn migrerend van aard, maar niet alle populaties van zwanen migreren. Zwanenmigratie wordt vaak bepaald door hun exacte locatie, beschikbaarheid van voedsel en weersomstandigheden. Zwanen uit Canada en Noord-Europa hebben bijvoorbeeld de neiging om in de winter naar het zuiden te trekken, terwijl populaties in de VS en West- en Midden-Europa al dan niet migreren.

In Noord-Amerika migreren de trompettist en toendrazwaan meestal vanuit Canada en Alaska naar het zuiden naar de VS. De Whooper-zwaan is wijd verspreid over Scandinavië en Rusland en ze migreren in de winter naar delen van Europa, waaronder het VK. De winterzwanenpopulaties in het Verenigd Koninkrijk nemen toe door migrerende Bewick’s en Whooper-zwanen die migreren uit Rusland, IJsland en Scandinavië.

De migratie van zwanen is sporadisch en niet elke soort migreert. Stomme zwanen zijn bijvoorbeeld grotendeels sedentair. Zelfs sommige Alaskaanse en Canadese zwanenpopulaties besluiten om in de winter te blijven zitten in plaats van te migreren.

Lees verder om meer te weten te komen over het trekgedrag van deze majestueuze vogels!

Trompetterzwanen migreren meestal naar de VS vanuit Canada en Alaska

Trompetterzwanen migreren meestal naar de VS vanuit Canada en Alaska

Welke zwanen migreren?

Er zijn zes tot zeven soorten zwanen, omdat de Bewick’s swan soms wordt geclassificeerd als zijn eigen soort in plaats van als een ondersoort van de toendrazwaan. Van deze zes soorten migreren er minstens vijf gedeeltelijk.

  • Knobbelzwaan: De Stomme zwaan is grotendeels sedentair, maar een paar populaties migreren. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste stomme zwanen permanente bewoners. In Oost-Europa, bijvoorbeeld rond de Wolgadelta, trekken sommige populaties zuidwaarts richting Iran en het Midden-Oosten, hoewel dit afhankelijk is van het weer. Stomme zwanen die in de VS en Japan zijn geïntroduceerd, migreren slechts gedeeltelijk en vliegen langs rivierdelta’s totdat ze voedselbronnen vinden wanneer hun leefgebieden bevroren zijn.
  • Wilde zwaan: Whooper-zwanen zijn grotendeels migrerend en verplaatsen zich van IJsland, Scandinavië en Rusland naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Denemarken en Nederland. Sommigen komen verder naar het zuiden in Spanje en de Middellandse Zee terecht. Het aantal Whooper-zwanen in het Verenigd Koninkrijk neemt in de winter aanzienlijk toe.
  • Trompetzwaan: Veel Alaskaanse en Canadese populaties van Trompetterzwanen migreren naar binnenlandse staten. Degenen in de Pacific Northwest hebben de meeste kans om te migreren. Populaties in Alaska, British Columbia, Oregon en Washington trekken bijvoorbeeld langs de kust en in het land. Trompetterzwanen zullen het meest waarschijnlijk migreren wanneer rivieren en meren bevriezen. Ze vliegen meestal alleen zo ver als ze nodig hebben om niet-bevroren water te vinden, tot ongeveer 1.000 km.
  • Kleine zwaan: Toendrazwanen uit de bovenloop van Canada migreren bijna altijd. Migratieroutes volgen het Great Basin, de Mississippi en de Susquehanna River Valley in Pennsylvania. Veel Pacific Northwestern-populaties overwinteren in Oregon en Californië. De Bewick’s swan, een ondersoort van de Tundra swan, migreert van de Russische toendra naar delen van Oost-Azië. Bewick’s zwanen zijn een winterbezoeker in het Verenigd Koninkrijk en migreren vanuit delen van Boven-Scandinavië en de West-Russische toendra.
  • Zwarthalszwaan: De zwarthalszwaan van Zuid-Amerika is grotendeels sedentair, hoewel ze zich over rivieren verspreiden om voedsel te zoeken.
  • Zwarte zwaan: De zwarte zwaan van Australië en Nieuw-Zeeland zijn grotendeels sedentair, hoewel velen migreren van Noord-Australië naar Zuid-Australië en Tasmanië.
In het Verenigd Koninkrijk is de meerderheid van de stomme zwanen niet-migrerend

In het Verenigd Koninkrijk is de meerderheid van de stomme zwanen niet-migrerend

Wanneer migreren zwanen?

Op het noordelijk halfrond migreren zwanen in de winter. Trompettist en toendrazwanen in Noord-Amerika beginnen al in oktober of pas in januari en februari met migratie; het hangt af van de weersomstandigheden. In Europa migreert de Whooper-zwaan in september en oktober.

In andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Oost-Azië en Australië, varieert de migratie met de weersomstandigheden en vorst. In zeer ijzige winters migreren sommige zwanenpopulaties verder dan ze normaal zouden doen, en eindigen in Iran en de Middellandse Zee.

Waarom migreren zwanen?

De meeste soorten zwanen zijn koud-winterhard, vandaar dat sommige populaties ervoor kiezen om noordwaarts te blijven, zelfs bij uitzonderlijk koude temperaturen. Het belangrijkste motief achter hun migratie is echter voedsel – zwanen migreren wanneer hun voedselbronnen bevriezen.

Vaak migreren zwanen alleen zo ver als ze nodig hebben om niet-bevroren watermassa’s te vinden. Hun migraties kunnen de hele winter worden geënsceneerd en in stappen naar het zuiden gaan als de temperatuur daalt.

Een kudde toendrazwanen in Oost, NC

Een kudde toendrazwanen in Oost, NC

Hoe ver naar het zuiden migreren zwanen?

Zwanen zijn sterke vliegers en capabele migranten. Trompettist en toendrazwanen in Noord-Amerika kunnen meer dan 1.000 km of meer afleggen, hoewel ze er vaak voor kiezen om in fasen te migreren. Trompetterzwanen die in Wisconsin en Iowa broeden, migreren bijvoorbeeld naar Illinois, Missouri, Indiana en Arkansas, maar kunnen ergens daartussenin stoppen.

Whooper en Bewick’s zwanen in Europa leggen op dezelfde manier lange afstanden af. Whoopers van IJsland gaan naar Ierland, Schotland en Engeland, een non-stop reis van ongeveer 1.000 mijl. De zwanen van Bewick gaan op dezelfde manier naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de Russische toendra en het Noordpoolgebied.

Migreren zwanen in koppels?

Zwanen migreren in kleine koppels en vliegen vaak in de gebruikelijke “V” -formatie. Koppels bestaan vaak uit enkele zwanen, gepaarde paren en juvenielen. Zwermen migrerende trompetterzwanen bevatten meestal 10 tot 25 vogels, terwijl zwermen migrerende toendrazwanen zo groot kunnen zijn als 100 vogels.

Trompettist- en Whooper-zwanen migreren vaak in kleine familiegroepen, bestaande uit een paar paren en hun jongen. Dit is een van de weinige keren dat zwanen gezellig en coöperatief zijn – ze zijn erg territoriaal tijdens de broedseizoenen.

Een grote zwerm overwinterende Whooper Swans in Japan

Een grote zwerm overwinterende Whooper Swans in Japan

Zijn alle zwanen migrerend?

Alle zes soorten zwanen zijn gedeeltelijk migrerend, maar veel wilde populaties zijn sedentair. Stomme zwanen in het Verenigd Koninkrijk blijven het hele jaar door in het Verenigd Koninkrijk en Trompetterzwanen in Noord-Amerika migreren niet altijd.

Zwarte zwanen en zwarthalszwanen migreren meestal niet ver, als ze al migreren.

Dus hoewel zwanen als trekvogels worden beschouwd, zijn ze behoorlijk flexibel. Migratie is soms een noodzaak, bijvoorbeeld als meren en rivieren bevriezen en zwanen zich niet kunnen voeden. Maar zwanen migreren vaak kortere afstanden uit voorkeur, meer dan wat dan ook. Dit geldt met name voor zwarte zwanen en zwarthalszwanen.

Waarom migreren sommige zwanen niet?

Als zwanen ter plaatse een ruime voedselvoorraad hebben, hoeven ze mogelijk niet te migreren. Zwanen zijn winterharde vogels die koud weer kunnen overleven – ze migreren op zoek naar voedsel in plaats van beschutting.

Zelfs de noordelijkste zwanen, zoals de Trompettisten, Whoopers, Tundra’s en Bewick’s migreren niet altijd. Maar als hun rivier- en meerhabitats bevriezen, gaan ze naar het zuiden op zoek naar voedsel.

Zwarte zwanen zijn over het algemeen resident en hebben niet de neiging om te migreren

Zwarte zwanen zijn over het algemeen resident en hebben niet de neiging om te migreren

Waar gaan zwanen naartoe in de winter?

Veel noordelijke populaties van zwanen in Canada, Rusland, IJsland en Scandinavië trekken in de winter naar het zuiden. Hun overwinteringsgebieden zijn vaak overvloedig in voedsel – daarom migreren ze.

De meeste zwanen reizen niet te ver – Noord-Europese zwanen (Whoopers en Bewick’s) migreren vaak naar het VK en Midden-Europa, terwijl Canadese zwanen (trompettisten en toendra’s) migreren naar een groot deel van de VS, zowel de kust als het binnenland.

Waar gaan zwanen naartoe in de zomer?

Trekkende zwanen keren in het vroege voorjaar terug naar hun broedgebieden, lang voordat de zomer begint.

De meeste zwanen zullen vóór maart of april terugkeren van hun overwinteringsgebieden, wanneer ze beginnen te broeden. Trekkende zwanen blijven de hele zomer in hun broedgebieden voordat ze in de winter weer vertrekken.

Mute Swan zwemt vredig op het meer

Mute Swan zwemt vredig op het meer

Welke zwanen migreren naar de VS?

Toendra en Trompetterzwanen migreren beide vanuit Canada naar de VS.

Toendrazwanen leven in het noordpoolgebied en het subarctisch gebied en migreren door een groot deel van Canada, met westerse populaties die overwinteren in Washington, Oregon en Californië. Centrale en oostelijke populaties overwinteren in Wisconsin, Minnesota en North Dakota.

Trompetterzwanen migreren door heel Canada en de VS, met opmerkelijke overwinteringspopulaties in Idaho, Californië, Nevada, Oregon, Utah, New Mexico, Colorado en Arizona.

Migreren zwanen in de winter vanuit de VS?

Geen zwanen verlaten de VS in de winter. Zwanen zijn vrijwel afwezig in Midden-Amerika. De zwarthalszwaan van Zuid-Amerika is een permanente inwoner van het continent.

Een kleine zwerm migrerende toendrazwanen

Een kleine zwerm migrerende toendrazwanen

Welke zwanen migreren naar het Verenigd Koninkrijk?

Whooper en Bewick’s zwanen migreren beide naar het Verenigd Koninkrijk. Bewick’s komen meestal uit Noord-Rusland en Scandinavië, terwijl Whoopers uit IJsland en Scandinavië komen.

Deze langeafstandsmigraties reizen duizenden kilometers en voltooien een groot deel van hun reis zonder te stoppen. IJsland naar Ierland is bijvoorbeeld ongeveer 1.500 km of 950 mijl.

Bewicks zwaan
Wilde zwaan

Migreren zwanen in de winter vanuit het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk is de thuisbasis van drie soorten zwanen; de Whooper, Bewick’s en Mute swan. De inwonende Mute-zwaan migreert zelden en blijft het hele jaar door in het VK. De Bewick’s swan is zowel een resident als een winter aankomst uit het Noordpoolgebied. De Whooper zwaan is ook een winter aankomst uit het Noordpoolgebied en Noord-Europa.

Terwijl sommige migrerende zwanen het Verenigd Koninkrijk gebruiken als halteplaats om verder naar het zuiden te gaan, verblijft de overgrote meerderheid hier in de winter. Weinig zwanen verlaten het Verenigd Koninkrijk in de winter. Het Britse klimaat is perfect voor zwanen, daarom is het Verenigd Koninkrijk de thuisbasis van zoveel van hen!

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.