Waterrietzanger

Hoe ziet een Waterrietzanger eruit?

Aquatische grasmussen lijken qua vorm en algemeen uiterlijk sterk op zegge- en snorrenzangers. Ze kunnen echter worden onderscheiden door hun smalle, duidelijke, gele mediane kroonstreep. Volwassen bovendelen zijn zanderiger dan die van de zeggezanger, met lange, donkerbruine strepen gemarkeerd door blekere strepen. Waterzangers hebben twee heldere geel-buff banden langs hun mantel-zijkanten, terwijl de romp roestig is, gestreept met bruin. Geslachten zijn vergelijkbaar. Volwassenen hebben bijna altijd borsten en flanken fijn gestreept, terwijl juvenielen dat niet doen.

Waterrietzanger

Hoe klinkt een Waterrietzanger?

De roep van de waterzanger is een klikkende “check”. Ze zingen vooral ’s avonds, tot in de schemering. Het nummer is een snel, kwebbelend “ja-ja-ja” doorspekt met fluitjes.

Michael Kurth, XC588427. Bereikbaar op www.xeno-canto.org/588427.

Wat eet een Waterrietzanger?

Waterzangers eten meestal insecten, van kleine libellen tot kleine vliegen.

Waar kan ik waterrietzangers zien?

De waterrietzanger is een zomerbezoeker aan laaglandmoerassen, meestal in Oost-Europa. Het is een regelmatige herfstmigrant in Groot-Brittannië, waar ze het meest waarschijnlijk worden gevonden in rietvelden aan de kust langs de zuidkust, met name in Cornwall, Devon en Dorset. Het RSPB-reservaat in Marazion Marsh in Cornwall registreert jaarlijks verschillende individuen.

Waterrietzanger

Borden en spotting tips

Het silhouet van de waterzanger tijdens het zingen is onderscheidend, met zijn staart naar beneden gericht en de nek uitgestrekt en gespannen bij elk vers. Ze zijn een moeilijke vogel om naar te kijken vanwege hun liefde voor lage, dichte dekking. Ze kunnen echter in de openbaarheid worden verleid door de oproep te imiteren. Het mannetje is ook te zien in zijn broedgebied tijdens zangvluchten wanneer hij opstaat, stil, hoog in de lucht en zingt op zijn weg naar beneden. Dit vindt plaats tussen half mei en half juli. Piekzangperiodes zijn voor zonsopgang en in de schemering.

Hoe broedt een Waterrietzanger?

Waterzangers broeden alleen in open, met water bedekte zegge. Het nest zal een goed gevormde beker van grassen en spinnenwebben zijn, bekleed met veren. Het vrouwtje legt 5-6 bleke buff-eieren met donkerder mottling.

Hoe lang leeft een Waterrietzanger?

Er is weinig bekend over de levensverwachting van deze vogels, maar experts raden ongeveer 2 en een half jaar.

Migreren waterzangers?

De enige plaats waar de waterzanger zich voortplant, is in Oost-Europa, met een zeer kleine restpopulatie in Siberië. Het is migrerend, overwinterend in West-Afrika. De zuidwestelijke migratieroute loopt zo ver naar het westen als Groot-Brittannië, waar het in de herfst te zien is. De piekmaand voor jonge exemplaren om door Groot-Brittannië te reizen is augustus.

Waterrietzanger

Bedreigingen en behoud

De waterrietzanger is de zeldzaamste en de enige internationaal bedreigde zangvogel die in Europa voorkomt. De dreiging is te wijten aan een verlies van habitat als gevolg van de drooglegging van wetlands en de achteruitgang van de traditionele landbouw. Verschillende initiatieven om de habitat van de soort te herstellen en te beschermen worden in Europa gebruikt, voornamelijk gefinancierd door het LIFE-programma van de EU. Met een geschatte wereldbevolking van ongeveer 21.000 paren, zijn waterzangers van groot belang voor het behoud.

Hoe heet een groep waterzangers?

Er zijn geen specifieke collectieve zelfstandige naamwoorden voor de Aquatic Warbler, in plaats daarvan kunt u algemene Warbler collectieve zelfstandige naamwoorden gebruiken, zoals:

  • een boeket grasmussen
  • een verwarring van grasmussen
  • een val van grasmussen
  • een moersleutel van grasmussen

Aquatic Warbler Land Distributie