Hoe lang leven tortelduifjes? (Lovebird Levensduur)

Tortelduifjes zijn kleine, felgekleurde papegaaien uit de Oude Wereld, afkomstig uit Afrika, met de reputatie fel loyale, liefhebbende metgezellen te zijn zodra ze hun “soulmate” hebben gevonden. Ze worden vaak gehouden als huisdieren in gezinshuizen, zowel in kooien als volières, en kunnen ook sterke banden vormen met hun menselijke eigenaren.

Van deze sociale vogels is bekend dat ze wanhopig dennen wanneer ze van hun partner worden gescheiden. Maar hoe lang leven tortelduifjes en heeft het verliezen van een geliefde partner invloed op hun levensduur?

In het wild leven tortelduifjes meestal van 5 jaar tot maximaal 15 jaar. Habitatverlies, ernstige weersomstandigheden en predatie kunnen hun leven verkorten. In gevangenschap is het niet ongebruikelijk dat tortelduifjes 20 jaar oud worden, waarbij individuele vogels in zeldzame gevallen worden geregistreerd als levend in hun 30s.

Er zijn negen soorten tortelduifjes, allemaal met verschillende levensverwachtingen in het wild en in gevangenschap. De meeste gegevens die we hebben, hebben betrekking op tortelduifjes die als huisdier worden gehouden, die een typische levensduur hebben van tussen de 12 en 15 jaar. In het wild wordt gedacht dat dit aanzienlijk korter is.

Maar wat beïnvloedt de levensduur van een tortelduif en garandeert leven in gevangenschap altijd een langer leven? Als je geïnteresseerd bent om erachter te komen, lees dan verder!

Gevangen tortelduifjes leven meestal tussen de tien en twintig jaar

Gevangen tortelduifjes leven meestal tussen de tien en twintig jaar

Hoe lang leven tortelduifjes als huisdier?

Voor in gevangenschap levende tortelduifjes ligt de gemiddelde levensduur tussen de 10 en 20 jaar, waarbij tussen de 12 en 15 jaar typisch is. De oudste tortelduif ooit zou 34 jaar oud zijn geworden.

De gemiddelde levensduur van verschillende tortelvogelsoorten, wanneer ze als huisdier worden gehouden, is als volgt:

  • Gemaskerde tortelduif: 10-20 jaar
  • Lilian’s tortelduifje: 10-12 jaar
  • Roze-gezicht tortelduif: 15-25 jaar
  • Fischers tortelduifje: tot 20 jaar
  • Zwartvleugelige tortelduif: 15 jaar
  • Zwarte kraag tortelduif: 10-15 jaar

Hoe lang leven tortelduifjes in het wild?

De levensverwachting van wilde tortelduifjes is vaak – maar niet altijd – korter dan die van mensen die als huisdier leven. Gedetailleerd onderzoek naar de levensduur in het wild van individuele tortelduifsoorten ontbreekt.

Wilde tortelduifjes kunnen ergens tussen de 5 en 15 jaar leven, waarbij factoren zoals beschikbaarheid van voedsel en water, predatie en weersomstandigheden een grote invloed hebben op hun overlevingspotentieel.

Een paar Fischer's Lovebirds in het wild

Een paar Fischer’s Lovebirds in het wild

Hoe lang leven tortelduifjes alleen?

Tortelduifjes gedijen op gezelschap en hebben veel aandacht en stimulatie nodig om gezond te leven. Zelfs in paren mogen gevangen tortelduifjes niet langer dan 12 uur per keer worden achtergelaten en ze vereisen veel sociale interactie.

In het geval van het verliezen van een partner, zal een tortelduif meestal diep verdriet tonen, hoewel er, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, geen garantie is dat ook zij binnenkort van hun baars zullen schuifelen.

“Weduwe” tortelduifjes zullen dezelfde levensverwachting blijven hebben als elke andere vogel van hun soort, op voorwaarde dat ze worden gecontroleerd op fysieke tekenen van nood en eenzaamheid, zoals overmatig plukken van veren.

Hoe sterven de meeste tortelduifjes?

In het wild zijn predatie en habitatverlies belangrijke factoren die het leven van een tortelduif voortijdig kunnen beëindigen. De populatieaantallen van tortelduifjes kunnen worden beïnvloed door ongewone en extreme weersomstandigheden, evenals illegale vangst voor de handel in huisdieren.

Ekeloze tortelduifjes in gevangenschap zijn vatbaar voor ondervoeding en veel voorkomende vogelziekten, waaronder snavel- en veerziekten en zelfverminking door overmatig plukken van veren.

Close-up van een hooggelegen Lilian's tortelduifje

Close-up van een hooggelegen Lilian’s tortelduifje

Wat is de levenscyclus van een tortelduif?

Zowel in het wild als in gevangenschap leggen nestelende tortelduifjes binnen een week na de paring een legsel van 4 tot 6 eieren. De eieren worden vervolgens gemiddeld 21 tot 23 dagen door het vrouwtje bebroed.

Jonge tortelduifjes zijn na ongeveer 43 dagen klaar om te vluchten, maar blijven nog twee weken verzorgd worden door ouderbiedingen. Ze ondergaan hun eerste vervelling na ongeveer 5 maanden, waarna hun veren levendiger worden.

Op 10 maanden oud worden tortelduifjes beschouwd als geslachtsrijp en velen broeden voor het eerst rond anderhalf jaar en vormen een sterke, monogame band met een partner.

Close-up van een paar Fischer Lovebird-kuikens

Close-up van een paar Fischer Lovebird kuikens

Wat zijn de roofdieren van tortelduifjes?

In hun oorspronkelijke habitat zijn Lanner-valken een van de belangrijkste roofdieren van de tortelduifjes. Mensen vormen ook een grote bedreiging voor wilde tortelduifjes, waarbij de illegale vangst voor de handel in huisdieren een hardnekkig en ernstig probleem is in veel delen van hun oorspronkelijke habitat.

Hoe oud is de oudste tortelduif?

Anekdotische gegevens stellen dat een perzikachtige tortelduif ouder werd dan 34 jaar en een Fischer’s tortelduif 32. Het is echter niet mogelijk om deze claims te verifiëren.

Close-up van een Black-winged Lovebird

Close-up van een Black-winged Lovebird

Hoe lang kunnen tortelduifjes leven zonder voedsel?

Zoals alle vogels moeten zowel wilde als in gevangenschap levende tortelduifjes regelmatig eten en drinken om in goede gezondheid te blijven. Vogels kunnen snel uitgedroogd raken als ze niet drinken en hebben dagelijks toegang tot schoon water nodig.

Als een tortelduif langer dan 2 dagen niet heeft gegeten, kan zijn gezondheid snel en merkbaar afnemen. Voor in gevangenschap levende tortelduifjes die plotseling van hun voedsel afgaan, moet advies worden ingewonnen bij een gespecialiseerde vogeldierenarts.

Zijn tortelduifjes bedreigd?

Er zijn negen soorten tortelduifjes. In het wild staan er zes op de lijst als minst zorgwekkende soorten. Van de drie overgebleven soorten worden Fischer’s en Nyasa tortelduifjes geclassificeerd als bijna bedreigd. Hoewel ze nog niet als bedreigd zijn geclassificeerd, nemen de aantallen zwartwangliefdevogels ernstig af en zijn ze genoemd als een kwetsbare soort op de Rode Lijst van de IUCN.

Black-cheeked Lovebirds zijn in ernstige achteruitgang

Black-cheeked Lovebirds zijn in ernstige achteruitgang

Hoe weet je hoe oud een tortelduif is?

Jonge tortelduifjes worden geboren met zwarte splodges op hun snavels, die verdwijnen zodra ze ongeveer 6 maanden oud zijn. Een ander veelbetekenend teken van een relatief jonge tortelduif zijn zijn ogen – volledig volwassen tortelduifjes hebben bruine of in zeldzame gevallen rode ogen, terwijl de ogen van jongere vogels veel donkerder zijn.

Vogels ondergaan hun eerste vervelling op ongeveer 5 maanden oud, waarna hun veren helderder en intenser gekleurd worden. Na het eerste jaar wordt het bijna onmogelijk om de leeftijd van een tortelduif te vertellen op basis van het uiterlijk alleen.

Moeten tortelduifjes in paren zijn?

Hoewel het waar is dat tortelduifjes gedijen met gezelschap, kunnen ze alleen wonen, op voorwaarde dat de eigenaar bereid is om een aanzienlijke hoeveelheid tijd en aandacht te besteden aan het bezig houden en stimuleren van hen.

In het wild zijn tortelduifjes sociale vogels, die dicht bij elkaar leven, elkaar preeneren en foerageren in kleine zwermen. Ze zullen een partner uit hun kudde selecteren.

Twee Fischer's Lovebirds in het wild

Twee Fischer’s Lovebirds in het wild

Leven mannelijke of vrouwelijke tortelduifjes langer?

Er is geen onderzoek beschikbaar dat de theorie ondersteunt dat mannelijke tortelduifjes langer leven dan vrouwtjes, of andersom.

Slapen oudere tortelduifjes meer?

Naarmate tortelduifjes ouder worden, begint hun energieniveau te dalen en worden ze geleidelijk minder actief en steeds rustiger. Tortelduifjes hebben tussen de 10 en 12 uur slaap per nacht nodig in optimale omstandigheden, maar oudere vogels kunnen worden waargenomen om voor nog langere perioden te rusten.

Kan een tortelduif 20 jaar oud worden?

Met goede voeding, veilige en stimulerende leefomstandigheden en toegang tot specialistische medische zorg is het voor een tortelduif niet ongehoord om 20 jaar of zelfs langer in gevangenschap te leven. In het wild zou het echter veel minder waarschijnlijk zijn.

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp die we niet hebben beantwoord? Dien het hieronder in en een van onze experts zal zo snel mogelijk antwoorden.