Crag Martin

Uiterlijk &identificatie

Hoe zien rotszwaluwen eruit?

De Euraziatische oeverzwaluw is een brede, compacte luchtvogel die in vlucht lijkt op de huiszwaluw. Het heeft licht grijsbruine bovendelen, met blekere onderdelen. De staarten van crag martins zijn kort en vierkant en hebben witte vlekken op alle behalve de buitenste staartveren. De randen van de onderkant van de vleugels en staart zijn zwart getipt.

Vrouwelijke en mannelijke rotszwaluwen lijken qua grootte en uiterlijk op elkaar. Beide hebben bruine ogen, kleine zwarte snavel en bruinroze poten.

De hoofdveren van juvenielen hebben buff-bruine uiteinden en hun bovendelen en vleugelranden zijn een gevlekte tint grijsbruin.

Euraziatische Crag Martin die op de grond in de modder staat

Euraziatische Crag Martin die op de grond in de modder staat

Hoe groot zijn oeverzwaluwen?

Rotszwaluwen zijn ongeveer even groot als huiszwaluwen en iets kleiner dan zwaluwen. Ze vallen binnen het gemiddelde meetbereik hieronder:

  • Lengte: 12 cm tot 15 cm (4,7-5,9 inch)
  • Spanwijdte: 32 cm tot 34,5 cm (12,6-13,6 inch)
  • Gewicht: 23g (0.8 ounce)

Oproepen &geluiden

Welk geluid maakt een rotszwaluw?

Crag martins maken een aantal verschillende oproepen en vocalisaties. Deze omvatten een agressieve, zoemende oproep bij het verdedigen van nesten, een harde ‘chrrt’ contactoproep en een zachter, twitterend lied.

Een paar Crag Martins rustend op een rots

Een paar Crag Martins rustend op een rots

Dieet

Wat eten rotszwaluwen?

Vliegen en kleine kevers zijn de belangrijkste voedselbron voor rotszwaluwen. Spinnen, vlinders, motten en insecten worden ook gegeten. Rotszwaluwen vliegen vaak over alpenweiden en beken op zoek naar voedsel, omdat er een overvloedig aanbod van insecten te vinden is.

Wat eten baby crag martins?

Het voeren van baby crag martins is een intensieve klus, gedeeld door beide ouders. Babyvogels moeten om de twee tot vijf minuten worden gevoerd en worden kleine vliegende insecten gebracht die in de nabijheid van de nestplaats worden gevangen.

Crag Martin

Habitat &Distributie

Wat is het leefgebied van een oeverzwaluw?

Natuurlijke habitats van rotszwaluwen omvatten bergen, rotsen, rotswanden en rotsachtige hooglanden. Oevers van steile kloven en alpiene valleien bieden overvloedige foerageermogelijkheden voor insecten en insecten.

Rotszwaluwen zijn goed aangepast aan gebieden met toenemende menselijke ontwikkeling en maken hun huizen onder snelwegbruggen en hoog aan de zijkanten van gebouwen.

Wat is het bereik van een rotszwaluw?

Crag martins zijn het hele jaar door te vinden in mediterraan Europa en Noord-Afrika. Broedpopulaties brengen de zomers door in delen van Zuid-Azië, voordat ze in de wintermaanden terugkeren naar het Midden-Oosten en India.

Crag Martin op de vlucht, van onderaf

Crag Martin op de vlucht, van onderaf

Waar leven rotszwaluwen?

Er zijn opmerkelijke populaties van rotszwaluwen in Spanje, Portugal, Marokko, Griekenland, Turkije en de landen van het Balkan-schiereiland. Kustgebieden bieden de beste bronnen van zowel habitat als voedsel.

Hoe zeldzaam zijn oeverzwaluwen?

In het Verenigd Koninkrijk zijn rotszwaluwen ongelooflijk zeldzame bezoekers, met alleen verspreide waarnemingen die ooit zijn geregistreerd. In hun oorspronkelijke habitat van Zuid-Europa zijn het wijdverspreide vogels en een gemeenschappelijk zicht over hoge grond en stedelijke omgevingen.

Een winterverblijfplaats in Gorham’s Cave in Gibraltar trekt tot 20.000 vogels aan, naar schatting ongeveer 3 procent van de hele Europese populatie rotszwaluwen.

Waar te zien crag martins in het Verenigd Koninkrijk

Crag martins zijn uiterst zeldzame bezoekers van het Verenigd Koninkrijk, met slechts een tiental geregistreerde en geverifieerde waarnemingen tot nu toe. Individuen zijn af en toe gespot op de Orkney-eilanden, de Scilly-eilanden en East Sussex.

Crag Martin op de kliffen

Crag Martin op de kliffen

Levensduur &predatie

Hoe lang leven rotszwaluwen?

Ondanks dat het zo’n wijdverspreide vogelsoort is in Zuid-Europa, zijn er weinig gegevens beschikbaar over de levensduur van Euraziatische rotszwaluwen. Een verwante soort, de bleke oeverzwaluw, heeft een levensduur van maximaal 2 jaar in het wild.

Wat zijn de roofdieren van rotszwaluwen?

Rotszwaluwen worden vaak tijdens de vlucht gevangen door roofvogels, waaronder hobby’s, valken, torenvalken en sperwers. Gaaien, kraaien en raven kunnen nestplaatsen op rotswanden aanvallen.

Zijn rotszwaluwen beschermd?

Rotszwaluwen worden beschermd door EU-wetgeving in de vorm van de Vogelrichtlijn, die in 1979 werd ingevoerd om alle wilde Europese vogelsoorten te beschermen.

Worden oeverzwaluwen bedreigd?

Oeverzwaluwen zijn niet geclassificeerd als bedreigd en worden door de IUCN gerangschikt als een soort van de minste zorg. Ze zijn wijdverspreid en vrij algemeen in heel mediterraan Europa. Er wonen naar schatting 1,2 tot 2,2 miljoen Euraziatische oeverzwaluwen in Europa, Afrika en Azië.

Crag Martin vliegt door de lucht

Crag Martin vliegt door de lucht

Fokkerij

Waar nestelen oeverzwaluwen?

Mannelijke en vrouwelijke oeverzwaluwen werken samen om hun nesten te bouwen, waarbij het ingewikkelde open halve bekernest over een periode van 9 tot 20 dagen wordt gebouwd. Modderkorrels worden samen gemaakt om de structuur te bouwen, die vervolgens wordt bekleed met gras en veren.

Veel voorkomende plaatsen voor nestbouw zijn klifoverstekken en spleten, beschutte zijkanten van huizen en kerken en onder bruggen.Nesten bevinden zich meestal tussen 6 en 20 m (20 en 66 ft) van de grond en kunnen worden hergebruikt voor een tweede broedsel door hetzelfde paar in hetzelfde jaar of door andere vogels in de daaropvolgende broedseizoenen.

Hoe zien crag martin eieren eruit?

Rotszwaluwen leggen tussen de 2 en 5 eieren in een legsel. Eieren zijn wit en zijn bezaaid met buff-bruine vlekken. Ze zijn elliptisch van vorm en meten ongeveer 20,2 bij 14,0 mm (0,80 bij 0,55 inch) en wegen een kleine 2,08 g (0,073 oz).

Wat is de incubatietijd voor crag martin eieren?

Crag martins broeden hun eieren tussen de 13 en 17 dagen uit. Jonge oeverzwaluwen blijven 24 tot 27 dagen in het nest voordat ze klaar zijn om te vluchten, waarna ze nog twee tot drie weken door hun ouders worden gevoed en ondersteund. Maximaal twee broedsels kunnen in een jaar worden grootgebracht.

Paren rotszwaluwen voor het leven?

Crag martins paren meestal slechts voor een enkel broedseizoen en het zou zeer onwaarschijnlijk zijn dat hetzelfde mannetje en vrouwtje in de daaropvolgende jaren opnieuw zouden paren.

Het nest van een Crag Martin in een grot, die hongerige kuikens voedt

Het nest van een Crag Martin in een grot, die hongerige kuikens voedt

Gedrag

Zijn rotszwaluwen agressief?

Rotszwaluwen zijn agressief territoriaal over hun nestplaatsen en zullen hun eieren actief verdedigen tegen alles wat ze als een bedreiging ervaren. Ze broeden soms in losse kolonies op rotswanden met nesten op ongeveer 30 m (100 voet) van elkaar, maar hebben een reputatie als felle verdedigers van hun nest wanneer andere vogels naderen.

Migratie

Migreren rotszwaluwen?

Sommige Euraziatische oeverzwaluwen migreren, terwijl anderen verblijfsvogels zijn en het hele jaar door in hun broedgebied blijven. Residente populaties zijn te vinden op het Iberisch schiereiland, in Italië, Griekenland, het Balkan-schiereiland en in Turkije, en aan de Noord-Afrikaanse kusten van Marokko en delen van Egypte.Grote post-broedplaatsen vormen zich elke winter in Gibraltar, met maximaal 2.000 vogels.

Oostelijke populaties van rotszwaluwen broeden in Azië en keren elk jaar terug naar overwinteringsgebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Crag Martin verzamelt nestmateriaal

Crag Martin verzamelt nestmateriaal

Waarom worden ze crag martins genoemd?

Rotszwaluwen danken hun naam aan de steile, ruige rotswanden waarop ze vaak nestelen. Crags zijn bijzonder ruwe, rotsachtige kliffen, die een ideale habitat vormen voor nestelende rotszwaluwen.