Eidereend

Uiterlijk &identificatie

Hoe zien eidereenden eruit?

Eidereenden zijn grote, stevig gebouwde zee-eenden die enorm variëren in uiterlijk, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht en de tijd van het jaar.

Mannelijke eidereenden zijn in de winter dapper gemarkeerde vogels zodra ze in bont verenkleed zijn gerommeld. Op dit moment ontwikkelen de volwassen mannetjes een zwarte buik, romp, staart en dop. De snavel wordt olijfgroen tot oranje van kleur en de rest van het lichaam is wit, behalve de nek die een olijfgroene tint aanneemt. Tijdens de zomer hebben mannelijke eidereenden een donkerbruin verenkleed en bleke snavels.

Vrouwelijke eidereenden behouden het hele jaar door een rijke gevlekte bruine en zwarte kleur. Hun snavels zijn grijsbruin van kleur en hun vleugels zijn witachtig als ze tijdens de vlucht van onderaf worden gezien.

Juveniele mannelijke eidereenden ontwikkelen hun gedurfde winterkleed pas op driejarige leeftijd, hoewel ze in hun eerste en tweede jaar steeds meer witte kleur vertonen.

Mannelijke eidereend
Vrouwelijke eidereend

Hoe groot zijn eidereenden?

Gewone eidereenden zijn meestal 50-71 cm (19,5-28 inch) lang. Daarmee zijn ze de grootste eendensoort op het noordelijk halfrond. Mannetjes zijn gemiddeld groter dan vrouwtjes, maar het verschil is nauwelijks merkbaar.

Eidereenden hebben een spanwijdte van 80-108cm (31-42 in). Hun grootte varieert over hun circumpolaire verspreiding, hoewel de grootste individuen zijn geregistreerd in de Hudson Bay in Canada.

De meeste eidereenden wegen tussen 1,2 kg en 2,6 kg (2,75-5,75 lb). Met eieren beladen vrouwtjes kunnen echter 3 kg (6,6 lb) overschrijden. Mannelijke eidereenden hebben de neiging om het hele jaar door vergelijkbare lichaamsgewichten te behouden.

Oproepen &geluiden

Welk geluid maakt een eidereend?

Mannelijke eidereenden produceren een duifachtige roep die het best kan worden omschreven als A-hoo of Woo-Oo. Een koor van roepende mannetjes levert inderdaad een zeer aangenaam geluid op. Vrouwelijke eidereenden produceren niet dezelfde koerende roep, maar een wat meer eendachtig gekwaak. Beide geslachten maken een soortgelijke alarmoproep wanneer ze worden bedreigd.

Een zwerm Eidereenden in de vlucht

Een zwerm Eidereenden in de vlucht

Dieet

Wat eten eidereenden?

Eidereenden zijn duikeenden. Ze zwemmen naar diepten van 10m (33ft) of meer op zoek naar mariene weekdieren, schaaldieren en egels. Grote prooien worden naar de oppervlakte gebracht om te worden verwerkt en ingeslikt.

Wat eten baby-eidereenden?

Baby-eidereenden zijn precociaal, wat betekent dat ze volledig mobiel zijn en volledig bedekt met donsveren wanneer ze uitkomen. De eendjes verlaten het nest na ongeveer een dag en voeden zich met insecten en kleine weekdieren zoals maagdenpalm.

Vrouwelijke eidereend met kuikens

Vrouwelijke eidereend met kuikens

Habitat &Distributie

Wat is het leefgebied van een eidereend?

Eidereenden zijn zeevogels die zich zelden landinwaarts wagen. Ze komen meestal voor in ondiepe kustwateren, vaak waar een rotsachtige kustlijn is. Eidereenden kunnen blijven bestaan in gebieden die meestal bedekt zijn met zee-ijs, maar alleen als er voldoende open water tussen zit om te foerageren.

Wat is het bereik van een eider?

Gewone eidereenden hebben een circumpolaire verdeling, wat betekent dat ze over de hele wereld voorkomen in kustgebieden van Europa, Azië en Noord-Amerika. Ze zijn echter afwezig in sommige regio’s van Noord-Azië.

Waar leven eidereenden?

Eidereenden zijn echte zee-eenden die het grootste deel van hun leven in ondiepe kustwateren doorbrengen. Wanneer ze niet naar voedsel duiken, brengen deze vogels een groot deel van hun tijd door met slapen en rusten op het wateroppervlak. ‘S Nachts kunnen eidereenden op de kust of op drijvende ijsschotsen rusten.

Eider in natuurlijke habitat van water

Eider in natuurlijke habitat van water

Hoe zeldzaam zijn eidereenden?

Hoewel eidereenden in delen van hun verspreidingsgebied afnemen, hebben ze nog steeds een zeer grote wereldbevolking en kunnen ze in sommige gebieden zelfs lokaal overvloedig aanwezig zijn.

Waar te zien eidereenden in het Verenigd Koninkrijk

Tijdens de zomer zijn eidereenden te zien langs de hele Schotse kust en in het zuiden tot Northumberland in het oosten. Ze zijn meer wijdverspreid in de winter en komen voor tot in het zuiden van Cornwall.

Waar eidereenden te zien in de VS

Van gewone eidereenden is bekend dat ze zo ver naar het zuiden als Massachusetts in de contig nestelenuous Verenigde Staten. Ze zijn het hele jaar door een veel voorkomende kustvogel in het noorden in Maine, maar ook in Canada en Alaska.

Mannelijke en vrouwelijke Eidereenden zwemmen op het water

Mannelijke en vrouwelijke Eidereenden zwemmen op het water

Levensduur &predatie

Hoe lang leven eidereenden?

De oudste eider ooit leefde 35,5 jaar en de op een na oudste vogel was een mannetje uit Oost-Canada dat bijna 23 jaar oud werd. De meeste eidereenden zullen echter niet zo lang leven. De geschatte levensduur van volwassen vrouwtjes in Noord-Amerika is ongeveer 7 jaar.

Wat zijn de roofdieren van eidereenden?

Eider eieren en eendjes zijn kwetsbaar voor verschillende vogel- en zoogdiersoorten. De volgende soorten plunderen vaak hun nesten:

  • Corvids zoals kraaien en raven
  • Grote meeuwen
  • Vos
  • Poolvos

Volwassen eidereenden hebben minder natuurlijke vijanden, hoewel ze bijzonder kwetsbaar kunnen zijn bij het nestelen en ruien. Van de volgende roofdieren is bekend dat ze op volwassen eidereenden jagen:

  • Amerikaanse zeearenden
  • Gyrfalcons
  • Poolvos
  • Gewone zeehond
  • Orka

Zijn eidereenden beschermd?

Eidereenden genieten officiële bescherming in vele delen van hun assortiment. Ze worden beschermd door de Wildlife and Countryside Act van 1981 in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten van Amerika worden gewone eidereenden beschermd door de Migratory Bird Treaty Act van 1918.

Worden eidereenden bedreigd?

Gewone eidereenden hebben een wereldwijde staat van instandhouding van ‘Near Threatened’. Dit betekent dat ze niet officieel bedreigd zijn, maar een soort van zorg zijn vanwege de achteruitgang van bepaalde populaties.

Close-up van een Eider

Close-up van een Eider

Fokkerij

Waar nestelen eidereenden?

Eidereenden zijn grondbroedende vogels. Ze bouwen hun nesten op zacht glooiende gebieden die dicht bij de rand van het water liggen. Het nest wordt meestal gebouwd naast een structuur zoals drijfhout, rots of levende vegetatie zoals bomen en struiken. Eidereendennesten bestaan uit een ondiepe schaafwond van ongeveer 25 cm (10 inch) breed en 7 cm (2,7 inch) diep.

Vrouwelijke eidereenden bekleden hun nesten met hun eigen donsveren. Het dons biedt een uitstekende isolatie van de eieren en mensen verzamelen deze zachte veren al eeuwenlang uit eidereendennesten voor gebruik in dekens en kleding.

Hoe zien eidereieren eruit?

Vrouwelijke eidereenden leggen een enkel broedsel van 3-8 groene, olijf- of bruinachtige eieren. Elk ei meet 63-88 mm (2,5-3,5 inch) lang, 47-56 mm (1,9-2,2 inch) breed en 72-136 g (2,5-4,8 oz).

Paren eidereenden voor het leven?

Eidereenden paren meestal niet voor het leven, hoewel ze monogaam zijn voor de duur van elk broedseizoen en vaak gedurende meerdere opeenvolgende seizoenen daarna.

Vier eidereieren in het nest

Vier eidereieren in het nest

Gedrag

Zijn eidereenden agressief?

Eidereenden zijn over het algemeen vredig en vertonen zelden ernstige agressie buiten het broedseizoen. Ze lossen hun problemen meestal op met behulp van lichaamstaal zoals het optillen van de kin of het strekken van de nek. Wanneer gevechten plaatsvinden, zijn de vleugels de wapens bij uitstek en kunnen mannetjes elkaar raken om dominantie te vestigen.

Migratie

Migreren eidereenden?

Eidereenden zijn gedeeltelijke migranten, waarbij sommige populaties het hele jaar door in dezelfde gebieden blijven. Populaties die het verste noorden fokken, hebben de neiging om de langste migraties te maken om aan het dikke winterijs te ontsnappen.

Gewone eidereend die op de rotsen loopt

Gewone eidereend die op de rotsen loopt

Eider Veelgestelde vragen

Hoe kwam de eidereend aan zijn naam?

De afleiding van de algemene naam van de eidereend is onduidelijk, maar hun wetenschappelijke naam is zeker toepasselijk. Somateria mollissima vertaalt zich losjes als ‘zeer zacht wollig lichaam’.

Is eidereend een eend of gans?

Ze mogen dan groot zijn, eidereenden staan officieel bekend als eenden en geen ganzen.

Hoe diep kunnen eidereenden duiken?

Volwassen eidereenden duiken meestal naar diepten tussen 10m en 20m (33-66ft), hoewel ze zijn geregistreerd om diepten tot 42m (138ft) te bereiken.

Hoeveel eidereenden zijn er in het wild?

De wereldbevolking van eidereenden ligt waarschijnlijk tussen de drie en vier miljoen individuen. Er zijn naar schatting 26.000 paren broedende eidereenden in het Verenigd Koninkrijk en in totaal 60.000 individuen die elk jaar overwinteren.

Ongeveer 40.000 gewone eidereenden broeden in Maine en ongeveer 25.500 in Alaska, hoewel de soort in veel grotere aantallen broedt in buurland Canada. Ongeveer 181.000 individuen overwinteren tussen Maine en Massachusetts.

Een paar Eiders rustend op de kust

Een paar Eidereenden rustend op de kust