Zijn Uilen Slim? (Uitgebreid antwoord)

Uilen zijn intrigerende vogels die zijn ingebed in folklore en mythologie.

Uilen behoren tot de orde Strigiformes, en er zijn twee grote gezinnen; de echte uilenfamilie Strigidae en de kerkuilenfamilie Tytonidae. In totaal zijn meer dan 200 soorten uilen verdeeld over zo’n 27 geslachten. Uilen leven op elk continent behalve Antarctica en bezetten habitats variërend van dorre woestijnen tot dichte, natte mangroven en dorre bergachtige gebieden.

In het Westen worden uilen in ieder geval vaak als slim, intelligent of wijs beschouwd. Maar is hier echt een wetenschappelijke basis voor? Of leggen mensen alleen maar antropomorfe eigenschappen op uilen?

Hier gaan we de vraag in detail beantwoorden: zijn uilen slim?

Uilen zijn over het algemeen niet “slim”, althans als ze worden vergeleken met de meest intelligente leden van de vogelwereld – de kraaiachtigen en papegaaien. Ondanks hun grote hoofden is de schedel van een uil klein in vergelijking met hun lichaam, en hun cognitieve vaardigheden zijn niet indrukwekkend op basis van een handvol studies.

Maar de vraag is; hoe definiëren we ‘slim’ als we het over vogels en andere dieren hebben? We weten bijvoorbeeld dat uilen tot de allereerste groepen vogels behoren die een breed scala aan habitats bezetten in het Paleogene tijdperk, zo’n 60 miljoen jaar geleden.

Sindsdien zijn uilen een aparte en diverse afstammingslijn gebleven die vrijwel elke habitat op de planeet bezet – zo dom kunnen ze dus niet zijn!

Natuurlijk is er nog veel meer te leren over uilenintelligentie en de verschillende symboliek die deze ongrijpbare wezens begeleiden. Lees verder om erachter te komen!

Als het gaat om werkelijke intelligentie, worden uilen niet beschouwd als een van de 'slimste' soorten - ze zijn echter capabel en bezitten een aantal ongelooflijke gedragingen

Als het gaat om werkelijke intelligentie, worden uilen niet beschouwd als een van de ‘slimste’ soorten – ze zijn echter capabel en bezitten een aantal ongelooflijke gedragingen

Waarom worden uilen als intelligent of wijs beschouwd?

Uilen worden niet altijd als intelligent beschouwd, maar de beschrijving van uilen als wijs en intelligent is behoorlijk overtuigend in de VS, het VK en andere westerse landen.

Menselijke nieuwsgierigheid bij uilen begon duizenden jaren geleden. Uilen bezitten iets dat mensen niet bezitten – scherpe zintuigen ’s nachts.

Wanneer de nacht valt, maken uilen hun aanwezigheid bekend met karakteristieke kreten, geschreeuw en andere unieke oproepen. Als je een zeldzame blik van een uil in zijn natuurlijke habitat opvangt, zijn zijn ogen onderscheidend en is zijn rustige, behendige beweging opvallend.

Uilen houden de nacht in de gaten – ze zien dingen die de meeste dieren niet zien. Hun nachtelijke gedrag, gecombineerd met hun cryptische verenkleed, grote ogen en scherpe jachttalenten, creëren het beeld van een intelligente vogel.

Dit is deels de reden waarom de oude Griekse Atheners uilen associeerden met wijsheid en kennis – ze geloofden dat uilen een “innerlijk licht” zagen dat mensen niet konden.

Als gevolg hiervan werden uilen beschermd op de Akropolis in Athene en werden ze sterk geassocieerd met de Griekse godin Athena. Evenzo werden uilen gezien als een brug tussen de oppervlaktewereld en de onderwereld in de Noorse cultuur. Ze werden geassocieerd met Meidoorn (Huathe), de boom van de onderwereld, en Katyogle, een godin van de wijsheid.

Uilenintelligentie is dus niet helemaal een moderne uitvinding. Maar uilen worden zeker niet in elke cultuur over de hele wereld als intelligent gezien.

Veel van de associaties van uilen die wijs zijn, komen uit mythen en folklore

Veel van de associaties van uilen die wijs zijn, komen uit mythen en folklore

Wijze uilen in folklore en mythologie

De unieke vorm en het gedrag van uilen sprak tot de verbeelding van de oude Grieken, waar enkele van de vroegste verhalen over uilen als intelligente wezens vandaan komen.

Uilen vergezellen de Griekse godin Athena, de godin van de wijsheid, en Minerva, de incarnatie van Athena in de Romeinse mythologie. De precieze reden waarom uilen geassocieerd werden met Athena is mysterieus en kan ergens tussen het neolithicum en het bronstijdperk in het oude Europa zijn ontstaan.

Er kunnen in die tijd ook aanzienlijke aantallen uilen in Griekenland zijn geweest en ze hebben vrijwel zeker tempels bewoond. De oude Grieken geloofden dat deze uilen een “innerlijk licht” konden zien dat hen in staat stelde om ’s nachts de wacht te houden – alle uilen die de Akropolis in Athene bewonen, werden beschermd en vereerd.

Uilen in christelijke folklore

Uilen in de Bijbel zijn vaak verbonden met negatieve ervaringen en emoties, zoals vernietiging, eenzaamheid en verlatenheid.

Tegen de middeleeuwen in Europa waren uilen overwegend vieswed als de voorboden van de dood. Het geschreeuw van een kerkuil in de nacht werd als demonisch beschouwd en een ontmoeting met een uil werd beschouwd als een symbool van onheil.

Uilen in indiaanse folklore

Inheemse Amerikanen beschouwden uilen ook vaak als verbonden met de dood, maar met over het algemeen positieve connotaties.

Voor de Apachen betekenen uilen over het algemeen de dood, terwijl de Hopis de Gravende uil zagen als de bewaker van geesten toen ze de onderwereld binnengingen. Sommigen beschouwden de uil als de drager van een menselijke ziel, wat betekent dat ze bescherming verdienden.

Mojave, Newuks, Navajos en Sierras zagen uilen ook als symbolisch voor de dood, waarbij sommige geschriften spraken over de vooruitziende blik en voorkennis van uilen. Uilen werden gezien als spirituele wezens die zich konden verplaatsen tussen de oppervlaktewereld en de onderwereld.

Gravende Uilen werden door Apaches beschouwd als bewakers van geesten

Gravende Uilen werden door Apaches beschouwd als bewakers van geesten

Uilen in Afrikaanse folklore

Verder worden uilen in de Afrikaanse cultuur vaak gezien als symbolen van de dood. De waarneming van een uil is gekoppeld aan ongeluk, verdriet en dood.

Er is een levendige handel in lichaamsdelen van uilen in sommige delen van Afrika – heksendokters, sjamanen en geestgenezers brengen ze op de markt als het bezitten van magische of helende eigenschappen.

Uilen in de Indiase folklore

In de hindoeïstische folklore worden uilen over het algemeen als dwaas of pech beschouwd. Ze zijn het spirituele voertuig van Lakshimi, de godin van de rijkdom, en duizenden worden geofferd voor Dussehra en Diwali.

Het motief voor deze offers is dat wanneer Lakshimi rijkdom over je huis stort, het doden van uilen betekent dat ze die rijkdom niet kan meenemen wanneer ze vertrekt, waardoor ze het thuis achterlaat. Meer uilen doden is meer geluk vergaren.

In sommige Indiase en hindoeïstische subculturen worden uilen echter geassocieerd met het heilige bos, wijsheid en geluk.

Tawny Owl komt 's nachts aan land

Tawny Owl komt ’s nachts aan land

Wijze uilen in de literatuur

Literatuur die uilen als wijs beschrijft, is niet beperkt tot de moderne tijd.

Zo werden uilen door de Griekse schrijver Aesopus als wijs beschreven, in de Fabels van Aesopus. De Uil en de Vogels leest: “de Uil is een zeer wijze vogel”, en in de Uil en de Sprinkhaan is de uil een luide en vervelende sprinkhaan te slim af en eet hij.

Uilen in een groot deel van Europa en de westerse literatuur worden mogelijk als intelligent beschouwd vanwege de oude Griekse folklore en de fabels van Aesopus. Dit is echter niet eenvoudig, omdat uilen vaker werden gezien als slechte voortekenen of herauten van dood en ongeluk vóór de 16e en 17e eeuw, zoals we kunnen zien bij Shakespeare en andere schrijvers die naar uilen verwijzen als voortekenen van dood en ongeluk.

  • Shakespeare’s werken maken weinig of geen positieve verwijzingen naar uilen en verwijzen in plaats daarvan naar hen als een slecht voorteken. In Julius Caesar verwijst Shakespeare bijvoorbeeld naar het toeteren overdag van een uil als een voorteken van Caesars op handen zijnde moord; “gisteren zat de vogel van de nacht zelfs ’s middags, op de markt, te toeteren en te krijsen”. Op dezelfde manier was de kerkuil het favoriete donkere voorteken van William Wordsworth.
  • In The Sword In The Stone is Merlijns uil een intelligente maar nogal chaotische vogel genaamd Archimedes.
  • Evenzo wordt de uil in Winnie de Poeh beschouwd als de wijze man van het bos.
  • De uil wordt in het gedicht De Uil en de Poes als emotioneel en romantisch afgeschilderd.
  • In The Tail Of Squirrel Nutkin had een uil genaamd Owl Brown gewelddadige neigingen en probeerde de hoofdpersoon levend te villen.
  • Glimfeather van The Silver Chair van C.S. Lewis is een andere goedhartige en wijze uil.
  • Plop uit het kinderboek The Owl Who Was Afraid of the Dark van Jill Tomlinson is vriendelijk en warmhartig.
  • Harry Potter’s huisdier uil was Hedwig, een prachtige Sneeuwuil die hem vergezelt tijdens zijn reis binnen en buiten Zweinstein. Hedwig is een trouwe metgezel die post bezorgt van en naar Potter. Hedwig werd gespeeld door verschillende getrainde Sneeuwuilen.
Misschien wel een van de beroemdste uilen in recente films is Harry Potters ' Snowy Owl, Hedwig

Misschien wel een van de beroemdste uilen in recente films is Harry Potters ‘ Snowy Owl, Hedwig

Zijn uilen slimmer dan kraaien?

Zowel uilen als kraaien zijn zeer succesvolle groepen vogels die al miljoenen jaren op aarde gedijen. Daarom schiet elke vergelijking tussen de een en de ander natuurlijk tekort om de enorme vermogens van beide vogels te beschrijven!

Dat gezegd hebbende, als het gaat om puur cognitief vermogen en intelligentie, behoren kraaien tot de meest intelligente van alle vogels en enkele van de meest intelligente dieren ter wereld. Kraaien zijn ctoe te passen op abstract denken op hoog niveau – ze hebben een theorie van zichzelf en kunnen zich zelfs in de derde persoon voorstellen.

Bovendien kunnen kraaien geavanceerde problemen oplossen die vergelijkbaar zijn met die van een 7-jarig kind. Gezien het feit dat het brein van een kraai kleiner is dan een walnoot, is zijn intelligentie nog opmerkelijker.

Er wordt wel eens gezegd dat uilen dom zijn of heel slecht presteren in diercognitietests, maar dit vertelt niet het hele verhaal. Studies hebben aangetoond dat meer dan de helft van de hersenen van een uil is gewijd aan zijn visie, die superieur is aan de meeste dieren. Uilen kunnen de afstand, snelheid en het gewicht van prooien beoordelen in bijna pikzwart. Hun nachtzicht is vaak superieur aan een kraai, die moet vertrouwen op vindingrijkheid in plaats van te jagen om te overleven.

De jachttalenten van uilen reiken verder dan het ’s nachts vangen van prooien. De Kleine uil staseert bijvoorbeeld vlees om maden en larven als voedselbron te kweken, en Gravende uilen gebruiken mest als aas om mestkevers aan te trekken. Uilen zijn zeker in staat tot intelligent gedrag.

Dus hoewel uilen in de meeste opzichten niet slimmer zijn dan kraaien, zijn hun hersenen nog steeds krachtig. Uilen bezitten verschillende aanpassingen aan kraaien, maar beide soorten zijn succesvol.

Kleine Uilen slaan vlees op om maden en larven te kweken als voedselbron

Kleine Uilen slaan vlees op om maden en larven te kweken als voedselbron

Hebben uilen een goed geheugen?

Uilen staan niet bekend om hun uitstekende geheugen, maar veel soorten rusten en nestelen elk jaar na de migratie op dezelfde locatie. Hun herinneringen zijn dus niet slechter dan de meeste trekvogels.

Uilen hebben een sterk locatiegeheugen op korte termijn. Wanneer ze hun prooi horen bewegen of een geluid maken, kunnen ze een 3D-mentale kaart maken van waar het vandaan komt, waarbij ze beweging voorspellen, zelfs als ze hun doelwit niet goed kunnen zien.

Als gevolg hiervan hebben uilen jachtsuccespercentages tot 85%, wat vrijwel alle andere families roofvogels ver overtreft.

Wat is de meest intelligente uilensoort?

Alle soorten uilen hebben hun eigen niches en aanpassingen.

Uilen variëren van de kolossale Oehoes tot de kleine Kleine en Pygmee-uilen en bewonen vrijwel elke habitat, variërend van het Noordpoolgebied, in het geval van de Sneeuwuil, tot de woestijn, in het geval van de Gravende uil.

Uilen moeten misschien worden beschouwd als zeer gespecialiseerd en getalenteerd in plaats van intelligent, maar het is vrij moeilijk om dierlijke intelligentie te definiëren en te meten.

Close-up van een neergestreken Dwerguil

Close-up van een neergestreken Dwerguil

Zijn uilen symbolen van de dood?

Uilen worden al lang gezien als een symbool van de dood, met zowel positieve als negatieve connotaties.

In het oude Rome werden uilen bijvoorbeeld gezien als een teken van recent of naderend onheil. Uilen verschenen voor de moord op Caesar en de dood van Augustus en Marcus Aurelius. In de Nepalese en hindoeïstische legende symboliseren de oproepen van sommige soorten uilen de vangst van een geest die onlangs deze wereld heeft verlaten.

In middeleeuwse Europese en christelijke folklore worden uilen sterk geassocieerd met de dood. Het horen van het geschreeuw of de roep van een uil in de nacht is een slecht voorteken en wordt vaak in verband gebracht met destructieve gebeurtenissen in de Bijbel.

In de Indiaanse cultuur zijn uilen boodschappers uit de volgende wereld. Sommige indiaanse stammen zagen uilen als een positieve boodschapper, die een veilige doorgang naar de onderwereld symboliseerde. Anderen zagen uilen als voorbodes van onheil.

Oehoe komt aan land

Oehoe komt aan land

Waarom worden uilen als pech beschouwd?

Uilen hebben een gemengde reputatie in de menselijke folklore en mythologie. In veel moderne culturen worden uilen gezien als gelukkig, wijs of anderszins geassocieerd met positieve emoties en ervaringen.

Het moderne westerse spiritualisme ziet de uil bijna altijd als een positief symbool, wat suggereert dat een ontmoeting met iemand een teken is van kennis, wijsheid, rijkdom, welvaart en geluk. In het moderne Japan worden uilen op dezelfde manier gezien als een geluksbrenger.

Uilen zijn echter vaak in verband gebracht met pech in Europa, Afrika, Azië en Amerika, althans. In feite werden uilen vaak vervolgd in het middeleeuwse Europa vanwege hun link met hekserij. In Afrika en delen van Azië symboliseren uilen tot op de dag van vandaag de dood en het onheil.

In Europa en een groot deel van Azië heeft de bijbelse afbeelding van uilen als geluksbrengers of symbolen van de dood waarschijnlijk de publieke perceptie van de vogels in de Middeleeuwen gevormd. Als wezens van de nacht zijn uilen van nature goed in het vangen van angst, en de krijsende nachtelijke roep van verschillende soorten uilen is een nogal alarmerende ‘demonische’ kreet!

Hoewel velen uilen esthetisch mooi vinden, zijn hun donkere, cryptische verenkleed, grote ogen en spookachtige oproepen probably hielp hen niet om deze negatieve associaties af te weren!

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.