Grauwe gans

Uiterlijk &identificatie

Grauwe ganzen zijn grote, zware vogels van de grauwe gans Anser geslacht. Ze zijn 74 tot 91 cm (29 tot 36 inch) lang met een spanwijdte van 147 tot 180 cm (58 tot 71 inch). Grijze haaien wegen tussen de 2,16 en 4,75 kg, waarbij sommige uitzonderlijke mannetjes 5 kg bereiken.

Volwassenen zijn overwegend grijsbruin, met een donker hoofd en een blekere maag. De maag en borst zijn voorzien van variabele zwarte vlekken of vlekken. Grijslaggen hebben een witte lijn die hun boven- en onderlichaam verdeelt, met donkerdere bovenvleugels omzoomd in wit. Ze hebben een witte onderstaart en dikke, roze poten met grote roze voeten. De snavel is oranje, met een gelige punt.

Grauwe Gans in vlucht

Grauwe Gans in vlucht

Vrouwelijke grauwe ganzen

Vrouwelijke Grauwe ganzen zien er hetzelfde uit als mannetjes, maar zijn gemiddeld kleiner. Hun verenkleed kan over het algemeen iets doffer zijn.

Juveniele grauwe ganzen

Juvenielen hebben een minder gedefinieerd verenkleed, met een veel doffere kleuring in het algemeen. Hun verenkleed is meer gevlekt en minder verfijnd of contrasterend. Jonge juvenielen kunnen plekken van donzig dons vasthouden totdat ze in hun volwassen verenkleed ruien.

Hoe groot zijn grauwe ganzen?

Grauwe ganzen zijn de grootste, omvangrijkste leden van het geslacht Anser. Gemiddeld meten ze ongeveer 74 tot 91 cm (29 tot 36 inch) lang met een spanwijdte van 147 tot 180 cm (58 tot 71 inch) en wegen ze tussen 2,16 en 4,75 kg, waarbij enkele van de grootste mannetjes 5 kg bereiken.

Vrouwtjes zijn gemiddeld zo’n 15% lichter dan mannen. Dit zijn zware, rothonden die goed zijn aangepast aan koude weerklimaten.

Close-up van een juveniele Grauwe Gans

Close-up van een juveniele Grauwe Gans

Oproepen &geluiden

Zoals veel ganzen zijn Greylags luidruchtig, maar hebben ze de neiging om nog nasaler te zijn dan andere ganzen. Ze hebben ongeveer negen soorten toeterachtige geluiden en kakelingen, variërend van zachtere oproepen in familiegroepen tot luide, hoge alarmoproepen en gezellige toeters.

Het vrouwtje is ook in staat tot een agressief gesis dat ze gebruikt bij het verdedigen van haar nest of kuikens. Een van de belangrijkste lettergrepen is een toeter-achtige Gur of Gruhh, die de ganzen herhalen in dalende of stijgende patronen.

Grote zwermen overwinterende Grauwe ganzen zijn meestal gastheer voor een breed scala aan luide toeterende en trompetterende oproepen. Dit zijn sociale vogels die gretig communiceren tijdens migratie en overwintering. Ze hebben ook een onderscheidende “triomfroep” die het mannetje en vrouwtje vocaliseren wanneer ze met succes een roofdier of andere indringer afweren tijdens het broedseizoen.

Grauwe Gans roept en pronkt met zijn vleugels

Grauwe Gans roept en pronkt met zijn vleugels

Dieet

Wat eten grauwe ganzen?

Grauwe ganzen zijn voornamelijk vegetarisch. Ze eten zaden, stengels, wortels, bladeren, knoppen en vruchten van verschillende planten. Hun dieet is flexibel en afhankelijk van wat er seizoensgebonden en in hun habitat beschikbaar is.

In de winter verrijken ze hun dieet met granen en groenten wanneer beschikbaar. Grijze rivieren voeden zich ook in velden waar ze overtollig graan en granen eten.

Deze grote vogels grazen op grote velden naast andere vogels en vee zoals koeien en schapen. Ze zijn heel tevreden met het consumeren van voornamelijk grassen, bladeren, stengels en wortels, maar eten soms insecten, weekdieren en kleine vissen.

Grauwe ganzen voeden zich de hele ochtend en middag en hebben de neiging om hun eiwitrijke voedselinname in de zomer te verhogen ter voorbereiding op migratie.

Wat eten baby grauwe ganzen?

Baby grauwe ganzen voeden zichzelf al na een paar dagen. De jonge kuikens worden precocial geboren, wat betekent dat ze een vergevorderde staat van groei hebben verkregen en al bedekt zijn met een gevederd dons. Ze worden geleid door hun ouders, die aangeven wat ze wel en niet mogen eten door er naar te pikken.

Een paar Grauwe Ganzen die zich voeden met gras

Een paar Grauwe Ganzen die zich voeden met gras

Habitat &Distributie

Wat is het leefgebied van een grauwe gans?

Grauwe ganzen geven de voorkeur aan semi-aquatische habitats, waaronder uiterwaarden, moerassen, estuaria en de kalmere lagere rivieren. Semi-tamme Greylags leven echter ook in stedelijke en voorstedelijke parken.

Grauwe lagen geven de voorkeur aan geïsoleerde zoetwaterhabitats in het wild, maar blijven vaak in de buurt van landbouwgewassen om zich te voeden. Ze wonen af en toe in de buurt van kustlijnen, maar blijven meestal meer dan 1 km van de kust zelf.

Wat is het bereik van een greylag gooSe?

Grauwe ganzen komen voor in het Palearctisch gebied en zijn het talrijkst in IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland, Polen, Estland, Litouwen, Letland, Hongarije en Roemenië.

Ze broeden ook in West- en Midden-Europa; het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Tsjechië. Bovendien broeden kleine populaties Grauwe ganzen in Turkije, maar broeden minder vaak in Zuid-Europa en de Middellandse Zee.

In Azië broeden grijze vlaggen in het grootste deel van Noord-Rusland, China, Kazachstan en Mongolië.

Tijdens de migratie trekken Europese Grauwe ganzen vaak naar Zuid-Europa en Noord-Afrika, terwijl Aziatische populaties naar China, India en Zuid-Azië trekken.

Een grauwe gans die opstijgt uit het water

Een grauwe gans die opstijgt uit het water

Waar leven grauwe ganzen?

Grauwe ganzen zijn inheems in het Palearctisch gebied en bestrijken heel Europa, Azië ten noorden van de Himalaya en Afrika ten noorden van de Sahara. Tijdens de migratie migreren sommige Aziatische populaties van Grauwe ganzen voorbij de Himalaya naar India en Zuid-Azië.

Waar zie je grauwe ganzen in het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om Greylag-ganzen vrijwel overal in het Verenigd Koninkrijk te zien, maar ze komen het meest voor ten noorden van de Solway. Mersehead (Dumfries &Galloway), Vane Farm (Fife) en Loch of Strathbeg (Grampian) zijn drie populaire plekken voor het observeren van echt wilde Grijze vlagen.

Ze zijn ook te zien in stedelijke en voorstedelijke parken, het meest beroemd St. James’s Park in Londen.

Close-up van een Grauwe gans

Close-up van een Grauwe gans

Levensduur &predatie

Hoe lang leven grauwe ganzen?

In het wild leven grauwe ganzen gemiddeld zo’n 8 tot 14 jaar. In gevangenschap zijn sommigen echter opgenomen in hun 30s. De oudste wilde Grauwe ganzen leefden meer dan 20 jaar.

Wat zijn de roofdieren van grauwe ganzen?

Grauwe ganzen zijn grote vogels met weinig natuurlijke roofdieren in het grootste deel van hun Europese verspreidingsgebied. Ze worden echter bedreigd door vossen, nertsen en bunzings. De zeearend en steenarend richten zich af en toe op jonge en jonge vogels.

Zijn grauwe ganzen beschermd?

Vanaf 2021 staan grauwe ganzen in het Verenigd Koninkrijk als Amber vermeld onder de Birds of Conservation Concern 4: de Rode Lijst voor Vogels. Dit komt omdat het aantal grauwe ganzen de afgelopen jaren is afgenomen.

Ze worden ook beschermd door de Wildlife and Countryside Act, 1981.

Worden grauwe ganzen bedreigd?

Grauwe ganzen zijn een succesvolle en overvloedige soort waarvan de aantallen over het algemeen stijgende lijn vertonen. Als gevolg hiervan zijn er meer Grauwe ganzen in veel delen van West- en Noord-Europa dan in de jaren 1980 en 1990.

Close-up portret van een grauwe gans

Close-up portret van een grauwe gans

Broeden en nestelen

Waar nestelen grauwe ganzen?

Grauwe ganzen nestelen vaak op de grond, tussen rietvelden en waterplanten, maar ze zijn ook geregistreerd terwijl ze grote bomen nestelen. Nesten op rotsachtige hellingen en klifwanden komen ook vrij vaak voor.

Hoe zien grauwe ganzeneieren eruit?

Grauwe ganzeneieren zijn groot, meten ongeveer 86 x 58 mm en wegen 160 g. Ze zijn roomwit van kleur.

Paren grauwe ganzen voor het leven?

Grauwe ganzen vormen meestal sterke, monogame banden die levenslang meegaan. Beide ouders helpen bij het broeden en grootbrengen van de kuikens. Jonge ganzen kunnen het grootste deel van het jaar bij hun ouders blijven en ten minste één migratie met hen voltooien voordat ze echt onafhankelijk worden.

Nestelende Grauwe gans zat op het nest

Nestelende Grauwe gans zat op het nest

Gedrag

Zijn grauwe ganzen agressief?

Grauwe ganzen zijn agressief en territoriaal in het broedseizoen, wanneer ze alert zijn om hun partners, nesten, eieren en kuikens te beschermen. Dit is de norm bij vogels, maar omdat Greylags vrij groot zijn, kunnen ze imposant zijn bij het vertonen van agressief gedrag.

Migratie

Migreren grauwe ganzen?

Grauwe ganzen zijn grotendeels migrerend, maar worden steeds meer sedentair in het grootste deel van Midden-Europa. Populaties zo ver naar het noorden als IJsland, Scandinavië en Siberië migreren bijna altijd, met westerse populaties die door West- en Midden-Europa naar Schotland, Nederland, Duitsland, Spanje en West-Frankrijk trekken. Sedentaire en semi-tamme bewonerspopulaties zijn te vinden in een groot deel van Europa.

Sommigen gaan verder door de Middellandse Zee en Noord-Afrika. Bovendien zijn kleine aantallen overwinterende ganzen te vinden in het Midden-Oosten en Afrika tot in het zuiden van Egypte.

In eensia, migrerende Grijze meren trekken naar India, China, Mongolië en het Midden-Oosten. Er zijn ook records uit Zuidoost-Azië; Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam en Cambodja, maar ook Japan en Taiwan.

Migraties vinden voornamelijk plaats in oktober en november. De ganzen kunnen op een zachte winter in het noorden blijven of op een bijzonder koude winter naar het zuiden gaan.

Een grote zwerm Grauwe ganzen in de winter

Een grote zwerm Grauwe ganzen in de winter

Greylag Goose Veelgestelde vragen

Waarom worden ze grauwe ganzen genoemd?

Grauwe ganzen worden naar verluidt zo genoemd omdat het grijze ganzen zijn uit het geslacht Anser die migreren naar vele andere ganzen, vandaar “achterblijven”. Sommige Grauwe ganzen migreren pas in december.

Zijn er grauwe ganzen in de VS?

Er zijn af en toe meldingen van wilde Grauwe ganzen in de VS, maar dit zijn vermoedelijke ontsnapten en/of landlopers uit Europa (waarschijnlijk IJsland). Binnenlandse of semi-binnenlandse Grauwe ganzen komen veel voor in de VS, Nieuw-Zeeland en Australië.

Kunnen grauwe ganzen wit zijn?

Gedomesticeerde Grauwe ganzen kunnen elke kleur hebben, variërend van echt wild Greylag-verenkleed tot volledig wit. Dus in zekere zin kunnen Grauwe ganzen wit zijn, maar niet in hun wilde vorm.