Hoe lang leven grote blauwe reigers? (Blauwe Reiger Levensduur)

De grote blauwe reiger (Ardea Herodias) is een van Amerika’s grootste en meest herkenbare vogels. Ze zijn geduldig te vinden terwijl ze hun prooi besluipen in de buurt van ondiepe wateromgevingen vrijwel overal in de Verenigde Staten. Een fascinerende kant van hun biologie is hun levensduur en de factoren die hun levensduur beïnvloeden.

Van grote blauwe reigers is bekend dat ze al 24,5 jaar oud worden, maar het gemiddelde is veel minder. In feite zal ongeveer 70 procent van de grote blauwe reigers binnen hun eerste jaar na het uitkomen omkomen. Als ze de volwassenheid kunnen halen, zullen ze waarschijnlijk gemiddeld ongeveer 5 jaar oud worden.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op hoe lang een individu waarschijnlijk zal overleven. Dit artikel gaat in op dit onderwerp en bespreekt het leven (en de dood) van een van Amerika’s meest indrukwekkende watervogels.

Hoewel grote blauwe reigers in staat zijn om een lang leven te leiden, is hun gemiddelde levensduur ongeveer 5 jaar

Hoewel grote blauwe reigers in staat zijn om een lang leven te leiden, is hun gemiddelde levensduur ongeveer 5 jaar

Wat is de typische levensduur van een grote blauwe reiger?

Vogels zijn niet de gemakkelijkste dieren om te bestuderen als het gaat om een lang leven. Ze zijn meestal zeer mobiel, vertonen weinig variatie tussen andere leden van hun soort en veranderen weinig in uiterlijk zodra ze hun volwassen verenkleed hebben.

Onderzoekers groeperen meestal juvenielen en vertrouwen vervolgens op het herstellen van deze banden van overleden vogels om hun leeftijd bij overlijden te bepalen. Op deze manier hebben wetenschappers vastgesteld dat de maximale leeftijd van grote blauwe reigers meer dan twee decennia is, hoewel de overgrote meerderheid van de vogels niet overleeft tot volwassenheid. Een studie in Canada vond de gemiddelde leeftijd van fokkende volwassenen ongeveer vijf en een half jaar.

Hoe lang leven grote blauwe reigers in het wild?

De oudste wilde grote blauwe reiger was 24,5 jaar oud. Zeer weinig van deze grote kustvogels zullen echter in de buurt van die leeftijd komen. De sterfte is erg hoog, vooral in de eerste twee jaar van hun leven.

Een studie uitgevoerd op grote blauwe reigers tussen 1916 en 1958 toonde aan dat 71% van de steekproef (349 vogels) stierf binnen hun eerste jaar na het uitkomen. Deze resultaten lijken erg op een studie uit 1972 die een sterftecijfer van 69% in het eerste jaar vond. Ze komen ook zeer nauw overeen met de bevindingen van een soortgelijk onderzoek naar een andere grote soort, de grijze reiger.

Uit de studies bleek dat de sterftecijfers dramatisch daalden als de vogels hun eerste paar jaar overleefden. In feite was de geschatte levensverwachting van vogels die hun tweede jaar overleefden nog eens drie jaar of zo. Aangezien grote blauwe reigers geslachtsrijp worden op een leeftijd van 22 maanden, is het redelijk om te zeggen dat het gemiddelde individu dat volwassen wordt een totale levensverwachting van ongeveer vijf jaar heeft.

Een grote blauwe reiger in de buurt van Hauser Lake, Idaho

Een grote blauwe reiger in de buurt van Hauser Lake, Idaho

Hoe lang leven grote blauwe reigers in gevangenschap?

Over het algemeen zijn vogels in gevangenschap veel gemakkelijker te bestuderen. Als je erover nadenkt, krijgen de meeste vogels in gevangenschap goede gezondheidszorg, regelmatige maaltijden, beschutting tegen extreme weersomstandigheden en een grote mate van bescherming tegen roofdieren.

Helaas passen grote blauwe reigers zich over het algemeen niet goed aan het leven in gevangenschap aan, omdat ze gemakkelijk gestrest en moeilijk te voeden zijn. Niettemin beweert een Californische dierentuin een niet-vrij te laten exemplaar in gevangenschap niet minder dan 18 jaar te hebben gehouden.

Hoe sterven de meeste grote blauwe reigers?

Vroeg 20e-eeuwse bandingstudies vonden dat ongeveer 24% van de geregistreerde sterfgevallen afkomstig was van geweerschoten. Hoewel dit zeker nog steeds gebeurt, kan men alleen maar hopen dat het moderne beeld is veranderd! Helaas sterven veel watervogels zoals grote blauwe reigers ook nadat ze verstrikt zijn geraakt in vislijnen, netten en ander afval.

Lees verder om meer te weten te komen over de verschillende oorzaken van grote blauwe reigersterfte.

Ziekte en parasieten

Grote blauwe reigers kunnen gastheer zijn voor een aantal verschillende parasieten, waaronder Giardia, platwormen en nematoden die hun gezondheid kunnen beïnvloeden. Ze kunnen ook vatbaar zijn voor virussen zoals het vogelpokkenvirus.

Verontreinigingen

Industriële chemicaliën en zware metalen zoals kwik zijn verantwoordelijk voor sterfte en verminderd foksucces. Verbeterde milieuregelgeving heeft blijkbaar de dreiging op veel gebieden verminderd, maar het blijft een punt van zorg.

Grote blauwe reiger die een vis eet op het strand

Grote blauwe reiger die een vis eet op het strand

Predatie

Een verscheidenheid aan roofdieren voedt zich met grote blauwe reigereieren, kuikens en zelfs volwassenen. Roofdieren zijn roofvogels, vleesetende zoogdieren en zelfs grote repTegels. Roofdieren zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van veel grote blauwe reigers die gewond, uitgeput of in nood zijn.

Verstikking

Er zijn verschillende records van grote blauwe reigers die iets meer afbijten dan ze kunnen kauwen! Deze hongerige (en ongelukkige) vogels zijn gestorven na een poging om grote vissen in te slikken, waaronder pacifische lampreien en karpers. Ze kunnen zich ook verslikken in andere grote prooien zoals kikkers en slangen.

Weersomstandigheden

Zware stormen en orkanen kunnen zeker verantwoordelijk zijn voor hoge sterftecijfers. In noordelijke gebieden kunnen ongewoon koude omstandigheden er ook toe leiden dat waterlichamen bevriezen, waardoor veel van hun gebruikelijke prooien onmogelijk te vangen zijn.

Wat is de levenscyclus van een grote blauwe reiger?

Grote blauwe reigers broeden in het voorjaar. Het mannetje verzamelt het grootste deel van het nestmateriaal, maar het is het vrouwtje dat het nest bouwt. De bouw kan vele dagen duren en hetzelfde nest kan jaar na jaar worden gebruikt en elke keer dat het wordt gebruikt in omvang toenemen.

Grote blauwe reigers leggen twee tot zes eieren en deze worden ongeveer een maand bebroed. De kuikens zijn in het begin hulpeloos en brengen tot 81 dagen door als nestvogels. De jonge vogels bereiken geslachtsrijpheid en beginnen voor het eerst te nestelen op ongeveer 22 maanden oud.

Blauwe Reiger kuiken in het nest

Blauwe Reiger kuiken in het nest

Wat zijn de roofdieren van grote blauwe reigers?

Grote blauwe reigereieren en kuikens kunnen worden gegeten door een breed scala aan roofdieren, waaronder raven, kraaien en steen- en Amerikaanse zeearenden. Van Amerikaanse zeearenden is zelfs bekend dat ze jagen op volwassen grote blauwe reigers. Geregistreerde zoogdierroofdieren zijn beren en wasberen.

In het zuiden zijn Amerikaanse alligators en geïntroduceerde Birmese pythons ook een bedreiging, hoewel de rollen kunnen worden omgedraaid en reigers zich voeden met broedende alligators.

Hoe oud is de oudste grote blauwe reiger?

De oudste geregistreerde grote blauwe reiger was 24,5 jaar oud toen hij in Texas werd gevonden. Het is waarschijnlijk redelijk om te verwachten dat oudere vogels dat wel doen of hebben bestaan.

Grote blauwe reiger die boven het water vliegt

Grote blauwe reiger die boven het water vliegt

Hoe lang kunnen grote blauwe reigers leven zonder voedsel?

Gezonde grote blauwe reigers kunnen waarschijnlijk meerdere dagen overleven zonder maaltijd.

De exacte tijdsduur zou zeker afhangen van verschillende factoren, zoals de gezondheid van het individu, lichaamsvetniveaus en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur. Er zijn geen duidelijke gegevens beschikbaar en we kunnen alleen maar hopen dat niemand van plan is om zo’n onderzoek uit te voeren!

Hoe overleven grote blauwe reigers de winter?

Grote blauwe reigers zijn winterharde vogels, maar ze zijn ook in staat om de winter te overleven door naar het zuiden te migreren naar warmere gebieden. Niet alle grote blauwe reigerspopulaties zijn echter migrerend. Deze vogels kunnen het hele jaar door blijven in gebieden met waterlichamen die niet bevriezen.

Populaties aan de Pacifische noordwestkust migreren helemaal niet, maar de meeste vogels die de zomers in het hoge noorden doorbrengen, zullen in de herfstmaanden september en oktober een zuidwaartse migratie beginnen. Veel van deze vogels zullen de winter doorbrengen in veel warmere regio’s zoals het Caribisch gebied en Midden-Amerika.

Close-up van een grote blauwe reiger met een recent gevangen vis

Close-up van een grote blauwe reiger met een recent gevangen vis

Zijn grote blauwe reigers beschermd?

Grote blauwe reigers zijn een wijdverspreide en veel voorkomende soort. Ze zijn gerangschikt als ‘Least Concern’ door de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hun populaties lijken redelijk stabiel te zijn, met enkele stijgingen in de Verenigde Staten en dalingen in Canada.

Gelukkig genieten deze prachtige vogels wel bescherming onder de Migratory Bird Treaty Act. Dit betekent het is illegaal om grote blauwe reigers op welke manier dan ook te doden of te schaden in de Verenigde Staten.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.