Kramsvogel

Hoe ziet een Fieldfare eruit?

Volwassen mannelijke veldvogels hebben een opvallend verenkleed bestaande uit een grijze kop, nek en romp, kastanjekleurige rug en vleugels en een zwarte staart. Het supercilium is wit. Het supercilium is het gebied op het gezicht van sommige vogels dat bestaat uit een gevederde streep die begint aan de basis van de snavel en over het oog naar de achterkant van het hoofd loopt.

Er is een zwart ‘masker’, onder het supercilium, dat van de snavel door het oog loopt en een zwarte vlek aan de zijkant van de nek. Zwarte punten zijn ook vaak zichtbaar over de vliegveren. De buik is wit en de borst en flanken zijn gespikkeld met zwarte vlekken of strepen over een lichte buffkleuring die ook oranje getint is over het borstgebied.

Het ondervleugelgebied is grotendeels wit. De gele snavel is van gemiddelde lengte en zwart getipt. De poten zijn zwart tot donkerbruin van kleur. Het vrouwtje lijkt qua uiterlijk op het mannetje, hoewel vaak bruiner op de bovenste delen en bleker over de borst en flanken.

Juveniele Veldvogels

Jonge vogels lijken over het algemeen doffer dan de volwassenen en hebben bruingrijze bovendelen met buffkleurige strepen over de schouders. Ze krijgen hun volwassen verenkleed op relatief jonge leeftijd na hun eerste herfstrui.

Fieldfare Kuikens

Kuikens worden onderontwikkeld (altriciaal) geboren en zijn volledig afhankelijk van hun ouders. Zodra hun veren zich ontwikkelen, zijn ze aanvankelijk overwegend grijs en donzig met grijsbruine vleugels. Naarmate ze groeien en voordat ze uitvliegen, nemen ze meer een juveniele kleur aan met prominente donkere vlekken op de buik en flanken.

Close-up van een Fieldfare

Close-up van een Fieldfare

Hoe groot is een Fieldfare?

Een veldfare is een van de grotere soorten lijster, zijnde 25 cm (10 in) lang met een spanwijdte van 39 – 42 cm (15,5 – 16,5 in). In vergelijking met de gewone Merel, ook bekend als de Euraziatische Merel, komt de veldvogel als beste uit de bus omdat hij groter is in zowel grootte als gewicht.

Een andere indicatie voor de grootte van een veldfare is om het te vergelijken met een Europese roodborst (Erithacus rubecula), vaak Robin Redbreast genoemd, een vogel die bekend is bij tuinders in heel Europa. De veldfare, is twee keer zo lang en heeft het dubbele van de spanwijdte van het roodborstje.

Hoeveel weegt een Fieldfare?

Fieldfares wegen tussen 80 – 130g (2,75 – 5 oz), wat tot zes keer dat van een Europese roodborst is en tot 20 g zwaarder dan een merel.

Wat is de wetenschappelijke naam van een Fieldfare?

Veldvogels zijn een monotypische soort (wat betekent dat er geen ondersoorten zijn) geïdentificeerd als ‘Turdus pilaris’ uit de familie ‘Turdidae’, waaronder chats en lijsters vallen. Ze behoren tot de orde die bekend staat als ‘Passeriformes’, de grootste orde van vogels met veruit meer dan 6.500 soorten.

Een kenmerk dat alle vogels van de orde gemeen hebben, is de vorming van de voet waarbij de vogel drie naar voren wijzende tenen en één naar achteren wijzende teen heeft (bekend als de hallux). Hierdoor kan de vogel gemakkelijk balanceren op takken en bovenleiding.

Een recent uitgevlogen Fieldfare op de grond

Een recent uitgevlogen Fieldfare op de grond

Zijn Fieldfares agressief of vriendelijk?

Veldvogels zijn zeer gezellige en sociale vogels die vaak worden gezien in grote koppels, zowel vliegend als voedend samen met niet alleen andere veldvogels, maar in gemengde groepen met Mistle Thrushes, Blackbirds en Redwings.

Hoe lang leven Fieldfares?

De verwachte levensduur van een veldfare ligt tussen de vijf en tien jaar.

Zijn Fieldfares bedreigd?

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) classificeert de fieldfare als zijnde van de minste zorg, wat aangeeft dat het gelooft dat de status veilig is en niet in gevaar is.

Wat eet een Fieldfare?

Afhankelijk van het seizoen en wat er beschikbaar is, bestaat het voorkeursdieet van veldvogels uit wormen, slakken, slakken, insecten en engerlingen. Tijdens strenge wintermaanden wanneer de grond bevriest en wormen en engerlingen diep in de grond zitten en moeilijk te foerageren zijn, verandert het dieet van de veldfare in een vegetarisch dieet met bessen, zaden en vruchten die als voedsel worden gebruikt, vaak rechtstreeks afkomstig van heggen, bomen en struiken, hoewel meevallersappels ook een favoriet zijn.

Veldfare een appel eten

Veldfare een appel eten

Paren Fieldfares voor het leven?

Veldvogels paren niet voor het leven. Ze vormen broedparen in het vroege voorjaar en zijn over het algemeen monogaam (met slechts één partner), maar alleen voor het seizoen. Er wordt aangenomen dat het hebben van meer dan één partner binnen hetzelfde seizoen niet ongewoon is.

Waar nestelen Fieldfares?

Fieldfares nestelen over het algemeen in bomen of struiken, hoewel ze af en toe hun nesten direct op de grond bouwen. Nesten worden normaal gesproken ter plaatse gebouwd en zijn opgebouwd uit kleine wortels en twijgen, bladeren, grassen, korstmossen en mos. Ze zijn bekervormig en aan elkaar gecementeerd met modder, waarbij het interieur is bekleed met dierenhaar, dons en fijne vegetatie.

Vaak worden nesten gebouwd in kleine kolonies tussen andere broedgebieden, hoewel er meestal een minimale afstand van 5 meter (16 voet) tussen elk nest is. Kolonies bieden bescherming en kunnen de sterftecijfers van kuikens als gevolg van predatie minimaliseren.

Veldfare die kuikenswormen in het nest voedt

Veldfare die kuikenswormen in het nest voedt

Hoeveel eieren legt een Fieldfare?

Tijdens het broedseizoen van eind april tot augustus leggen vrouwtjes een of twee legsels van 3 tot 7 eieren (normaal 5 of 6). Het vrouwtje alleen al broedt de eieren tussen de tien dagen en twee weken uit, terwijl het uitvliegen tot vijftien dagen na het uitkomen plaatsvindt. Beide ouders voeden de jongen en blijven dit ongeveer een maand doen.

Hoe zien Fieldfare-eieren eruit?

Veldvogeleieren zijn glanzend en glad van textuur en normaal lichtblauw gekleurd met rufous spikkels of vlekken en kunnen gemakkelijk worden aangezien voor afkomstig van een Euraziatische merel. Als alternatief zijn sommige eieren helderblauw van kleur en kunnen rufous gemarkeerd zijn zoals eerder beschreven of gewoon blauw. De eieren variëren in grootte van 33,5 x 24,5 cm tot 29 x 21 cm.

Het nest en de eieren van een Fieldfare

Het nest en de eieren van een Fieldfare

Hoe klinkt een Fieldfare?

Omdat het een gezellige soort is, is de veldfare ook redelijk vocaal en heeft een onderscheidende en karakteristieke vluchtroep van ‘chak – chak – chak’, als een grinnikend geluid, vooral als je met andere veldvogels meegaat.

Het staat niet bekend als een spectaculaire zangvogel, integendeel en tijdens het broedseizoen zullen volwassen mannetjes vaak een piepende, kwetterende, fluitende, onmuzikale symfonie van piepen en warbles horen uitspreken in een poging een partner aan te trekken. Als hij gealarmeerd is, zal de vogel anderen waarschuwen met een ’trt – trt – trrrt’ roepen.

Wat is het leefgebied van een Fieldfare?

Veldvogels zijn over het algemeen een Europese vogel en zijn het hele jaar door te vinden in hun broedgebieden in Noord- en Midden-Europa, waaronder Scandinavië en oostwaarts door Rusland naar Centraal- en Zuid-Siberië, Noord-Kazachstan en het Altajgebergte aan de grenzen van Kazachstan met China, Mongolië en Rusland.

Veel, maar lang niet alle veldvluchten in de winter in Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Typisch leven veldvogels in wat het best kan worden omschreven als een gemengd leefgebied bestaande uit gedeeltelijk open en gedeeltelijk bebost landschap waar graslanden de voorkeur hebben om te foerageren en bossen en boreale bossen om te rusten en te broeden.

Hoewel ze zich tijdens de zomermaanden op hoge breedtegraden wagen, wagen ze zich zelden boven de boomgrens en in de winter hebben ze de neiging om open laaglandgebieden van bouw- en weidegrond te kiezen, omringd door heggen en in de nabijheid van bomen en boomgaarden.

Fieldfare tijdens de vlucht

Fieldfare tijdens de vlucht

Waar kan ik Fieldfares zien?

Veldvogels hebben de neiging om in aantallen tot enkele honderden vogels te zwermen, vooral tijdens de wintermaanden en kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd en gespot tijdens de vlucht of tijdens het voeden in open velden en weiden (ze geven de voorkeur aan meidoornhagen).

Ze zijn gemakkelijk te herkennen op de grond vanwege hun rechtopstaande en trotse houding met opgeheven hoofd terwijl ze snel over hun bedrijf hoppen. In bijzonder strenge winters zullen ze zich in tuinen en parken wagen en zelfs foerageren voor weekdieren langs de kust.

Migreren Fieldfares?

Niet alle fieldfares migreren, maar velen wel. Degenen die broeden in Scandinavië en in Noord-, Midden- en Oost-Rusland migreren naar het zuiden, terwijl die uit Midden-Europa over het algemeen het hele jaar door blijven waar ze zijn. Het Verenigd Koninkrijk trekt zijn migrerende Fieldfares voornamelijk uit Scandinavië.

Wanneer komen Fieldfares aan in Groot-Brittannië?

De komst van fieldfares naar Groot-Brittannië is grotendeels afhankelijk van de heersende weersomstandigheden. in Noord-Europa, maar over het algemeen zijn deze charismatische vogels te zien die van oktober tot eind november aankomen en in het vroege voorjaar naar het noorden terugkeren naar hun broedgebieden.